Rachunek sumienia

według VII grzechów głównych

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

 

Pycha

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 5. Czy nie poniżałem i wyśmiewałem innych?
 6. Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność?
 7. Czy nie dyskryminowałem innych ze względu na ich wiarę, przekonania, poglądy?

 

Chciwość

 1. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 2. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 3. Czy potrafię dzielić się z innymi tym, co posiadam?
 4. Czy nie wzbogacam się kosztem innych?
 5. Czy zadośćuczyniłem ludziom za wyrządzoną im krzywdę?
 6. Czy kocham swoją ojczyznę? Czy jestem patriotą, który dba o dobro ojczyzny?
 7. Czy nie traktowałem ludzi, świata jako swoją własność?

 

Nieczystość

 1. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 2. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 3. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, itp.?
 4. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 5. Czy nie gorszyłem innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 6. Czy w życiu nie kieruję się nieuporządkowanymi upodobaniami i przywiązaniami?
 7. Czy nie popieram aborcji, in vitro, eutanazji, które są sprzeczne z prawem do życia i nauką Kościoła?
 8. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?

 

Zazdrość

 1. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 2. Jak traktuję ludzi wokół siebie – jak braci, czy jak rywali i przeciwników?
 3. Czy chcę mieć zawsze rację i uparcie do tego dążę?
 4. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 5. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem?
 6. Czy nie manipuluję innymi dla własnej korzyści?
 7. Czy udzielałem rad innym zgodnie z własnym sumieniem, kierując się prawem Bożym i dobrem bliźniego?

 

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

 1. Czy starałem się pokonywać złe skłonności i nałogi np. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 2. Czy nie niszczyłem sobie zdrowia?
 3. Czy zachowywałem nakazane posty?
 4. Czy w czasie Wielkiego Postu powstrzymywałem się od udziału w zabawach?
 5. Czy nie spędzałem Dnia Pańskiego na zakupach, w centrach handlowych, zamiast poświęcić czas Bogu, rodzinie i przyjaciołom?
 6. Czy dbam o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne?
 7. Czy dbam o środowisko?

 

Gniew

 1. Czy nie wybucham gniewem?
 2. Czy się nie mszczę? Czy nie chowam urazy?
 3. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 4. Jak reaguję na zło? Czy staram się zwyciężać je dobrem?
 5. Czy wybaczam?
 6. Czy potrafię przeprosić i wyciągnąć rękę do zgody?
 7. Czy nie obrażam się?

 

Lenistwo

 1. Jak wygląda moje życie sakramentalne? Czy regularnie uczestniczę we Mszy św. i spowiadam się?
 2. Czy nie popadam w lenistwo duchowe? Czy regularnie się modlę?
 3. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 4. Czy uczciwie pracuję na utrzymanie własne i mojej rodziny?
 5. Czy jestem posłuszny woli Bożej? Czy realizuję swoje powołanie?
 6. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 7. Czy nie wykonywałem prac niekoniecznych w niedziele i święta zakazane?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia młodej dziewczyny

  Czy robię każdego dnia robię chociaż krótki rachunek sumienia? Czy każdego dnia dziękuję Panu Bogu za dany dzień ? Czy jestem wdzięczny za każdy dzień ? Czy każdego wieczoru proszę Go o spokojną noc? Co staram się, by Pan Bóg był w moim życiu na pierwszym miejscu?...

Rachunek sumienia dla osoby rozeznającej powołanie

  Czy Twoje spowiedzi były wyznawane zawsze z żalem doskonałym i chęcią wewnętrznej przemiany? Czy wątpiłeś w to, że Pan Bóg jest przy Tobie i troszczy się o Ciebie każdego dnia i każdej nocy? Czy sprzeciwiałeś/sprzeciwiałaś się Panu Bogu nie słuchając Jego głosu...

Rachunek sumienia świadomego katolika

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi, zwierząt,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. Zachowywać...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i stawiam Go...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

  7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest