Rachunek sumienia osoby śpiewającej w chórze parafialnym/kantora

Rachunek sumienia osoby śpiewającej w chórze parafialnym/kantora

 

 1. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 2. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 3. Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył?
 4. Czy śpiewanie w chórze parafialnym traktuję jako szczególną formę uwielbiania Boga?
 5. Czy sumiennie wykonuję swoje obowiązki chórzysty?
 6. Czy doskonalę swój warsztat muzyczny?
 7. Czy stosuję się do ustalonego porządku celebracji liturgicznych i nabożeństw?
 8. Czy się nie spóźniam?
 9. Czy sumiennie przygotowuję się do publicznych wystąpień poprzez odpowiedni poziom śpiewu?
 10. Czy sumiennie przygotowuję się do publicznych wystąpień poprzez kulturę osobistą (strój, higiena, godne zachowanie)?

11. Czy troszczę się o bibliotekę muzyczną, zawierającą nuty, śpiewniki, sprzęt muzyczny i inne pomoce, będące własnością parafii lub kościoła?

 1. Czy utrzymuję je w należytym porządku i poszanowaniu?
 2. Czy troszczę się o porządek w chórze i w sali prób?
 3. Czy biorę udział w rekolekcjach, konferencjach, dniach skupienia, sympozjach, kursach i spotkaniach formacyjno – szkoleniowych dla członków grup parafialnych?
 4. Czy troszczę się o dobrą współpracę z duszpasterzami, o dobre imię parafii?
 5. Czy czynnie uczestniczę w parafialnych spotkaniach, dotyczących przygotowania liturgii?
 6. Czy zdaję sobie sprawę, że zadaniem muzyki liturgicznej jest przede wszystkim chwała Boża i uświęcenie wiernych?
 7. Czy nie szukam własnej chwały? Czy nie oczekuję ciągłego podziwu i pochwał ze strony innych?
 8. Czy nie jestem próżny? Czy nie wynoszę się nad innych z racji pełnionej funkcji?
 9. Czy nie szukałem pierwszych miejsc, aby być najlepiej widocznym i podziwianym?
 10. Czy nie odnoszę się z pogardą do innych członków chóru?
 11. Czy współpracuję z innymi? Czy słucham poleceń przewodniczącego, dyrygenta, organisty?
 12. Czy publicznie nie krytykowałem Boga, wiary, Kościoła i mojej parafii?
 13. Czy prowadzę życie godne chrześcijanina?
 14. Czy nie gorszę innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 15. Czy regularnie i zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 16. Czy nie traktuję Mszy św. jedynie jako czas pracy, skupiając się tylko na swoich obowiązkach?
 17. Czy modlę się regularnie?
 18. Czy regularnie się spowiadam?
 19. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 20. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, itp.?
 21. Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 22. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 23. Czy potrafiłem przyjąć i znieść krytykę?
 24. Czy potrafiłem przyznać się do błędu i go naprawić?
 25. Czy wybaczam?
 26. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 27. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 28. Czy wspomagałem potrzebujących, chorych, ubogich, zwłaszcza tych którzy należą do mojej wspólnoty parafialnej? Czy nie byłem skąpy?
 29. Czy nie krytykowałem, obmawiałem, wyśmiewałem księży i innych osób działających we wspólnocie Kościoła?
 30. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 31. Czy potrafiłem stanąć w obronie bliźnich, zwłaszcza słabszych?
 32. Czy byłem prawdomówny?
 33. Czy nie jestem uzależniony od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 34. Czy byłem skromny i powściągliwy?
 35. Czy nikomu nie odmówiłem pomocy?
 36. Czy walczyłem z pokusami?
 37. Czy jeśli prowadzę chór parafialny jestem odpowiedzialny za: właściwy dobór członków tych zespołów, ich odpowiednie zachowanie się w kościele, dobór i poziom artystyczny wykonywanych śpiewów? Czy wymagam od siebie?
 38. Czy kieruję się zasadą solidarności ze wszystkimi chórzystami? Czy udzielam potrzebującym wsparcia moralnego, duchowego, organizacyjnego i – w granicach możliwości – materialnego?
 39. Czy dbam o godne reprezentowanie i promocję swojej parafii oraz chóru i pielęgnuję tradycję chóru?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Maryjny rachunek sumienia

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaka jest moja...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

Rachunek sumienia według myśli św. Tereski od Dzieciątka Jezus

  Cała moja nadzieja była w samym dobrym Bogu… właśnie doświadczyłam, że bardziej warto uciekać się do Niego, niż do Jego świętych. Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy w swoich wyborach świadomie liczę się z Bogiem?   Tak!!! Cóż to za...

Rachunek sumienia kolejarza

  Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków? Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują? Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy? Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję? Czy jestem miła dla podróżnych? Czy jestem opanowana...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest