Rachunek sumienia

właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Jaki jest mój stosunek do zwierząt?
 5. Czy nie „uczłowieczam” posiadanego przeze mnie zwierzęcia, traktując go na równi z ludźmi?
 6. Czy nie zastępuję relacji z ludźmi relacją ze zwierzęciem?
 7. Czy nie izoluję się od ludzi, tłumacząc że zwierzęta są lepszymi przyjaciółmi niż ludzie?
 8. Czy zachowuję odpowiednią hierarchię i proporcję w uczuciach do zwierząt?
 9. Czy troszczę się o swoje zwierzę? Czy zaspokajam jego potrzeby (pokarm, spacery, itp.)?
 10. Czy nie pozostawiam swojego zwierzęcia bez opieki i kontroli?
 11. Czy nie narażam innych na niebezpieczne sytuacje przez nieodpowiedzialną opiekę nad zwierzęciem?
 12. Czy nie zrzucam obowiązków związanych z opieką nad zwierzęciem na innych?
 13. Czy nie porzuciłem swojego zwierzęcia, bo mi się znudził, bo stał się uciążliwym obowiązkiem?
 14. Czy wyjeżdżając na wakacje lub do pracy zapewniam mu odpowiednią opiekę?
 15. Czy nie traktuję zwierząt jak zabawki lub przedmioty?
 16. Czy nie dręczę zwierząt?
 17. Czy nie wyrządzam im krzywdy?
 18. Czy nie jestem okrutny w stosunku do zwierząt?
 19. Czy zapewniam im odpowiednie warunki (przestrzeń, schronienie)?
 20. Czy dbam o higienę samego zwierzęcia, jak i miejsca w którym przebywa?
 21. Czy sprzątam po nim?
 22. Czy odpowiadam za szkody, które wyrządziło moje zwierzę? Czy je naprawiam?
 23. Czy nie zmuszam zwierząt do nadmiernego wysiłku, nieodpowiadającego możliwościom kondycyjnym zwierzęcia ze względu na jego stan fizyczny i zdrowotny (np. konie)?
 24. Czy pilnuję obowiązkowych szczepień?
 25. Czy w razie choroby zwierzęcia staram się mu pomóc? Czy zabieram go do weterynarza?
 26. Czy nie stawiam innych w kłopotliwej sytuacji dając im w prezencie zwierzę, którym nie będą mogli się właściwie zająć?
 27. Czy posiadanie dzieci nie zastępuję posiadaniem zwierząt, dlatego że opieka nad nimi jest mniej wymagająca i wygodniejsza?
 28. Czy nie uzależniam się od posiadania zwierzęcia?
 29. Czy nie przywiązuję się nadmiernie do zwierzęcia? Czy nie rozpaczam przesadnie po jego utracie?
 30. Czy nie pozbawiłem zwierzęcia życia, tylko dlatego aby pozbyć się problemu?
 31. Czy prawa zwierząt nie przedkładam nad prawa człowieka?
 32. Czy troszczę się o środowisko?
 33. Czy miłość do zwierząt nie jest dla mnie zamiennikiem miłości bliźniego?
 34. Czy reaguję, kiedy ktoś krzywdzi zwierzęta?
 35. Czy dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata i zwierzęta?
 36. Czy jeśli jestem rodzicem, uczę swoje dzieci właściwego stosunku do zwierząt i odpowiedzialności za nie?
 37. Czy nie jestem obojętny na los bezdomnych zwierząt?
 38. Czy zdaję sobie sprawę, że zwierzęta to także stworzenia Boże, którym należy się życzliwość i ochrona?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia z przeżywania świąt/uroczystości kościelnych

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Patriotyczny rachunek sumienia z miłości do ojczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia turysty

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i za wszystko, co posiadam? Czy uświadamiam...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest