Rachunek sumienia bezrobotnego

Rachunek sumienia bezrobotnego

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy aktywnie poszukuję pracy?
 5. Czy modlę się o znalezienie pracy?
 6. Czy jestem cierpliwy i nie zniechęcam się w szukaniu pracy?
 7. Czy jestem skłonny podnosić swoje kwalifikacje?
 8. Czy potrafię przyjąć pracę, która nie spełnia moich wymagań, ale pozwoli na utrzymanie własne i rodziny?
 9. Czy nie stawiam zbyt wygórowanych wymagań?
 10. Czy w szukaniu pracy nie posuwam się do dawania łapówek?
 11. Czy nie usiłuję załatwić sobie stanowiska przez rożnego rodzaju koneksje i znajomości?
 12. Czy wierzę w siebie i znam swoją wartość?
 13. Czy uczciwie zapracowałem na swoje wykształcenie?
 14. Czy nie korzystam bezprawnie z własności społecznej, np. wyłudzając świadczenie (zasiłek dla bezrobotnych, zapomogę z ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji, rentę), które mi się nie należy?
 15. Czy nie jestem leniwy?
 16. Czy nie odrzucam propozycji pracy, bo bezrobocie bardziej mi się „opłaca”?
 17. Czy nie pracuję „na czarno” jednocześnie figurując w rejestrze osób bezrobotnych?
 18. Czy nie popadam w rozpacz, kiedy długo nie mogę znaleźć pracy?
 19. Czy nie liczę jedynie na własne siły, zapominając o Bożej Opatrzności?
 20. Czy nie zazdroszczę innym pracy, kariery, sukcesów?
 21. Czy jestem wdzięczny za pomoc, w tym materialną, jeśli taką otrzymuję?
 22. Czy ufam Bogu nawet w przeciwnościach? Czy nie odwracam się od Niego?
 23. Czy nie obwiniam Boga o swoją trudną sytuację?
 24. Czy staram się podejmować mądre i przemyślane decyzje dotyczące mojej przyszłości?
 25. Czy modlę się do Ducha Świętego o światło i mądrość?
 26. Czy nie oszukuję? Czy w dokumentach aplikacyjnych przedstawiam prawdziwe fakty i informacje?
 27. Czy nie koncentruję się jedynie na własnych potrzebach i problemach?
 28. Czy nie „uciekam w chorobę”, aby usprawiedliwić swoją pasywność w szukaniu pracy?
 29. Czy jestem wdzięczny za to, co mam?
 30. Czy nie próbuję wymusić w innych litości i współczucia? Czy nie manipuluję innymi?
 31. Czy nie wykorzystuję finansowo rodziców, rodzeństwa, męża lub innych członków rodziny?
 32. Czy staram się traktować czas bezrobocia jako czas na doskonalenie kompetencji zawodowych lub związanych z ogólną sprawnością umysłową czy dotyczącą innego typu umiejętności?
 33. Czy nie ograniczam się do biernego czekania na pracę?
 34. Czy nie jestem pyszny i próżny?
 35. Czy nie przerzucam pełnej odpowiedzialności za moje porażki na otoczenie?
 36. Czy korzystam z form pomocy dla bezrobotnych? Czy nie odrzucam pomocy w imię źle pojmowanej dumy?
 37. Czy staram się współpracować z instytucjami, które mają za zadanie walczyć z bezrobociem?
 38. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 49. Czy potrafię uwielbiać Boga w każdym położeniu?
 50. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 51. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

Rachunek sumienia osoby należącej do róży różańcowej/kółka różańcowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia pielęgniarki – bł. H. Chrzanowska

Czy swoją pracę traktuję jako powołanie do służy bliźnim? Jak wypełniam obowiązki zawodowe? Czy jestem punktualna i sumienna w wykonywaniu zleceń? Czy pracuję zgodnie z zasadami sztuki pielęgniarskiej? Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia przyjaciela

  Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie przyjaciół? Czy byłem wierny w przyjaźni? Czy byłem lojalny wobec przyjaciela? Czy nie odmówiłem pomocy przyjacielowi? Czy nie byłem egoistą? Czy potrafiłem zrezygnować z siebie, przedkładając potrzeby przyjaciela ponad...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia kosmetyczki/kosmetologa

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest