Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

 

 1. Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe?
 2. Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem?
 3. Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami?
 4. Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem prawa?
 5. Czy odnosiłem się z szacunkiem do przełożonych i współpracowników?
 6. Czy byłem uczciwy?
 7. Czy szanowałem przedmioty, których używałem podczas spełniania swoich obowiązków?
 8. Czy budowałem przyjazne relacje ze swoimi współpracownikami?
 9. Czy nie posługiwałem się plotką, kłamstwem, obmową, oszczerstwem w stosunku do moich przełożonych i współpracowników?
 10. Czy nie spóźniałem się do pracy?
 11. Czy nie odmówiłem pomocy koledze z pracy?
 12. Czy nie byłem pyszny?
 13. Czy nie zazdrościłem innym pracownikom awansu, wyższej pensji, pochwały, itp.?
 14. Czy nie donosiłem na innych pracowników?
 15. Czy potrafiłem z życzliwością upomnieć kolegę z pracy widząc jego niewłaściwe zachowanie?
 16. Czy przyznawałem się do swojej wiary, czy może się jej wstydziłem?
 17. Czy nie wyśmiewałem Boga, Kościoła, wiary w gronie kolegów z pracy?
 18. Czy potrafiłem współpracować z innymi pracownikami dla dobra wspólnego?
 19. Czy szanowałem cudzą własność?
 20. Czy nie skracałem sobie dnia pracy bez wiedzy przełożonych?
 21. Czy wykonywałem swoją prace dokładnie i z zachowaniem wyznaczonych terminów?
 22. Czy wykonywałem swoje obowiązki bez narzekania i krytykowania?
 23. Czy w kontaktach z ludźmi byłem kulturalny i życzliwy?
 24. Czy nie wykorzystywałem cudzej własności do swoich prywatnych celów, niezwiązanych z wykonywanymi obowiązkami?
 25. Czy właściwie używałem komputera i sprzętu biurowego?
 26. Czy nie przywłaszczyłem sobie pracy innych?
 27. Czy umyślnie nie przedstawiałem się w lepszym świetle, aby zyskać aprobatę i uznanie przełożonych lub współpracowników?
 28. Czy dbałem o utrzymanie czystości w biurze i sprzątałem po sobie?
 29. Czy potrafiłem zachować w tajemnicy danych pracowników i całego przedsiębiorstwa?
 30. Czy budowałem odpowiedni wizerunek firmy podczas kontaktu z klientami i osobami z zewnątrz?
 31. Czy działałem zgodnie z interesem firmy, czy może na jej niekorzyść?
 32. Czy czułem się odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje i ponosiłem odpowiedzialność karną w razie złamania przepisów prawa, bądź przepisów BHP i przeciwpożarowych panujących w firmie?
 33. Czy potrafiłem przyznać się do błędu i uznać swoją winę?
 34. Czy potrafiłem łagodzić konflikty wśród pracowników?
 35. Czy potrafiłem przebaczyć kiedy ktoś zachował się w stosunku do mnie niewłaściwie?
 36. Czy potrafiłem właściwie zorganizować sobie czas pracy?
 37. Czy nie oszukiwałem przy wykonywaniu obowiązków?
 38. Czy publicznie krytykowałem prawdy wiary?
 39. Czy byłem wdzięczny Bogu za posiadanie pracy?
 40. Czy nie dałem się przekupić przez dawanie lub branie łapówek?
 41. Czy oszukiwałem przy wykonywanych w pracy transakcjach finansowych?
 42. Czy nie zataiłem prawdy czy istotnych informacji?
 43. Czy nie byłem wścibski?
 44. Czy nie podsłuchiwałem, podglądałem w miejscu pracy?
 45. Czy nie fałszowałem dokumentów?
 46. Czy nie byłem chciwy? Czy nie goniłem jedynie za zyskiem?
 47. Czy nie znieważałem innych ludzi przezwiskami, przekleństwami, wulgarnymi słowami i czynami?
 48. Czy nie niszczyłem swoich przeciwników lub ludzi sobie niemiłych, wykorzystując zajmowane stanowisko, znajomości, przynależność do organizacji politycznych lub społecznych?
 49. Czy nie zdobywałem zwolnień lekarskich nieuczciwie?
 50. Czy nie żądałem wygórowanych honorariów za swoją pracę?

 Opracowała : Magdalena

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia świadomego katolika

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się...

Rachunek sumienia bloggera

  Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie łamią przykazań i nie obrażają Boga? Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie obrażają innych ludzi i nie godzą w ich dobro? Czy nie dążyłem za wszelką cenę do wzrostu popularności...

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest