Rachunek sumienia rodziców

przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

 

 1. Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu?
 2. Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie?
 3. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 4. Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 5. Czy regularnie się spowiadam? Czy nie trwam w grzechu ciężkim, zwlekając ze spowiedzią św.?
 6. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 7. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 8. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 9. Czy w życiu kieruję się zasadami Ewangelii i miłością bliźniego?
 10. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 11. Czy wykonałam aborcję? Czy doradzałem lub spowodowałem aborcję?
 12. Czy starałem się pokonywać złe skłonności i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 13. Czy uczciwie pracuję na utrzymanie swojej rodziny?
 14. Czy dbam o rozwój swojej wiary?
 15. Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności?
 16. Czy jestem wdzięczny/a za dar ojcostwa/macierzyństwa?
 17. Czy modlę się za swoje dziecko?
 18. Czy zawarłem sakramentalny związek małżeński?
 19. Czy pielęgnuję relację małżeńską?
 20. Czy dbam o jedność małżeńską?
 21. Czy dbam o relację z własnymi rodzicami i rodzicami współmałżonka?
 22. Czy nie niszczyłem swojej rodziny przez zdradę małżeńską i zaniedbywanie współmałżonka?
 23. Czy nie niszczyłem miłości małżeńskiej przez zmuszanie współmałżonka do współżycia i stosowania antykoncepcji?
 24. Czy stosuję naturalne metody planowania rodziny?
 25. Czy nie stosowałem w pożyciu małżeńskim nieetycznych środków regulacji poczęć (antykoncepcję mechaniczną, farmakologiczną, pigułki)?
 26. Czy z miłością i radością przyjąłem poczęcie i narodziny naszego dziecka?
 27. Czy przyjście na świat naszego dziecka jest owocem sztucznego zapłodnienia?
 28. Czy okazywałem zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu?
 29. Czy dbałem o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka? Czy właściwe się nim zajmuję?
 30. Czy jako ojciec włączam się w opiekę nad dzieckiem?
 31. Z jakich powodów pragnę ochrzcić swoje dziecko? Czy kieruje mną autentyczna wiara czy jedynie przywiązanie do tradycji?
 32. Czy nie zwlekałem z Sakramentem Chrztu św. dziecka? Czy nie odkładałem go w czasie, okazując lekceważenie?
 33. Czy wybrałem chrześcijańskie imię dla dziecka?
 34. Czy wybierałem rodziców chrzestnych dziecka pod kątem ich zdolności do wypełnienia konkretnych funkcji (pomoc w wychowaniu religijnym, czyli świadectwo własnego życia religijnego oraz – w razie potrzeby – przejęcie wszelkich trosk związanych z wychowaniem dziecka)?
 35. Czy nasze dziecko patrząc w przyszłości na moje życie pozna, na czym praktycznie polega wiara, chrześcijaństwo, przyjaźń z Jezusem?
 36. Czy jestem świadomy obowiązków jakie przyjmę na siebie, składając przyrzeczenia podczas obrzędu Chrztu św. dziecka? Czy zamierzam je wypełnić?
 37. Czy zdaję sobie sprawę, że obowiązkiem rodziców jest rozbudzić w dziecku wiarę żywą i w pełni świadomą?
 38. Czy jeśli posiadam już starsze dzieci, wywiązuję się z obowiązków rodzicielskich?
 39. Czy dbam o religijny rozwój starszych dzieci?
 40. Czy przygotowałem starsze dzieci na pojawienie się siostry/brata?
 41. Czy nie skupiam całej swojej uwagi na najmłodszym dziecku, zaniedbując starsze?
 42. Czy nie faworyzuję żadnego ze swoich dzieci?
 43. Jaki przeżywam dzień święty, czy to jest czas odpoczynku, bycia z rodziną?
 44. Czy potrafię przebaczyć komuś, kto mi wyrządził krzywdę?
 45. Czy szkodzę swemu zdrowiu przez nadmierne picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
 46. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują? Czy nie skupiam się tylko i wyłącznie na swojej rodzinie?
 47. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 48. Czy spełniam uczynki miłosierdzia?
 49. Czy budowałem wspólnotę? Czy angażowałem się w życie swojej wspólnoty parafialnej?
 50. Czy starałem się jak najlepiej realizować swoje życiowe powołanie?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia z przeżywania świąt/uroczystości kościelnych

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

Rachunek sumienia posiadacza telefonu komórkowego / smartfona

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest