Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej,

która żyje samotnie

Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 3. Czy nie pozostaję w niesakramentalnym związku?
 4. Czy zrobiłem/am wszystko, aby ratować swoje małżeństwo?
 5. Czy wybaczyłem/am małżonkowi i sobie?
 6. Czy jestem świadomy/a, że związek sakramentalny trwa nadal i chcę pozostać wierny/a przysiędze złożonej przed Bogiem?
 7. Czy nie dopuściłem/am się zdrady?
 8. Czy wierzę w możliwość odbudowy swojego małżeństwa? Czy modlę się w tej intencji i za współmałżonka?
 9. Czy moje relacje ze współmałżonkiem są poprawne?
 10. Czy nie utrudniam życia małżonkowi poprzez pretensje, kaprysy, gniew, poczucie krzywdy?
 11. Czy nie zamykam się na pojednanie?
 12. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 13. Czy regularnie się spowiadam?
 14. Czy nie przyjąłem Komunii św. świętokradzko?
 15. Czy ufam Bogu w trudnej sytuacji, jaką jest samotne życie po rozwodzie cywilnym?
 16. Czy nie rozpaczam lub nie wątpię w miłosierdzie Boże?
 17. Czy nie bluźniłem/am przeciwko Bogu? Czy nie narzekałem/am na Boga?
 18. Czy jestem cierpliwy/a i wytrwały/a w dążeniu do świętości?
 19. Czy cierpliwie znosiłem/am dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania?
 20. Czy cierpliwie znosiłem/am krytykę ze strony innych ludzi, zwłaszcza tę dotyczącą rozpadu mojego małżeństwa?
 21. Czy nie przedstawiałem/am małżonka w złym świetle? Czy oczerniałem/am go/jej, opowiadając rzeczy złe i nieprawdziwe?
 22. Czy nie obarczałem/am małżonka zupełną winą za rozpad małżeństwa?
 23. Czy nie utrudniam naszym dzieciom kontaktu z drugim rodzicem?
 24. Czy nie wciągam dzieci w konflikt małżeński?
 25. Czy nie podważam autorytetu współmałżonka w oczach dziecka?
 26. Czy nie stawiam dzieci przed wyborem „albo ja albo mama/tata”?
 27. Czy pozwalam małżonkowi uczestniczyć w wychowaniu i opiece nad dziećmi?
 28. Czy wytłumaczyłem/am dziecku sytuację rodzinną?
 29. Czy potrafię przyznać się do błędu?
 30. Czy nie mszczę się na współmałżonku, wciągając w to dzieci i umniejszając jego/jej osobę w ich oczach?
 31. Czy jako rodzic dbam o religijne wychowanie swoich dzieci w wierze katolickiej?
 32. Czy łożę na utrzymanie dziecka, nawet jeśli z nim nie mieszkam? Czy uczciwie płacę alimenty?
 33. Czy pomagam finansowo współmałżonkowi, jeśli ma problemy finansowe?
 34. Czy nie pielęgnuję w sobie żalu i złości wobec małżonka, który mnie zawiódł i rozczarował?
 35. Czy potrafię łagodzić konflikty i przeprosić?
 36. Czy nie zazdroszczę innym udanej rodziny, zarobków, talentów, sukcesów, itp.?
 37. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 38. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 39. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców i teściów, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 40. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach ? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 41. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 42. Czy nie oszukuję nikogo, podając się za osobę stanu wolnego?
 43. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 44. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 45. Czy nie pozostawałem obojętny na krzywdy i cierpienie innych ludzi?
 46. Czy spełniam uczynki miłosierdzia?
 47. Czy pragnę dobra i szczęścia dla innych, również dla tych, którzy mnie krzywdzą?
 48. Czy nie obarczam winą innych za swoje niepowodzenia?
 49. Czy swoim życiem daję świadectwo wiary, zwłaszcza poprzez szacunek i wierność sakramentowi małżeństwa?
 50. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie pozostaję w niesakramentalnym związku? Czy zrobiłem/am wszystko, aby ratować swoje...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia dla osoby rozeznającej powołanie

  Czy Twoje spowiedzi były wyznawane zawsze z żalem doskonałym i chęcią wewnętrznej przemiany? Czy wątpiłeś w to, że Pan Bóg jest przy Tobie i troszczy się o Ciebie każdego dnia i każdej nocy? Czy sprzeciwiałeś/sprzeciwiałaś się Panu Bogu nie słuchając Jego głosu...

Rachunek sumienia matki – wersja 1

Czy solidnie i rzetelnie spełniam swoje obowiązki matki? Czy szanuję uczucia swojego dziecka? Czy słucham swoje dziecko, gdy mówi? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu mojemu dziecku? Czy dbam o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych mojego dziecka? Czy sprawiedliwie...

Rachunek sumienia osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy ufałem Bożym obietnicom i miałem nadzieję ich spełnienia? Czy regularnie i z...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest