Rachunek sumienia czytelnika

(książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy czytane przeze mnie treści rozwijają mnie duchowo i wzbogacają?
 5. Czy sięgam po wartościową literaturę?
 6. Czy Biblia jest na pierwszym miejscu tego, co czytam?
 7. Czy sięgam po literaturę chrześcijańską?
 8. Czy pamiętam, że obok uczestniczenia we Mszy św., życia sakramentalnego i modlitwy, konieczna jest lektura książek oraz czasopism katolickich, które rozwijają moją wiarę?
 9. Czy nie sięgam po literaturę/blogi/strony internetowe, które zawierają treści obrażające Boga, Kościół i wiarę?
 10. Czy nie sięgam po literaturę/blogi/strony internetowe, które zawierają treści sprzeczne z nauką Kościoła?
 11. Czy nie zaniedbuję modlitwy przez zbyt dużą ilość czasu poświęcanego na czytanie?
 12. Czy nie zaniedbuję rodziny, przyjaciół i swoich obowiązków przez zbyt dużą ilość czasu poświęcanego na czytanie?
 13. Czy nie uciekam od życia, swoich obowiązków i problemów w czytanie?
 14. Czy szanuję książki?
 15. Czy nie niszczę książek, zwłaszcza tych pożyczonych, które nie są moją własnością?
 16. Czy terminowo zwracam pożyczone książki?

17.Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzej własności?

 1. Czy nie wydaję zbyt dużo pieniędzy na książki? Czy potrafię zachować umiar?
 2. Czy moje komentarze dotyczące przeczytanych treści, nie obrażają innych? Czy nie są plotką, obmową, oszczerstwem?
 3. Czy polecane przeze mnie książki/czasopisma/strony internetowe nie są gorszące?
 4. Czy przeczytane przeze mnie treści dotyczące rozwoju duchowego staram się wcielać w życie? Czy poprzestaję jedynie na samym czytaniu?
 5. Ile czasu w minionym roku przeznaczyłem na pobożną lekturę?
 6. Czy nie karmię się plotką, kłamstwem, sensacją?
 7. Czy nie przekazuję dalej niepewnych lub nieprawdziwych informacji?
 8. Jak przeżywam Liturgię Słowa podczas Mszy św.? Czy jestem skupiony?
 9. Jaka jest moja relacja ze Słowem Bożym?
 10. Czy posiadam Biblię i regularnie ją czytam?
 11. Czy staram się na co dzień żyć Ewangelią?
 12. Czy staram się sięgać także po żywoty świętych i błogosławionych, czyli zapisane historie ich życia?
 13. Czy wspieram katolickie wydawnictwa? Czy przynajmniej od czasu do czasu kupuję czasopisma religijne?
 14. Czy szanuję pracę innych?
 15. Jakie jest moje własne słownictwo? Czy nie posługuje się wulgaryzmami?
 16. Czy okradałem innych ściągając nielegalnie z Internetu ebooki, itp.?
 17. Czy zdaję sobie sprawę, że wolność słowa ma swoje zasady i granice?
 18. Czy nie przyjmuję bezkrytycznie wszystkiego, co przeczytam w prasie/Internecie?
 19. Czy w świecie wirtualnym dawałem chrześcijańskie świadectwo?
 20. Czy jako rodzic zachęcam swoje dziecko do czytania, zwłaszcza literatury chrześcijańskiej, która wpływa na rozwój jego wiary?
 21. Czy jako rodzic sprawuję kontrolę nad tym, co czyta moje dziecko?
 22. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 23. Czy regularnie się spowiadam?
 24. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 25. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 26. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 27. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 28. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 29. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 30. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 31. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 32. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 33. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest