Rachunek sumienia nauczyciela

Rachunek
sumienia nauczyciela

 1. Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe?
 2. Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem?
 3. Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji?
 4. Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów?
 5. Czy byłem wyrozumiały i cierpliwy?
 6. Czy miałem czas dla uczniów?
 7. Czy szanowałem przedmioty, których używałem podczas spełniania swoich obowiązków?
 8. Czy nie poniżałem uczniów?
 9. Czy równo traktowałem i interesowałem się wszystkimi uczniami?
 10. Czy nie faworyzowałem zdolniejszych uczniów?
 11. Czy nie osądzałem i nie piętnowałem?
 12. Czy moje postępowanie i zachowanie było zgodne z głoszonymi ideami?
 13. Czy dawałem uczniom dobry przykład?
 14. Czy byłem otwarty na problemy uczniów i starałem się im pomóc?
 15. Czy potrafiłem z życzliwością upomnieć kolegę z pracy widząc jego niewłaściwe zachowanie?
 16. Czy przyznawałem się do swojej wiary, czy może się jej wstydziłem?
 17. Czy nie traktowałem swojej pracy tylko jako źródło dochodu zamiast jako powołanie?
 18. Czy dbałem o właściwą atmosferę w gronie nauczycielskim?
 19. Czy byłem dyskretny?
 20. Czy łagodziłem konflikty?
 21. Czy nie stosowałem przemocy psychicznej lub fizycznej wobec uczniów?
 22. Czy nie plotkowałem i intrygowałem?
 23. Czy w kontaktach byłem kulturalny i życzliwy?
 24. Czy szanowałem prywatność uczniów?
 25. Czy czułem się odpowiedzialny za swoich podopiecznych?
 26. Czy nie karałem uczniów zbyt surowo?
 27. Czy nie krytykowałem i wyśmiewałem uczniów przy wszystkich?
 28. Czy nie ignorowałem złych zachowań uczniów?
 29. Czy modliłem się za swoich uczniów?
 30. Czy nie traktuję z obojętnością uczniów rzeczywiście biednych i potrzebujących wsparcia?
 31. Czy spotykając się z krzywdą człowieka (ucznia, nauczyciela), staję w jego obronie wbrew wszystkim, czy też tchórzliwie wycofuję się dla „świętego spokoju”?
 32. Czy się wywyższam? Czy przechwalam się tym, co mam, co wiem, co umiem?
 33. Czy potrafię cieszyć się z sukcesów innych nauczycieli?
 34. Czy potrafiłem łagodzić konflikty wśród pracowników?
 35. Czy potrafiłem przebaczyć kiedy ktoś zachował się w stosunku do mnie niewłaściwie?
 36. Czy jestem opanowany?
 37. Czy uczciwie sporządzam sprawozdania szkolne?
 38. Czy publicznie krytykowałem prawdy wiary?
 39. Czy byłem wdzięczny Bogu za posiadanie pracy?
 40. Czy dbam o rozwój swojej wiedzy?
 41. Czy nie dopuszczam niezdrową rywalizację wśród uczniów?
 42. Czy doceniałem sukcesy swoich uczniów?
 43. Czy oprócz wiedzy starałem się przekazać uczniom także wartości moralne?
 44. Czy nie traktowałem uczniów przedmiotowo?
 45. Czy zapobiegałem demoralizacji i przemocy wśród uczniów?
 46. Czy byłem stanowczy i konsekwentny?
 47. Czy nie wymagałem od uczniów zbyt dużo?
 48. Czy szanowałem własność szkoły?
 49. Czy nie zdobywałem zwolnień lekarskich nieuczciwie?
 50. Czy nie żądałem wygórowanych honorariów za swoją pracę?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

Rachunek sumienia dla osoby rozeznającej powołanie

  Czy Twoje spowiedzi były wyznawane zawsze z żalem doskonałym i chęcią wewnętrznej przemiany? Czy wątpiłeś w to, że Pan Bóg jest przy Tobie i troszczy się o Ciebie każdego dnia i każdej nocy? Czy sprzeciwiałeś/sprzeciwiałaś się Panu Bogu nie słuchając Jego głosu...

Maryjny rachunek sumienia

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaka jest moja...

Rachunek sumienia córki

Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki? Czy szanuję moich rodziców? Czy nie urażam im przykrym słowem? Czy potrafię ugryźć się w język, aby ich nie urazić swoimi poglądami? Czy poświęcam im wystarczającą ilość czasu? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu na...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest