Rachunek sumienia urzędnika

Rachunek sumienia urzędnika

 

 1. Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze?
 2. Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy?
 3. Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy?
 4. Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do pracodawcy?
 5. Czy czas przeznaczony na pracę nie marnotrawiłam na rozmowy?
 6. Czy nie narażałam zakładu pracy na straty, przez swoje zaniedbania?
 7. Czy nie wzniecałam konfliktów ze współpracownikami?
 8. Czy nie byłam zazdrosna o awanse innych osób?
 9. Czy nie zazdrościłam innym sukcesów zawodowych?
 10. Czy nie byłam zła i zazdrosna o lepsze wynagrodzenie lub nagrody?
 11. Czy wyższa nagroda nie była powodem do kłótni lub zawiści?
 12. Czy wykonywałam polecenia przełożonych?
 13. Czy nie wykorzystywałam stanowiska służbowego w celach prywatnych?
 14. Czy nie nadużywałam zależności służbowych?
 15. Czy byłam przyjacielska i pomocna dla moich współpracowników?
 16. Czy pomagałam nowym pracownikom w przygotowaniu do pracy?
 17. Czy byłam uprzejma i koleżeńska?
 18. Czy pomagałam drugiemu człowiekowi, gdy przyszedł w ważnej dla siebie sprawie?
 19. Czy należycie i wyczerpująco załatwiałam sprawę klienta?
 20. Czy byłam cierpliwa i wyrozumiała dla drugiego człowieka?
 21. Czy byłam dla niego uprzejma, czy traktowałam jak intruza?
 22. Czy należycie wsłuchiwałam się w problem klienta, aby wyczerpująco udzielić odpowiedzi?
 23. Czy szybko i bez zbędnej zwłoki załatwiałam sprawy klienta?
 24. Czy nie okazywałam zniecierpliwienia ?
 25. Czy nie byłam nieuprzejma i opryskliwa w kontakcie z klientem?
 26. Czy tak samo traktowałam klientów, bez względu na ich status społeczny, ubiór?
 27. Czy nie oceniałam klientów?
 28. Czy nie komentowałam ich sytuacji rodzinnych, materialnych i społecznych?
 29. Czy byłam pełna zrozumienia i chętna do pomocy osobom w trudnych sytuacjach?
 30. Czy patrzyłam z miłością na drugiego człowieka?
 31. Czy byłam koleżeńska i uśmiechnięta?
 32. Czy nie zasłaniałam się obowiązkami, żeby nie pomóc innej osobie?
 33. Czy nie przynosiłam kłopotów z domu do pracy ?
 34. Czy nie przynosiłam kłopotów w pracy do domu?
 35. Czy potrafiłam oddzielić życie prywatne od zawodowego?
 36. Czy nie wykorzystywałam innych pracowników, aby wyręczyli mnie w pracy?
 37. Czy rozładowywałam konflikty?
 38. Czy eskalowałam konflikty i spory?
 39. Czy nie reagowałam agresją na słowa krytyki?
 40. Czy nie byłam niesprawiedliwa w stosunku do podwładnych ?
 41. Czy potrafiłam podziękować pracownikom za wykonaną pracę ?
 42. Czy należycie wynagradzałam ich trud i włożony wysiłek ?
 43. Czy potrafiłam stanąć w obronie niesłusznie obwinianego pracownika?
 44. Czy nie reagowałam agresją i złością na dodatkową pracę?
 45. Czy przeciwdziałałam mobbingowi w pracy?
 46. Czy byłam pełna zrozumienia dla kolegów w pracy?
 47. Czy nie komentowałam niewłaściwego postępowania przełożonych?
 48. Czy dbałam o siebie, wykorzystując przerwy w pracy na  regenerację i posiłki?
 49. Czy nie pracowałam ponad siły, zaniedbując życie rodzinne i wypoczynek?
 50. Czy praca nie była dla mnie ważniejsza od innych obowiązków?

Opracowała: Beata

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia posiadacza telefonu komórkowego / smartfona

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia osoby śpiewającej w chórze parafialnym/kantora

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy śpiewanie w...

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości? Czy dbam...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunek sumienia kosmetyczki/kosmetologa

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest