Rachunek sumienia urzędnika

– wersja 2

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

 

 1. Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga?
 2. Czy udzielałem klientom sumiennie informacji?
 3. Czy spóźniałem się do pracy?
 4. Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami służbowymi?
 5. Czy załatwiałem w godzinach pracy sprawy prywatne? A jeśli tak – to czy była taka konieczność? Czy starałem się odrobić ten czas?
 6. Czy dzieliłem się umiejętnościami, zdobytą wiedzą ze współpracownikami?
 7. Czy starałem się łagodzić konflikty wśród współpracowników? A może jeszcze bardziej dolewam przysłowiowej „oliwy do ognia”?
 8. Czy plotkowałem o innych?
 9. Czy szanowałem swojego przełożonego?
 10. Czy lekceważyłem jego polecenia?
 11. Czy dochowałem tajemnicy służbowej?
 12. Czy traktowałem wpływające do mnie sprawy przedmiotowo i czy nie zapominałem, że wiążą się one z jakimś konkretnym człowiekiem i mają w większym lub mniejszym stopniu wpływ na jego życie?
 13. Czy udzielałem informacji, która naprowadzała lub w jakiś sposób podpowiadała jak ominąć przepisy prawa? Czy moje „porady” mogły doprowadzić do nieuczciwego postępowania osoby, której ich udzieliłem?
 14. Czy wywyższałem się z racji zajmowanego stanowiska?
 15. Czy wykorzystywałem materiały biurowe, sprzęt służbowy do celów prywatnych?
 16. Czy szanowałem własność zakładu pracy?
 17. Czy poniżałem innych?
 18. Czy byłem wdzięczny Bogu za pracę?
 19. Czy potrafiłem stanąć w obronie Kościoła, kiedy był krytykowany w rozmowach ze współpracownikami?
 20. Czy wstydziłem się swojej wiary, aktywności w Kościele w rozmowach ze współpracownikami?
 21. Czy moje postępowanie, słowa, czyny świadczyły o tym, że jestem uczniem Chrystusa?
 22. Czy rozwijam się zawodowo, zapoznaje się z nowymi przepisami, wytycznymi?
 23. Czy dbam o dobrą atmosferę w zakładzie pracy?
 24. Czy moje słowa mogły kogoś zranić?
 25. Czy byłem sprawiedliwy przy podziale nagród?
 26. Czy byłem obiektywny w awansowaniu moich podwładnych?
 27. Czy byłem stronniczy?
 28. Czy wybaczyłem wyrządzoną mi krzywdę?
 29. Czy byłem cierpliwy w relacjach z drugim człowiekiem?
 30. Czy staram się patrzeć na drugiego człowieka oczami Chrystusa?
 31. Czy byłem wierny Bogu, mimo różnych sytuacji jakie miały miejsce w zakładzie pracy?
 32. Czy wypominałem komuś jego brak wiedzy albo umiejętności robiąc to publicznie i upokarzając go w ten sposób?
 33. Czy pozostawiałem kogoś z jego problemami, wiedząc o nich? Dlaczego nie starałem się mu pomóc?
 34. Czy byłem zazdrosny, zawistny o czyjeś wynagrodzenie za pracę?
 35. Czy kłamałem?
 36. Czy uczciwie sporządzałem sprawozdania?
 37. Czy wypełniam wszystkie powierzone mi zadania? Czy są jakieś obowiązki, których nie wykonuję i przerzucam je na inne osoby?
 38. Czy uczciwie rozliczałem delegacje służbowe?
 39. Czy doceniałem swoich współpracowników?
 40. Czy osądzałem?
 41. Czy moje zachowanie i postępowanie jest zgodne z Ewangelią?
 42. Czy byłem dyskretny? A może rozpowiadałem powierzoną mi informację?
 43. Czy byłem złośliwy w relacjach ze współpracownikami?
 44. Czy nadużywałem swojej pozycji w pracy?
 45. Czy prowokowałem kłótnie?
 46. Czy gorszyłem swoich współpracowników słowami, zachowaniem?
 47. Czy starałem się wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zawsze tak, aby przynosiły jak największe dobro?
 48. Czy nie wykorzystywałem zwolnień lekarskich?
 49. Czy składałem prawdziwe oświadczenia, które były wymagane w zakładzie pracy?

Opracowała: Magdalena Zamiar

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości? Czy dbam...

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Rachunek sumienia osoby należącej do wspólnoty chrześcijańskiej (duszpasterstwa)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek wspólnoty chrześcijańskiej wzrastam w przyjaźni, serdeczności,...

Rachunek sumienia przyjaciela

  Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie przyjaciół? Czy byłem wierny w przyjaźni? Czy byłem lojalny wobec przyjaciela? Czy nie odmówiłem pomocy przyjacielowi? Czy nie byłem egoistą? Czy potrafiłem zrezygnować z siebie, przedkładając potrzeby przyjaciela ponad...

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia kosmetyczki/kosmetologa

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest