Rachunek sumienia urzędnika

– wersja 2

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

 

 1. Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga?
 2. Czy udzielałem klientom sumiennie informacji?
 3. Czy spóźniałem się do pracy?
 4. Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami służbowymi?
 5. Czy załatwiałem w godzinach pracy sprawy prywatne? A jeśli tak – to czy była taka konieczność? Czy starałem się odrobić ten czas?
 6. Czy dzieliłem się umiejętnościami, zdobytą wiedzą ze współpracownikami?
 7. Czy starałem się łagodzić konflikty wśród współpracowników? A może jeszcze bardziej dolewam przysłowiowej „oliwy do ognia”?
 8. Czy plotkowałem o innych?
 9. Czy szanowałem swojego przełożonego?
 10. Czy lekceważyłem jego polecenia?
 11. Czy dochowałem tajemnicy służbowej?
 12. Czy traktowałem wpływające do mnie sprawy przedmiotowo i czy nie zapominałem, że wiążą się one z jakimś konkretnym człowiekiem i mają w większym lub mniejszym stopniu wpływ na jego życie?
 13. Czy udzielałem informacji, która naprowadzała lub w jakiś sposób podpowiadała jak ominąć przepisy prawa? Czy moje „porady” mogły doprowadzić do nieuczciwego postępowania osoby, której ich udzieliłem?
 14. Czy wywyższałem się z racji zajmowanego stanowiska?
 15. Czy wykorzystywałem materiały biurowe, sprzęt służbowy do celów prywatnych?
 16. Czy szanowałem własność zakładu pracy?
 17. Czy poniżałem innych?
 18. Czy byłem wdzięczny Bogu za pracę?
 19. Czy potrafiłem stanąć w obronie Kościoła, kiedy był krytykowany w rozmowach ze współpracownikami?
 20. Czy wstydziłem się swojej wiary, aktywności w Kościele w rozmowach ze współpracownikami?
 21. Czy moje postępowanie, słowa, czyny świadczyły o tym, że jestem uczniem Chrystusa?
 22. Czy rozwijam się zawodowo, zapoznaje się z nowymi przepisami, wytycznymi?
 23. Czy dbam o dobrą atmosferę w zakładzie pracy?
 24. Czy moje słowa mogły kogoś zranić?
 25. Czy byłem sprawiedliwy przy podziale nagród?
 26. Czy byłem obiektywny w awansowaniu moich podwładnych?
 27. Czy byłem stronniczy?
 28. Czy wybaczyłem wyrządzoną mi krzywdę?
 29. Czy byłem cierpliwy w relacjach z drugim człowiekiem?
 30. Czy staram się patrzeć na drugiego człowieka oczami Chrystusa?
 31. Czy byłem wierny Bogu, mimo różnych sytuacji jakie miały miejsce w zakładzie pracy?
 32. Czy wypominałem komuś jego brak wiedzy albo umiejętności robiąc to publicznie i upokarzając go w ten sposób?
 33. Czy pozostawiałem kogoś z jego problemami, wiedząc o nich? Dlaczego nie starałem się mu pomóc?
 34. Czy byłem zazdrosny, zawistny o czyjeś wynagrodzenie za pracę?
 35. Czy kłamałem?
 36. Czy uczciwie sporządzałem sprawozdania?
 37. Czy wypełniam wszystkie powierzone mi zadania? Czy są jakieś obowiązki, których nie wykonuję i przerzucam je na inne osoby?
 38. Czy uczciwie rozliczałem delegacje służbowe?
 39. Czy doceniałem swoich współpracowników?
 40. Czy osądzałem?
 41. Czy moje zachowanie i postępowanie jest zgodne z Ewangelią?
 42. Czy byłem dyskretny? A może rozpowiadałem powierzoną mi informację?
 43. Czy byłem złośliwy w relacjach ze współpracownikami?
 44. Czy nadużywałem swojej pozycji w pracy?
 45. Czy prowokowałem kłótnie?
 46. Czy gorszyłem swoich współpracowników słowami, zachowaniem?
 47. Czy starałem się wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zawsze tak, aby przynosiły jak największe dobro?
 48. Czy nie wykorzystywałem zwolnień lekarskich?
 49. Czy składałem prawdziwe oświadczenia, które były wymagane w zakładzie pracy?

Opracowała: Magdalena Zamiar

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia przyjaciela

  Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie przyjaciół? Czy byłem wierny w przyjaźni? Czy byłem lojalny wobec przyjaciela? Czy nie odmówiłem pomocy przyjacielowi? Czy nie byłem egoistą? Czy potrafiłem zrezygnować z siebie, przedkładając potrzeby przyjaciela ponad...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Rachunek sumienia kolejarza

  Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków? Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują? Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy? Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję? Czy jestem miła dla podróżnych? Czy jestem opanowana...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest