Patriotyczny rachunek sumienia

z miłości do ojczyzny

Patriotyczny rachunek sumienia z miłości do ojczyzny

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czym jest dla mnie moja ojczyzna?
 5. Czy szanuję i posiadam narodowe symbole? Czy znam ich historię, znaczenie i symbolikę? Czy się z nimi utożsamiam?
 6. Czy znam historię swojej ojczyzny, rodziny?
 7. Czy biorę aktywny udział w świętach narodowych?
 8. Czy biorę udział w wyborach? Czy korzystam ze swoich praw obywatelskich? Czy ich nie lekceważę i nie odrzucam?
 9. Czy odwiedzam ważne dla ojczyzny miejsca (np. Jasna Góra, Wawel w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu)?
 10. Czy troszczę się o kulturę narodową?
 11. Czy kultywuję w swojej rodzinie tradycje narodowe? Czy jestem z nich dumny?
 12. Czy nie przyjmuję bezkrytycznie mód i trendów świata, zatracając swoją polską i chrześcijańską tożsamość?
 13. Czy zdaję sobie sprawę, że moja ojczyzna jest miejscem, w którym jestem zobowiązany budować królestwo Boże zgodnie z zasadami Ewangelii? Czy faktycznie je buduję i rozszerzam?
 14. Czy zdaję sobie sprawę z tego, że ojczyzna to nie idea, ale konkretni ludzie wokół mnie?
 15. Czy moja miłość do ojczyzny nie kończy się jedynie na pustych deklaracjach?
 16. Czy modlę się za swoją ojczyznę?
 17. Co robię dla swojej ojczyzny?
 18. Czy uczciwie płacę podatki? Czy nie unikam ich płacenia?
 19. Czy uczciwie zarabiam na utrzymanie własne i swojej rodziny?
 20. Czy włączam się w akcje charytatywne, zwłaszcza te dotyczące pomocy moim ubogim, poszkodowanym rodakom?
 21. Czy godnie reprezentuję swoją ojczyznę w kraju i za granicą? Czy daję swoim życiem chrześcijańskie świadectwo?
 22. Czy interesuję się na bieżąco sprawami swojej ojczyzny?
 23. Czy przestrzegam obowiązującego prawa?
 24. Czy szanuję prezydenta i osoby, które sprawują władzę w mojej ojczyźnie, nawet jeśli nie zgadzam się z ich poglądami?
 25. Czy współdecydując o sprawach dotyczących ojczyzny poprzez udział w wyborach, podejmuje decyzje zgodnie ze swoim chrześcijańskim sumieniem?
 26. Czy dbam o środowisko naturalne? Czy nie niszczę przyrody i jej zanieczyszczam?
 27. Czy szanuję dobro wspólne? Czy nie niszczę mienia, które należy do wspólnoty obywateli?
 28. Jakie jest moje słownictwo? Czy dbam o język ojczysty?
 29. Czy pamiętam o „miejscach pamięci”? Czy odwiedzam groby osób zasłużonych, poległych w obronie ojczyzny?
 30. Czy wspieram rodzimy przemysł i handel?
 31. Czy dbam o zdobycie wykształcenia i pracę, pamiętając że tym samym działam dla dobra ojczyzny?
 32. Czy nie korzystam bezprawnie z pomocy państwa, która w rzeczywistości mi się nie należy?
 33. Czy dbam o jedność i solidarność w swoim środowisku? Czy nie tworzę podziałów?
 34. Czy nie popadam w bałwochwalcze uwielbienie swojego narodu?
 35. Czy nie jestem wrogo nastawiony do innych narodowości?
 36. Czy nie jestem rasistą?
 37. Czy jestem tolerancyjny wobec odmienności innych narodów, kultur?
 38. Czy jestem gotowy poświęcić się dla ojczyzny, gdyby zaszła taka potrzeba?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

Rachunek sumienia siostry zakonnej

  Czystość – serce dla Boga Czy miałam żywą więź z Osobą Jezusa Chrystusa? Czy byłam zaangażowana w tę relację? Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg, czy jakaś osoba? Czy modliłam się z potrzeby serca, czy z przyzwyczajenia? Ile czasu poświęcałam na...

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

Rachunek sumienia według VIII błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest