Rachunek sumienia córki duchowej

Rachunek sumienia córki duchowej

 

 1. Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej?
 2. Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać?
 3. Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie?
 4. Czy korzystam z Jego nauk?
 5. Czy po dłuższej znajomości traktuję Go jako przyjaciela?
 6. Czy pozwalam na wkradanie się myśli o miłowaniu mojego kierownika duchowego?
 7. Czy jestem szczera z moim kierownikiem duchowym?
 8. Czy nie jestem o niego zazdrosna?
 9. Czy przyjmuję pomoc mojego kierownika duchowego?
 10. Czy pożądam mojego kierownika duchowego jako mężczyznę?
 11. Czy próbuję przekroczyć wcześniej wytyczone granice?
 12. Czy chronię mojego kierownika duchowego przed popełnieniem grzechu?
 13. Czy jestem pokusą dla mojego kierownika duchowego?
 14. Czy szanuję Jego zdanie?
 15. Czy zatrzymuję w tajemnicy naszą relację?
 16. Czy potrafię dochować tajemnicy odnośnie naszych rozmów?
 17. Czy zawiodłam mojego kierownika duchowego?
 18. Czy wywołałam u niego świadomie złość?
 19. Czy potrafię słuchać, gdy do mnie mówi?
 20. Czy poświęcam mu wystarczającą ilość czasu, by pomógł mi się rozwinąć duchowo?
 21. Czy uczę się wraz z nim wzajemnej i czystej miłości?
 22. Czy wspieram Go dobrym słowem?
 23. Czy traktuję Go wyłącznie jako księdza, czy dostrzegam w nim również człowieka?
 24. Czy modlę się za mojego kierownika duchowego?
 25. Czy interesuję się moim kierownikiem duchowym, lecz również w sferze przyziemnej? Np. pamiętam o Jego urodzinach, obdarzam Go podarunkami, pomagam zrobić zakupy lub podprowadzić do Kościoła, gdy jest w sędziwym wieku.
 26. Czy jestem wdzięczna za kierownika duchowego?
 27. Czy podziękowałam kiedykolwiek mojemu kierownikowi duchowemu, za trud który wkłada w prowadzenie mojej duszy?
 28. Czy pomagam rozwijać się mojemu kierownikowi duchowemu poprzez dyskusję z nim?
 29. Czy nie jestem zbyt natrętna?
 30. Czy nie stosuję przemocy psychicznej wobec niego?
 31. Czy nie stosuję przemocy fizycznej wobec mojego kierownika duchowego?
 32. Czy nie jestem złośliwa wobec niego?
 33. Czy potrafię cieszyć się z sukcesów mojego przewodnika?
 34. Czy dbam o więź między mną, a moim kierownikiem duchowym?
 35. Czy reaguję, kiedy potrzebuje pomocy?
 36. Czy jestem uczynną córką duchową?
 37. Czy powoduję poczucie dumy u mojego kierownika duchowego?
 38. Czy jestem pyszna i narcystyczna w rozmowie z moim kierownikiem duchowym?
 39. Czy bronie mojego kierownika duchowego, gdy ktoś mówi o nim źle?
 40. Czy pozwalam, by emocje przejmowały kontrole nad naszymi rozmowami?
 41. Czy pozwalam wciągać się w nieodpowiednie sytuacje z moim kierownikiem duchowym?
 42. Czy pozwalam na bliskość cielesną z kierownikiem duchowym?
 43. Czy zamykam się na miłość innych z powodu miłości do kierownika duchowego?
 44. Czy prosiłam go o wybaczenie, jeśli była taka potrzeba?
 45. Czy próbuję zrozumieć mojego kierownika duchowego?
 46. Czy nie urażam go przykrym słowem?
 47. Czy potrafię wyciągnąć wnioski z rozmów z moim kierownikiem duchowym?
 48. Czy nie przysłaniam sobą Jego miłości do Boga?
 49. Czy akceptuję mojego kierownika duchowego?
 50. Czy oddalam się od mojego kierownika duchowego poprzez chęć chronienia go przed grzechem?

Opracowała: Ania

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem...

Maryjny rachunek sumienia

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaka jest moja...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest