Rachunek sumienia seniora

/osoby w podeszłym wieku

Rachunek sumienia seniora / osoby w podeszłym wieku

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy rozeznałem i wypełniłem swoje życiowe powołanie?
 5. Jak przeżywam swoją starość? Czy ją akceptuję?
 6. Czy dysponując większą ilością czasu przeznaczam go na spotkania z rodziną, z ludźmi?
 7. Czy modlę się za siebie i innych?
 8. Czy dbam o swoje zdrowie? Czy stosuję się do zaleceń lekarza?
 9. Czy dzielę się z innymi swoim doświadczeniem, mądrością życiową?
 10. Czy nadmiernie nie ingeruję w życie swoich dzieci, wnuków?
 11. Czy nie uważam, że zawsze mam rację i lepiej wiem?
 12. Czy nie narzekam nieustannie?
 13. Czy się nie przepracowuję, ignorując swój stan zdrowia i kondycję?
 14. Czy potrafię poprosić o pomoc i ją przyjąć?
 15. Czy jestem wdzięczny za okazaną pomoc, opiekę?
 16. Czy w miarę możliwości pomagam swoim dzieciom, wnukom?
 17. Czy przekazuję młodszemu pokoleniu wiarę i miłość do Boga?
 18. Czy jeśli mój stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo we Mszy św. troszczę się o to, aby kapłan odwiedzał mnie z Najświętszym Sakramentem w dzień wyznaczony na taką posługę?
 19. Czy jeśli mój stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo we Mszy św. staram się korzystać z odbiorników telewizyjnych i radiowych, które transmitują Msze św.?
 20. Czy staram się pogłębiać swoją wiarę?
 21. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 22. Czy jestem wyrozumiały dla młodszego pokolenia?
 23. Czy potrafię z miłością upomnieć?
 24. Czy nie odwracam się od swoich dzieci, wnuków, nawet gdy grzeszą i odeszły od Boga? Czy modlę się o ich nawrócenie?
 25. Czy nie przyzwalam na grzech i go akceptuję?
 26. Czy nie manipuluję innymi? Czy nie szantażuję ich emocjonalnie?
 27. Czy nie jestem zgorzkniały?
 28. Czy nie rozpamiętuję dawnych grzechów i błędów, które Bóg mi już wybaczył?
 29. Czy swoje cierpienie ofiaruję w intencjach grzeszników lub innych?
 30. Czy nie posługuję się obmową, plotką, oszczerstwem?
 31. Czy nie jestem opryskliwy i nieuprzejmy?
 32. Czy nie wszczynam awantur? Czy chcę łagodzić konflikty?
 33. Czy nie staram się pouczać innych? Czy pozwalam innym, zwłaszcza dzieciom, żyć własnym życiem?
 34. Czy nie jestem nadopiekuńczy, np. w stosunku do wnuków?
 35. Czy jeśli stan zdrowia mi na to pozwala, to angażuję się w życie parafii? Czy należę do jakiejś grupy modlitewnej?
 36. Czy nie gorszę innych swoim zachowaniem?
 37. Czy troszczę się o swoje małżeństwo?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, zazdrość?
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi?
 45. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny i pyszny?
 49. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia osoby należącej do wspólnoty chrześcijańskiej (duszpasterstwa)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek wspólnoty chrześcijańskiej wzrastam w przyjaźni, serdeczności,...

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia kobiety

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest