Rachunek sumienia pracodawcy

Rachunek sumienia pracodawcy

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 3. Czy regularnie się spowiadam?
 4. Czy nie zaniedbuję modlitwy?
 5. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 6. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary?
 7. Czy prowadzenie własnej firmy/przedsiębiorstwa traktuję jako swoje powołanie?
 8. Czy uczciwie zdobywam swój majątek?
 9. Czy nie urządziłem się materialnie cudzym kosztem?
 10. Czy nie byłem zainteresowany w działalności gospodarczej jedynie zyskiem ?
 11. Czy uczciwie płaciłem podatki?
 12. Czy nie fałszowałem dokumentów?
 13. Czy prowadząc własną działalność gospodarczą nie łamałem lub naginałem prawa, ze szkodą dla państwa i pracowników?
 14. Czy nie ulegałem pracoholizmowi?
 15. Czy nadmiernie nie obciążałem pracowników? Czy przestrzegałem czasu pracy?
 16. Czy uczciwie wypłacam wynagrodzenia za wykonywaną pracę?
 17. Czy wynagrodzenia wypłacam w terminie?
 18. Czy nie byłem skąpy i chciwy?
 19. Czy jako pracodawca nie wykorzystuję swoich pracowników, np. wypłacając zbyt niskie pensje albo nie płacąc w terminie, zatrudniając ich „na czarno” i pozbawiając w ten sposób świadczeń emerytalnych, zdrowotnych czy prawa do płatnego urlopu?
 20. Czy zapewniam w miejscu pracy warunki bezpieczne, higieniczne i godne?
 21. Czy przeciwdziałam i zwalczam mobbing w miejscu pracy? Czy sam go nie stosuję?
 22. Czy nie dyskryminuję pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie?
 23. Czy stosuję obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich prac?
 24. Czy w miejscu pracy wprowadzałem atmosferę życzliwości?
 25. Czy byłem wyrozumiały i cierpliwy?
 26. Czy rozwiązywania nieporozumień w pracy szukałem na drodze dialogu ?
 27. Czy nie dawałem, brałem lub żądałem „łapówek”?
 28. Czy nie przyjmowałem pracowników kierując się znajomościami, układami?
 29. Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu?
 30. Czy nie prowadziłem nieprzyzwoitych rozmów?
 31. Czy nie gorszyłem pracowników słowem, czynem, zachowaniem?
 32. Czy daję świadectwo ewangelicznej prawdzie w swym życiu prywatnym i publicznym?
 33. Czy nie popadłem w grzechy pochopnego osądzania, obmowy, zniesławiania i oszczerstwa, przez które zniszczyłem dobre imię pracowników?
 34. Czy byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem pracowników?
 35. Czy nie ukarałem pracownika niesłusznie? Czy nie zwolniłem nikogo niesłusznie?
 36. Czy potrafiłem wysłuchać i przyjąć słuszne uwagi innych?
 37. Czy namawiałem pracowników do grzechu? Czy nie nakłaniałem ich do postępowania niezgodnego z sumieniem?
 38. Czy uciekałem się do przemocy psychicznej lub fizycznej względem drugiego człowieka?
 39. Czy dbałem o ubezpieczenie pracowników?
 40. Czy respektowałem ich prawo do odpoczynku i urlopu?
 41. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach ? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 42. Czy nie byłem pyszny? Czy nie nadużywałem swojej władzy?
 43. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania?
 44. Czy podejmując decyzje dotyczące firmy, kierowałem się nie tylko własnym interesem, ale także dobrem pracowników?
 45. Czy cierpliwie znosiłem dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania?
 46. Czy nie opierałem się tylko na własnych siłach, ale przede wszystkim na Bogu i Jego mocy?
 47. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 48. Czy spełniałem uczynki miłosierdzia co do duszy (grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i zmarłych)?
 49. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała (łaknących nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów wspierać, zmarłych pogrzebać)?
 50. Czy umiem przebaczyć? Czy potrafię odpowiedzieć dobrem na zło i błogosławić tych, którzy mi źle życzą?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Zobacz publikacje dotyczące sakramentu spowiedzi:

YOUCAT. Spowiedź

Spowiedź sakramentalna Praktyczny przewodnik dla penitentów i spowiedników

Spowiedź. To naprawdę pomaga!

Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów

Rachunek sumienia organisty/organistki

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy bycie organistą...

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia przyjaciela

  Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie przyjaciół? Czy byłem wierny w przyjaźni? Czy byłem lojalny wobec przyjaciela? Czy nie odmówiłem pomocy przyjacielowi? Czy nie byłem egoistą? Czy potrafiłem zrezygnować z siebie, przedkładając potrzeby przyjaciela ponad...

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy bycie kościelnym traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego? Czy z...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest