Rachunek sumienia kolejarza

Rachunek sumienia kolejarza

 

 1. Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków?
 2. Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują?
 3. Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy?
 4. Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję?
 5. Czy jestem miła dla podróżnych?
 6. Czy jestem opanowana podczas stresowych sytuacji, w trakcie wykonywania służbowych obowiązków?
 7. Czy jestem naturalna i otwarta dla osób z którymi pracuję?
 8. Czy dochowuję tajemnic Spółki?
 9. Czy jestem lojalna do swojego pracodawcy?
 10. Czy na pracę patrzę tylko przez pryzmat pieniędzy?
 11. Czy jestem w porządku wobec kolegów z pracy?
 12. Czy wyznaczam im więcej lub mniej służb ode mnie?
 13. Czy kulturalnie odzywam się przez radiotelefon?
 14. Czy zbyt emocjonalnie nie oceniałam jakiejś sytuacji w pracy?
 15. Czy sumiennie wypełniałam dokumentację ruchową?
 16. Czy nie wyszukiwałam błędów u innych w prowadzeniu dziennika ruchu?
 17. Czy nie wykonuję swojej pracy niedbale? Czy zawsze pamiętam o zamknięciu rogatek podczas przejazdu pociągu?
 18. Czy pamiętam o bezpieczeństwie innych osób, m.in. poprzez zapowiedzenie pociągu przed jego wjazdem na stację?
 19. Czy staram się być skupiona podczas prowadzenia ruchu pociągu? Co mnie rozprasza?
 20. Czy dbam o to, by przychodzić wyspana do pracy?
 21. Czy w nieodpowiednich momentach nie korzystam w pracy z telefonu komórkowego?
 22. Czy szanuję prywatność moich pracowników?
 23. Czy jestem konsekwentna podczas podejmowania decyzji co do mojego nastawniczego?
 24. Czy nie obgaduję swojego przełożonych?
 25. Czy nie okradam firmy?
 26. Czy staram się prawidłowo obserwować wjeżdżający pociąg?
 27. Czy śpię w pracy?
 28. Czy dbam o czystość na mojej nastawni?
 29. Czy nie donoszę do naczelnika na swojego współpracownika?
 30. Czy nie spóźniam się do pracy?
 31. Czy nie opuszczam swojego posterunku podczas pełnienia służby?
 32. Czy nie jestem wulgarna?
 33. Czy nie rywalizuję z innymi, kto lepiej zna przepisy, regulamin itp.?
 34. Czy często sięgam po instrukcje, kiedy należy podjąć jakąś decyzję?
 35. Czy na prawdę zapoznaję się z zarządzeniami, które muszę przeczytać ,czy tylko podpisuję je bez zapoznania się z treścią?
 36. Czy chcę pomóc podróżnym, którzy pozostawili coś w pociągu?
 37. Czy oprócz moich obowiązków w regulaminie, pragnę zrobić coś dobrego dla innych?Czy postąpiłam kiedyś nieuczciwie wobec pracowników i przełożonego?
 38. Czy potrafiłam z pokorą przyjąć uwagę na błąd, który popełniłam w pracy?
 39. Czy rywalizowałem z innymi pracownikami, by uzyskać jak najwięcej nadgodzin, a przez to więcej pieniędzy ?
 40. Czy nie krytykowałam innych, którzy ze mną są na służbie?
 41. Czy patrzyłam z sercem i miłością na osoby, których nie lubię?
 42. Czy byłam wyrozumiała dla słabszego ode mnie, podróżnego lub bezdomnego na poczekalni?
 43. Czy pomogłam bezdomnemu, który był zimą całą noc na poczekalni?
 44. Czy jestem wrażliwa na problemy innych pracowników?
 45. Czy w razie niebezpieczeństwa w pracy staram się szybko zareagować, aby nikomu nic się nie stało?
 46. Czy staram się zwiększać swoje kompetencje, by jak najlepiej podejmować ważne i odpowiedzialne decyzje?
 47. Czy traktuję swoją pracę jako służbę na rzecz bliźniego?
 48. Czy zbytnio nie spoufalałem się z przełożonymi? Czy moja uprzejmość i zainteresowanie ich osobą nie miało błędnej motywacji?
 49. Czy nie donosiłem do przełożonych na moich kolegów i koleżanki z pracy?
 50. Czy potrafiłem powiedzieć przełożonym o rzeczach dużej wagi, które bez mojej interwencji i powiedzenia przełożonym wpłynęłyby negatywnie na rzeczywiste dobro całej firmy?

Opracowała: Ewa

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia córki

Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki? Czy szanuję moich rodziców? Czy nie urażam im przykrym słowem? Czy potrafię ugryźć się w język, aby ich nie urazić swoimi poglądami? Czy poświęcam im wystarczającą ilość czasu? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu na...

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest