Rachunek sumienia kolejarza

Rachunek sumienia kolejarza

 

 1. Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków?
 2. Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują?
 3. Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy?
 4. Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję?
 5. Czy jestem miła dla podróżnych?
 6. Czy jestem opanowana podczas stresowych sytuacji, w trakcie wykonywania służbowych obowiązków?
 7. Czy jestem naturalna i otwarta dla osób z którymi pracuję?
 8. Czy dochowuję tajemnic Spółki?
 9. Czy jestem lojalna do swojego pracodawcy?
 10. Czy na pracę patrzę tylko przez pryzmat pieniędzy?
 11. Czy jestem w porządku wobec kolegów z pracy?
 12. Czy wyznaczam im więcej lub mniej służb ode mnie?
 13. Czy kulturalnie odzywam się przez radiotelefon?
 14. Czy zbyt emocjonalnie nie oceniałam jakiejś sytuacji w pracy?
 15. Czy sumiennie wypełniałam dokumentację ruchową?
 16. Czy nie wyszukiwałam błędów u innych w prowadzeniu dziennika ruchu?
 17. Czy nie wykonuję swojej pracy niedbale? Czy zawsze pamiętam o zamknięciu rogatek podczas przejazdu pociągu?
 18. Czy pamiętam o bezpieczeństwie innych osób, m.in. poprzez zapowiedzenie pociągu przed jego wjazdem na stację?
 19. Czy staram się być skupiona podczas prowadzenia ruchu pociągu? Co mnie rozprasza?
 20. Czy dbam o to, by przychodzić wyspana do pracy?
 21. Czy w nieodpowiednich momentach nie korzystam w pracy z telefonu komórkowego?
 22. Czy szanuję prywatność moich pracowników?
 23. Czy jestem konsekwentna podczas podejmowania decyzji co do mojego nastawniczego?
 24. Czy nie obgaduję swojego przełożonych?
 25. Czy nie okradam firmy?
 26. Czy staram się prawidłowo obserwować wjeżdżający pociąg?
 27. Czy śpię w pracy?
 28. Czy dbam o czystość na mojej nastawni?
 29. Czy nie donoszę do naczelnika na swojego współpracownika?
 30. Czy nie spóźniam się do pracy?
 31. Czy nie opuszczam swojego posterunku podczas pełnienia służby?
 32. Czy nie jestem wulgarna?
 33. Czy nie rywalizuję z innymi, kto lepiej zna przepisy, regulamin itp.?
 34. Czy często sięgam po instrukcje, kiedy należy podjąć jakąś decyzję?
 35. Czy na prawdę zapoznaję się z zarządzeniami, które muszę przeczytać ,czy tylko podpisuję je bez zapoznania się z treścią?
 36. Czy chcę pomóc podróżnym, którzy pozostawili coś w pociągu?
 37. Czy oprócz moich obowiązków w regulaminie, pragnę zrobić coś dobrego dla innych?Czy postąpiłam kiedyś nieuczciwie wobec pracowników i przełożonego?
 38. Czy potrafiłam z pokorą przyjąć uwagę na błąd, który popełniłam w pracy?
 39. Czy rywalizowałem z innymi pracownikami, by uzyskać jak najwięcej nadgodzin, a przez to więcej pieniędzy ?
 40. Czy nie krytykowałam innych, którzy ze mną są na służbie?
 41. Czy patrzyłam z sercem i miłością na osoby, których nie lubię?
 42. Czy byłam wyrozumiała dla słabszego ode mnie, podróżnego lub bezdomnego na poczekalni?
 43. Czy pomogłam bezdomnemu, który był zimą całą noc na poczekalni?
 44. Czy jestem wrażliwa na problemy innych pracowników?
 45. Czy w razie niebezpieczeństwa w pracy staram się szybko zareagować, aby nikomu nic się nie stało?
 46. Czy staram się zwiększać swoje kompetencje, by jak najlepiej podejmować ważne i odpowiedzialne decyzje?
 47. Czy traktuję swoją pracę jako służbę na rzecz bliźniego?
 48. Czy zbytnio nie spoufalałem się z przełożonymi? Czy moja uprzejmość i zainteresowanie ich osobą nie miało błędnej motywacji?
 49. Czy nie donosiłem do przełożonych na moich kolegów i koleżanki z pracy?
 50. Czy potrafiłem powiedzieć przełożonym o rzeczach dużej wagi, które bez mojej interwencji i powiedzenia przełożonym wpłynęłyby negatywnie na rzeczywiste dobro całej firmy?

Opracowała: Ewa

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia siostry zakonnej

  Czystość – serce dla Boga Czy miałam żywą więź z Osobą Jezusa Chrystusa? Czy byłam zaangażowana w tę relację? Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg, czy jakaś osoba? Czy modliłam się z potrzeby serca, czy z przyzwyczajenia? Ile czasu poświęcałam na...

Rachunek sumienia osoby śpiewającej w chórze parafialnym/kantora

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy śpiewanie w...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest