Pytania i odpowiedzi

Prześlij nam swoje pytanie

13 + 6 =

Pytania i odpowiedzi

Dobrze jest mieć pytania. Chcemy odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przemyśleniami dotyczącymi waszych problemów ze Spowiedzią Świętą!

Q&A

Dlaczego trzeba spowiadać się u księdza?
Pan Bóg chce, by sakramenty nie odbywały się w przestrzeni myśli, lecz realizowały się „w ciele”. Potrzebujemy zewnętrznych znaków by po ludzku otworzyć się na łaskę daną nam przez Pana Boga.

Odpowiedział: ks. Piotr Śliżewski

Czy koniecznie muszę spowiadać się w konfesjonale?
Możemy spowiadać się wszędzie. Niemniej, konfesjonał jest szczególnie wartościowym miejscem do przeżycia sakramentu miłosierdzia. Dzięki jego konstrukcji wzbudzamy w sobie pokorę i uniżenie. Ponadto zachowujemy charakter Spowiedzi, która nie jest długą rozmową o trudnościach, tylko wypowiedzeniem swoich grzechów, krótką nauką i rozgrzeszeniem. Wnikliwszym rozważaniom nad grzechem i pracy nad swoim wnętrzem służy kierownictwo duchowe.

Odpowiedział: ks. Piotr Śliżewski

Czy żyjąc w związku niesakramentalnym można przystępować do spowiedzi?
Tak, można przystępować do spowiedzi. Nie otrzyma się jednak rozgrzeszenia, ponieważ jest się w stanie uniemożliwiającym nawrócenie. Po zakończonej spowiedzi, nie można bowiem powiedzieć, że się postanawia poprawę, skoro powraca się do tego samego „środowiska grzechu”. Mimo wszystko warto pójść co jakiś czas do sakramentu pokuty, by wyrazić żal za grzechy. Odnoszę wrażenie, że powoli zbliża to do radykalnej decyzji zerwania z grzechem.
Odpowiedział: ks. Piotr Śliżewski
Czy osoby rozwiedzione mogą się spowiadać i czy mogą uzyskać rozgrzeszenie?
Osoby rozwiedzione mogą się spowiadać. Pozostaje jednak pytanie, czy te osoby weszły w jakiś kolejny związek. Jeśli weszły w jakis związek niesakramentalny, to uniemożliwiają sobie otrzymanie rozgrzeszenia.

Pamiętajmy, że sam rozwód nie blokuje rozgrzeszenia. Można przecież do końca życia pozostać osobą żyjącą samotnie i korzystającą w pełni ze wszystkich sakramentów.
Odpowiedział: ks. Piotr Śliżewski

Czy ksiądz musi spowiadać się u biskupa? Jak często księża chodzą do spowiedzi?

Ksiądz dla wiernych jest pasterzem, a dla siebie jest zwykłym chrześcijaninem. Obowiązują go te same zasady, co każdego chrześcijanina. Dobrze jednak, gdyby był przykładem w życiu duchowym i przystępował do spowiedzi regularnie i był zawsze w stanie łaski uświęcającej. Znany jest fakt, że św. Jan Paweł II chodził  do spowiedzi co tydzień.  Ksiądz, biskup czy papież może się wyspowiadać u każdego księdza. Obojętnie od  tego, jaką ma godność i staż kapłaństwa. Może to zrobić choćby u nowo wyświęconego księdza -neoprezbitera.

Odpowiedział: ks. Piotr Śliżewski

Strona Główna

Pin It on Pinterest