Rachunek sumienia

osoby należącej do róży różańcowej/ kółka różańcowego

Rachunek sumienia osoby należącej do róży różańcowej/kółka różańcowego

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy kocham Matkę Bożą i mam do Niej szczególne nabożeństwo?
 5. Czy oddaję Maryi należną Jej cześć i staram się Ją naśladować?
 6. Czy wypełniam zobowiązanie codziennej modlitwy różańcowej?
 7. Czy odpowiadam na Jej wezwanie o modlitwę o nawrócenie grzeszników?
 8. Czy czuję się powołany do modlitwy za siebie i innych? Czy traktuję to jako szczególną misję?
 9. Czy propaguję modlitwę różańcową w swojej rodzinie, środowisku pracy, itp.?
 10. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczyłem we Mszy św.?
 11. Czy regularnie się spowiadam?
 12. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 13. Czy regularnie się modlę?
 14. Jak wygląda moja modlitwa? Czy nie jest ona bezmyślna i mechaniczna?
 15. Czy w swojej modlitwie nie jestem samolubny tzn. modlę się tylko we własnych intencjach?
 16. Czy nie jestem leniwy? Czy nie opuszczam modlitwy?
 17. Czy aktywnie uczestniczę w spotkaniach róży różańcowej/kółka różańcowego?
 18. Czy uczestniczę w nabożeństwach i biorę udział w formacji duchowej członków róży różańcowej/kółka różańcowego?
 19. Czy współpracuję z innymi członkami róży różańcowej/kółka różańcowego i zelatorem?
 20. Czy nie powoduję konfliktów?
 21. Czy troszczę się o swój rozwój duchowy?
 22. Czy w miarę możliwości odbywam pielgrzymki do sanktuariów maryjnych?
 23. Czy nie wstydzę się swojej wiary, symboli religijnych np. różańca, medalika?
 24. Czy umiem zaprotestować i stanąć w obronie wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny?
 25. Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy pamiętam o nim? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Matki Bożej w moim domu?
 26. Czy jeśli jestem rodzicem Maryja jest dla mnie wzorem w wychowywaniu dzieci?
 27. Czy uczę moje dzieci miłości i czci do Matki Najświętszej?
 28. Czy macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem Bożym?
 29. Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem, jak mam się odnosić nie tylko do mojego ciała, ale i do mojej duszy?
 30. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierdzia co do duszy?
 32. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 33. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 34. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 35. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 36. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 37. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach ?
 38. Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 39. Czy publicznie nie krytykowałem Boga, Maryi, wiary i Kościoła?
 40. Czy troszczę się o atmosferę wzajemnej miłości w rodzinie i w miejscach, gdzie przebywam?
 41. Czy cierpliwie znoszę prześladowania, dyskryminację, wyśmiewanie ze względu na wiarę?
 42. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 43. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 44. Czy potrafię służyć innym bez własnych zysków?
 45. Czy potrafię wybaczać i wyciągnąć rękę do pojednania?
 46. Czy jestem skromny, życzliwy i łagodny?
 47. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 48. Czy nie gorszyłem innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 49. Czy czyniłem innym to, co chciałbym, aby mi czyniono?
 50. Czy zawierzam swoje życie Maryi?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie pozostaję w niesakramentalnym związku? Czy zrobiłem/am wszystko, aby ratować swoje...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest