Rachunek sumienia bezrobotnego

Rachunek sumienia bezrobotnego

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy aktywnie poszukuję pracy?
 5. Czy modlę się o znalezienie pracy?
 6. Czy jestem cierpliwy i nie zniechęcam się w szukaniu pracy?
 7. Czy jestem skłonny podnosić swoje kwalifikacje?
 8. Czy potrafię przyjąć pracę, która nie spełnia moich wymagań, ale pozwoli na utrzymanie własne i rodziny?
 9. Czy nie stawiam zbyt wygórowanych wymagań?
 10. Czy w szukaniu pracy nie posuwam się do dawania łapówek?
 11. Czy nie usiłuję załatwić sobie stanowiska przez rożnego rodzaju koneksje i znajomości?
 12. Czy wierzę w siebie i znam swoją wartość?
 13. Czy uczciwie zapracowałem na swoje wykształcenie?
 14. Czy nie korzystam bezprawnie z własności społecznej, np. wyłudzając świadczenie (zasiłek dla bezrobotnych, zapomogę z ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji, rentę), które mi się nie należy?
 15. Czy nie jestem leniwy?
 16. Czy nie odrzucam propozycji pracy, bo bezrobocie bardziej mi się „opłaca”?
 17. Czy nie pracuję „na czarno” jednocześnie figurując w rejestrze osób bezrobotnych?
 18. Czy nie popadam w rozpacz, kiedy długo nie mogę znaleźć pracy?
 19. Czy nie liczę jedynie na własne siły, zapominając o Bożej Opatrzności?
 20. Czy nie zazdroszczę innym pracy, kariery, sukcesów?
 21. Czy jestem wdzięczny za pomoc, w tym materialną, jeśli taką otrzymuję?
 22. Czy ufam Bogu nawet w przeciwnościach? Czy nie odwracam się od Niego?
 23. Czy nie obwiniam Boga o swoją trudną sytuację?
 24. Czy staram się podejmować mądre i przemyślane decyzje dotyczące mojej przyszłości?
 25. Czy modlę się do Ducha Świętego o światło i mądrość?
 26. Czy nie oszukuję? Czy w dokumentach aplikacyjnych przedstawiam prawdziwe fakty i informacje?
 27. Czy nie koncentruję się jedynie na własnych potrzebach i problemach?
 28. Czy nie „uciekam w chorobę”, aby usprawiedliwić swoją pasywność w szukaniu pracy?
 29. Czy jestem wdzięczny za to, co mam?
 30. Czy nie próbuję wymusić w innych litości i współczucia? Czy nie manipuluję innymi?
 31. Czy nie wykorzystuję finansowo rodziców, rodzeństwa, męża lub innych członków rodziny?
 32. Czy staram się traktować czas bezrobocia jako czas na doskonalenie kompetencji zawodowych lub związanych z ogólną sprawnością umysłową czy dotyczącą innego typu umiejętności?
 33. Czy nie ograniczam się do biernego czekania na pracę?
 34. Czy nie jestem pyszny i próżny?
 35. Czy nie przerzucam pełnej odpowiedzialności za moje porażki na otoczenie?
 36. Czy korzystam z form pomocy dla bezrobotnych? Czy nie odrzucam pomocy w imię źle pojmowanej dumy?
 37. Czy staram się współpracować z instytucjami, które mają za zadanie walczyć z bezrobociem?
 38. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 49. Czy potrafię uwielbiać Boga w każdym położeniu?
 50. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 51. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia przyjaciela

  Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie przyjaciół? Czy byłem wierny w przyjaźni? Czy byłem lojalny wobec przyjaciela? Czy nie odmówiłem pomocy przyjacielowi? Czy nie byłem egoistą? Czy potrafiłem zrezygnować z siebie, przedkładając potrzeby przyjaciela...

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy...

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem...

Rachunek sumienia osoby należącej do wspólnoty chrześcijańskiej (duszpasterstwa)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek wspólnoty chrześcijańskiej wzrastam w przyjaźni,...

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest