Rachunek sumienia

osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

Rachunek sumienia osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy ufałem Bożym obietnicom i miałem nadzieję ich spełnienia?
 4. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczyłem we Mszy św.?
 5. Czy regularnie się spowiadam?
 6. Czy nie zaniedbuję modlitwy?
 7. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 8. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 9. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 10. Czy przynależność do organizacji charytatywnej Caritas (lub innej) traktuję jako powołanie i odpowiedź na wezwanie do miłości bliźniego?
 11. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 12. Czy nie powodowałem rozgłosu wokół własnej osoby, aby zwrócić uwagę na to, jakim jestem dobrym człowiekiem?
 13. Czy nie oczekiwałem ciągłej wdzięczności i podziwu?
 14. Czy nie byłem chciwy? Czy nie wywierałem na innych presji, aby włączali się w dzieła Caritas, w których uczestniczę?
 15. Czy w pomaganiu byłem bezinteresowny?
 16. Czy w pomaganiu byłem uczciwy?
 17. Czy nie przywłaszczyłem sobie środków/ rzeczy, które były przeznaczone dla potrzebujących?
 18. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy? Czy nie zazdrościłem, że czyni więcej dobra?
 19. Czy pomagałem mądrze tzn. właściwym osobom i w odpowiednim zakresie?
 20. Czy jestem odpowiedzialny za dzieła, które zostały mi powierzone? Czy nie wysługuję się innymi?
 21. Czy dzielę się tym, co posiadam, czy może daję tylko z tego, co mi zbywa?
 22. Czy angażując się w dzieła miłosierdzia nie zaniedbuję własnej rodziny?
 23. Czy angażując się w dzieła miłosierdzia nie zaniedbuję swojego rozwoju duchowego?
 24. Czy reprezentując kościelną instytucję charytatywną Caritas dbam o jej dobre imię?
 25. Czy dbam o kulturę osobistą? Czy jestem zdyscyplinowany i punktualny? Czy nie marnuję czasu?
 26. Czy racjonalnie dysponuję powierzonymi mi środkami finansowymi i materialnymi? Czy unikam marnotrawstwa?
 27. Czy respektuję przepisy prawne? Czy nie wykorzystuję kontaktów służbowych dla osiągnięcia osobistych korzyści
 28. Czy jestem dyskretny i zachowuję w tajemnicy informacje uzyskane podczas wykonywania obowiązków?
 29. Czy w życiu osobistym kieruje się zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej?
 30. Czy uczestniczę w różnych formach pogłębienia formacji religijnej i duchowej proponowanej przez Caritas?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 32. Czy spełniam uczynki miłosierdzia co do duszy?
 • wątpiącym dobrze radzę;
 • nieumiejących pouczam;
 • grzeszących upominam;
 • strapionych pocieszam;
 • urazy chętnie daruję;
 • przykrych cierpliwie znoszę;
 • za żywych i umarłych się modlę
 1. Czy zachęcam innych do pełnienia uczynków miłosierdzia w swoim środowisku?
 2. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 3. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 4. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 5. Czy jestem cierpliwy i wyrozumiały?
 6. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 7. Czy potrafię współpracować z innymi?
 8. Czy nie powoduję konfliktów, awantur, sprzeczek? Czy je łagodzę?
 9. Czy umiem przebaczyć? Czy potrafię odpowiedzieć dobrem na zło i błogosławić tych, którzy mi źle życzą?
 10. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 11. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 12. Czy cierpliwie znoszę prześladowania, dyskryminację, wyśmiewanie ze względu na wiarę i wyznawane wartości?
 13. Czy wybaczam?
 14. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania? Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 15. Czy nie żywiłem pogardy dla alkoholików, chuliganów, itp.?
 16. Czy zachowywałem nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
 17. Czy walczyłem z pokusami?
 18. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

Rachunek sumienia kolejarza

  Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków? Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują? Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy? Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję? Czy jestem miła dla podróżnych? Czy jestem opanowana...

Rachunek sumienia córki

Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki? Czy szanuję moich rodziców? Czy nie urażam im przykrym słowem? Czy potrafię ugryźć się w język, aby ich nie urazić swoimi poglądami? Czy poświęcam im wystarczającą ilość czasu? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu na...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest