Maryjny rachunek sumienia

Maryjny rachunek sumienia

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Jaka jest moja relacja z Maryją, którą Jezus dał nam za swoją Matkę?
 5. Czy praktykuję nabożeństwo do Matki Bożej?
 6. Czy uczestniczę w nabożeństwach majowych, różańcowych, w roratach?
 7. Czy noszę jakiś zewnętrzny symbol przynależności do Maryi, np. Cudowny Medalik?
 8. Czy odwiedzam miejsca szczególnego kultu maryjnego, np. sanktuaria maryjne?
 9. Czy wypełniam zobowiązania związane z przynależnością do Rycerstwa Niepokalanej, róży różańcowej, itp.?
 10. Czy umiem bronić Maryi wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult maryjny?
 11. Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do Świętości?
 12. Czy praktykowałem nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca ku czci MB Niepokalanie Poczętej?
 13. Czy odpowiadam na wezwanie Maryi do modlitwy o nawrócenie grzeszników?
 14. Czy posiadam różaniec i regularnie się na nim modlę?
 15. Czy nie traktuję różańca jako amuletu lub talizmanu, który ma mi zapewnić powodzenie, ratunek?
 16. Czy obchodzę święta maryjne?
 17. Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi on o pięknie modlitwy do Matki Zbawiciela?
 18. Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem jak mam się odnosić nie tylko do mojego ciała, ale i mojej duszy?
 19. Czy przeciwstawiam się tendencjom do ośmieszania dziewictwa?
 20. Czy jeśli jestem matką, macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem Bożym? Czy właściwie realizuję to powołanie?
 21. Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy nie popieram aborcji, in vitro?
 22. Czy staram się naśladować Maryję w życiu codziennym?
 23. Czy jestem pokorny i potrafię służyć innym bezinteresownie?
 24. Czy zawierzam siebie i swoje życie Maryi? Czy proszę Ją o pomoc i prowadzenie?
 25. Czy nie odmawiam Maryi Jej roli w życiu Jezusa i dziele Zbawienia?
 26. Czy nie traktuję Maryi jako osoby ważniejszej od samego Boga?
 27. Czy nie bluźnię przeciwko Maryi?
 28. Czy się Jej nie wstydzę?
 29. Czy dbam o przydrożne kapliczki z figurą/wizerunkiem Matki Bożej?
 30. Jak wygląda moja relacja z matką ziemską? Czy to, co się wydarzyło między mną, a nią nie przeszkadza mi w przyjęciu Maryi jako Matki?
 31. Czy znam i rozważam Słowo Boże dotyczące Maryi?
 32. Czy wzorem Maryi rozeznaję i przyjmuję wolę Bożą dla mojego życia?
 33. Czy tak jak Ona cierpliwie i z ufnością znoszę cierpienie i przeciwności życiowe?
 34. Czy tak jak Ona jestem łagodny i spokojny? Czy nie unoszę się gniewem?
 35. Czy wzorem Maryi żyję wiarą na co dzień: w domu, w pracy?
 36. Czy tak jak Maryja staram się prowadzić innych do Jezusa? Czy nie gorszę innych swoim czynem, słowem, zachowaniem?
 37. Czy pamiętam o Maryi tylko wtedy, gdy dzieje się coś złego i potrzebuję Jej pomocy, czy też moja relacja z nią jest stała i wierna?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 45. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 48. Czy potrafię uwielbiać Boga w każdym położeniu?
 49. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Zobacz publikacje dotyczące sakramentu spowiedzi:

YOUCAT. Spowiedź

Spowiedź sakramentalna Praktyczny przewodnik dla penitentów i spowiedników

Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów

 

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie pozostaję w niesakramentalnym związku? Czy zrobiłem/am wszystko, aby ratować swoje...

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

Rachunek sumienia według myśli św. Alfonsa Liguori

  Prawdziwa miłość Boga nie tyle polega na czułych słowach, ile na pokornym, wiernym i wytrwałym służeniu Panu Bogu. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a...

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Codzienny rachunek sumienia według św. Ignacego Loyoli

(najlepiej jeśli modlitwa będzie trwała 15 minut) I. Podziękować Bogu, naszemu Panu za otrzymane dobrodziejstwa. Konkretne podziękowanie za dary, osoby, sytuacje, myśli, uczucia, itp. Co mnie dobrego dziś spotkało? W czym dostrzegłem obecność i miłość Boga? Jak On się...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według myśli św. Jana Bosko

  Polecam, by formować jedno serce i jedną duszę, by kochać Boga i służyć Mu, przyczyniać się do Jego chwały przez czynną miłość. W tym celu sugeruję wam zrezygnować z własnej woli. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według myśli św. Alfonsa Liguori

  Prawdziwa miłość Boga nie tyle polega na czułych słowach, ile na pokornym, wiernym i wytrwałym służeniu Panu Bogu. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest