Rachunek sumienia synowej/ zięcia

Rachunek sumienia synowej / zięcia

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa?
 3. Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność?
 4. Czy dbam o stały klimat życzliwości, bezpieczeństwa, pogody i miłości w rodzinie?
 5. Czy z miłością i życzliwością przyjąłem/am do rodziny teściów? Czy ich szanuję?
 6. Czy nie krytykuję rodziców żony/męża?
 7. Czy nie poniżam i wyśmiewam rodziców żony/męża?
 8. Czy nie stwarzam podziałów i nie skłócam rodziny?
 9. Czy nie powoduję konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 10. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem w stosunku do teściów?
 11. Czy troszczę się o odpowiednią relację z rodzicami żony/męża?
 12. Czy nie traktuję teściowej/teścia jak rywali?
 13. Czy potrafię przeprosić i pierwszy/a wyciągnąć rękę do zgody?
 14. Czy nie ograniczam żonie/mężowi i dzieciom kontaktów z rodzicami/dziadkami?
 15. Czy potrafię poprosić o pomoc teściów, kiedy jej potrzebuję?
 16. Czy nie obciążam teściów opieką nad dziećmi? Czy nie wyręczam się nimi?
 17. Czy jestem wdzięczny teściom za pomoc?
 18. Czy nie rywalizuję z żoną/mężem o względy z jej/jego rodzicami?
 19. Czy kiedy teściowie potrzebują pomocy (choroba, podeszły wiek) włączam się do opieki nad nimi?
 20. Czy stawiam właściwe granice w relacjach z rodzicami małżonka? Czy nie pozwalam sobą manipulować?
 21. Czy potrafię przyjąć radę, krytykę?
 22. Czy jestem cierpliwy/a i wyrozumiały/a?
 23. Czy nie nastawiam małżonka i dzieci przeciwko rodzicom/dziadkom?
 24. Czy nie robię teściom przykrości?
 25. Czy potrafię zdobyć się na szczerą rozmowę?
 26. Czy staram się naprawić trudne relacje? Czy zależy mi na dobrych, zdrowych relacjach?
 27. Czy nie wykorzystuję finansowo teściów?
 28. Czy nawet bolesną prawdę potrafiłem/am przekazać z miłością?
 29. Czy dbam o właściwe relacje swoich dzieci z ich dziadkami?
 30. Czy odwiedzam teściów, zwłaszcza w okresie świątecznym, w wakacje, itp.? Czy nie separuję się od rodziny małżonka?
 31. Czy nie wchodzę w rolę matki małżonka i nie konkuruję z teściową?
 32. Czy nie skarżę współmałżonkowi na teściów i oczekuję, aby to on rozwiązywał konflikty?
 33. Czy potrafię dostrzec także swoją winę, czy może obwiniam tylko drugą stronę?
 34. Czy nie porównuję teściów z własnymi rodzicami, stawiając tych drugich zawsze w lepszym świetle?
 35. Czy nie jestem dwulicowy/a w stosunku do teściów?
 36. Czy jestem wdzięczny/a teściom i doceniam to, że dali życie i wychowali kobietę/mężczyznę, który/a jest teraz moim mężem/żoną?
 37. Czy modlę się za swoich teściów?
 38. Czy pamiętam o imieninach, urodzinach rodziców męża/żony?
 39. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 40. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 41. Czy regularnie się spowiadam?
 42. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 43. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 46. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 47. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 48. Czy starałem/am się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 49. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 50. Czy nie jestem zazdrosny/a i pyszny/a?
 51. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 52. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

Rachunek sumienia pielęgniarki – bł. H. Chrzanowska

Czy swoją pracę traktuję jako powołanie do służy bliźnim? Jak wypełniam obowiązki zawodowe? Czy jestem punktualna i sumienna w wykonywaniu zleceń? Czy pracuję zgodnie z zasadami sztuki pielęgniarskiej? Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest