Rachunek sumienia

osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

Rachunek sumienia osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy ufałem Bożym obietnicom i miałem nadzieję ich spełnienia?
 4. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczyłem we Mszy św.?
 5. Czy regularnie się spowiadam?
 6. Czy nie zaniedbuję modlitwy?
 7. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 8. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 9. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 10. Czy przynależność do organizacji charytatywnej Caritas (lub innej) traktuję jako powołanie i odpowiedź na wezwanie do miłości bliźniego?
 11. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 12. Czy nie powodowałem rozgłosu wokół własnej osoby, aby zwrócić uwagę na to, jakim jestem dobrym człowiekiem?
 13. Czy nie oczekiwałem ciągłej wdzięczności i podziwu?
 14. Czy nie byłem chciwy? Czy nie wywierałem na innych presji, aby włączali się w dzieła Caritas, w których uczestniczę?
 15. Czy w pomaganiu byłem bezinteresowny?
 16. Czy w pomaganiu byłem uczciwy?
 17. Czy nie przywłaszczyłem sobie środków/ rzeczy, które były przeznaczone dla potrzebujących?
 18. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy? Czy nie zazdrościłem, że czyni więcej dobra?
 19. Czy pomagałem mądrze tzn. właściwym osobom i w odpowiednim zakresie?
 20. Czy jestem odpowiedzialny za dzieła, które zostały mi powierzone? Czy nie wysługuję się innymi?
 21. Czy dzielę się tym, co posiadam, czy może daję tylko z tego, co mi zbywa?
 22. Czy angażując się w dzieła miłosierdzia nie zaniedbuję własnej rodziny?
 23. Czy angażując się w dzieła miłosierdzia nie zaniedbuję swojego rozwoju duchowego?
 24. Czy reprezentując kościelną instytucję charytatywną Caritas dbam o jej dobre imię?
 25. Czy dbam o kulturę osobistą? Czy jestem zdyscyplinowany i punktualny? Czy nie marnuję czasu?
 26. Czy racjonalnie dysponuję powierzonymi mi środkami finansowymi i materialnymi? Czy unikam marnotrawstwa?
 27. Czy respektuję przepisy prawne? Czy nie wykorzystuję kontaktów służbowych dla osiągnięcia osobistych korzyści
 28. Czy jestem dyskretny i zachowuję w tajemnicy informacje uzyskane podczas wykonywania obowiązków?
 29. Czy w życiu osobistym kieruje się zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej?
 30. Czy uczestniczę w różnych formach pogłębienia formacji religijnej i duchowej proponowanej przez Caritas?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 32. Czy spełniam uczynki miłosierdzia co do duszy?
 • wątpiącym dobrze radzę;
 • nieumiejących pouczam;
 • grzeszących upominam;
 • strapionych pocieszam;
 • urazy chętnie daruję;
 • przykrych cierpliwie znoszę;
 • za żywych i umarłych się modlę
 1. Czy zachęcam innych do pełnienia uczynków miłosierdzia w swoim środowisku?
 2. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 3. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 4. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 5. Czy jestem cierpliwy i wyrozumiały?
 6. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 7. Czy potrafię współpracować z innymi?
 8. Czy nie powoduję konfliktów, awantur, sprzeczek? Czy je łagodzę?
 9. Czy umiem przebaczyć? Czy potrafię odpowiedzieć dobrem na zło i błogosławić tych, którzy mi źle życzą?
 10. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 11. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 12. Czy cierpliwie znoszę prześladowania, dyskryminację, wyśmiewanie ze względu na wiarę i wyznawane wartości?
 13. Czy wybaczam?
 14. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania? Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 15. Czy nie żywiłem pogardy dla alkoholików, chuliganów, itp.?
 16. Czy zachowywałem nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
 17. Czy walczyłem z pokusami?
 18. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia ministranta

Czy z szacunkiem przeżywam każdą Mszę świętą? Czy nie zachowuję się niewłaściwie w kościele? Czy nie spóźniam się na Mszę świętą i nabożeństwa? Czy dobrze zachowuje się w zakrystii oczekując na Mszę świętą? Czy odpowiadam na wszystkie mszalne wezwania kapłana? Czy...

Rachunek sumienia osoby należącej do wspólnoty chrześcijańskiej (duszpasterstwa)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek wspólnoty chrześcijańskiej wzrastam w przyjaźni, serdeczności,...

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest