Rachunek sumienia mężczyzny

Rachunek sumienia mężczyzny

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy rozeznałem swoje życiowe powołanie? Czy je właściwie realizuję lub dążę do jego realizacji?
 5. Czy właściwie kształtuję swoje sumienie? Czy go nie zagłuszam?
 6. Czy ufam Bogu?
 7. Czy jestem odpowiedzialny i odważny?
 8. Czy nie manifestuję swojej siły w niewłaściwy sposób? Czy nie stosuję przemocy psychicznej lub fizycznej?
 9. Czy nie jestem arogancki i wulgarny?
 10. Czy nie popadam w pracoholizm? Czy nie jestem materialistą?
 11. Jak wypełniam rolę chłopaka/narzeczonego/męża? Czy kobieta, z którą jestem czuje się przeze mnie kochana?
 12. Jak wypełniam obowiązki ojca? Czy mam czas dla swoich dzieci? Czy biorę czynny udział w ich wychowaniu?
 13. Czy zachowuję czystość?
 14. Czy w relacjach z kobietami jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco?
 15. Czy staram się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 16. Czy nie jestem uzależniony od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 17. W jaki sposób wykorzystuję swoją władzę, jeśli taką posiadam?
 18. Jak wypełniam swoje obowiązki zawodowe?
 19. Czy jestem uczciwy i prawdomówny?
 20. Czy uczciwie zarabiam na utrzymanie swoje i rodziny?
 21. Czy biorę odpowiedzialność za swoją rodzinę, dzieci? Czy nie uchylam się od odpowiedzialności?
 22. Jaki jest mój stosunek do życia poczętego? Czy nie namawiałem, zmuszałem do dokonania aborcji?
 23. Czy nie stosowałem antykoncepcji?
 24. Czy nie zdradziłem swojej żony?
 25. Czy nie pozostaję w związku niesakramentalnym?
 26. Czy nie łamię przepisów drogowych (brawurowa jazda, jazda pod wpływem alkoholu, itp.)?
 27. Czy oprócz piękna kobiecego ciała dostrzegam także godność kobiety? Czy szanuję kobiety i potrafię innych skłaniać do okazywania im szacunku?
 28. Czy nie ceniłem pieniędzy, wygody, przyjemności, sportu, itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy?
 29. Czy nie szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku? Czy dbałem o swoje zdrowie?
 30. Czy nie prowadziłem nieprzyzwoitych rozmów?
 31. Czy nie powoduje konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 32. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania? Czy dochowuję obietnic?
 33. Czy nie złorzeczę i przeklinam bliźnich?
 34. Czy to co, czynię lub mówię nie wynika z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, silny, bogaty?
 35. Czy staję w obronie słabszych?
 36. Czy nie zazdroszczę, gdy ktoś ma więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 37. Czy nie popadam w niezdrową rywalizację?
 38. Czy nie popadam w kult ciała?
 39. Jak wygląda moja modlitwa i relacja z Bogiem?
 40. Czy w swojej męskości staram się naśladować św. Józefa, wzór mężczyzny?
 41. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 42. Czy regularnie się spowiadam?
 43. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 44. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 45. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 46. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 47. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, cudzołóstwo?
 48. Czy naruszyłem prawa do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 49. Czy dążę do poprawy i podnoszę się po każdym upadku?
 50. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 51. Czy wybaczam doznane krzywdy?
 52. Kim jest dla mnie Jezus? Czy jestem w stanie się dla Niego poświęcić?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy bycie kościelnym traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego? Czy z...

Rachunek sumienia nauczyciela

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji? Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów? Czy byłem...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia kobiety

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest