Rachunek sumienia

z przeżywania świąt / uroczystości kościelnych

Rachunek sumienia z przeżywania świąt/uroczystości kościelnych

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy zdaję sobie sprawę, że kalendarz liturgiczny roku to program mojego duchowego rozwoju?
 5. Jak obchodzę najważniejsze święta w Kościele katolickim tj. Wielkanoc i Boże Narodzenie? Czy jest w tym świętowaniu miejsce na zatrzymanie się i duchową refleksję?
 6. Czy uczestniczę w tych dniach we Mszy św., pamiętając o ich szczególnie podniosłym charakterze?
 7. Czy przystępuję w tych dniach do Komunii Świętej?
 8. Czy korzystam z sakramentu pokuty w ramach przygotowania do świąt?
 9. Czy korzystam z rekolekcji parafialnych, dni skupienia przygotowujących do świąt?
 10. Czy nie przykładam wagi jedynie do zewnętrznego przeżywania świąt (strojenie domu, przygotowywanie jedzenia, prezenty)?
 11. Czy w ferworze przedświątecznych przygotowań znajduję czas na wyciszenie i modlitwę?
 12. Czy tradycje i zwyczaje świąteczne nie przysłaniają mi prawdziwego sensu świąt?
 13. Jak przeżywam okresy liturgiczne przygotowujące do świąt, tzn. Adwent i Wielki Post?
 14. Czy potrafię zdobyć się na wyrzeczenia i post?
 15. Czy dotrzymuję nakazanych postów?
 16. Czy powstrzymuję się od hucznych zabaw w Wielkim Poście?
 17. Czy traktuję Adwent i Wielki Post jako szansę do nawrócenia i pogłębienia wiary?
 18. Czy uczestniczę w nabożeństwach danego okresu liturgicznego, np. Roraty, Droga Krzyżowa?
 19. Czy nie popadam w konsumpcjonizm zatracając istotę świąt?
 20. Czy święta spędzam z najbliższymi, rezygnując z telewizji, Internetu?
 21. Czy w okresie świąt pamiętam o samotnych, ubogich, potrzebujących? Czy śpieszę im z pomocą?
 22. Czy składane przeze mnie w tym okresie życzenia nie są jedynie oklepaną formułką, ale wypływają z serca?
 23. Czy przygotowując się do przeżywania świąt potrafię pojednać się z tymi, z którymi dotąd byłem w konflikcie? Czy potrafię wybaczyć wyrządzone krzywdy?
 24. Czy włączam się w przygotowania przedświąteczne w mojej rodzinie? Czy nie zrzucam tego na innych?
 25. Czy jestem gościnny?
 26. Czy swoim odświętnym strojem, przygotowaniem domu daję wyraz znaczenia świąt?
 27. Czy w okresie świątecznym korzystam z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego?
 28. Czy powstrzymuję się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu?
 29. Czy pielęgnuję tradycje rodzinne i zwyczaje świąteczne?
 30. Czy nie spędzam świąt przed telewizorem, komputerem?
 31. Czy nie traktuję świąt jedynie jako urlopu, okazji do odpoczynku od pracy?
 32. Czy w Adwencie/Wielkim Poście bardziej skupiam się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej?
 33. Czy z zaangażowaniem uczestniczę w Triduum Paschalnym poprzedzającym Wielkanoc?
 34. Czy w okresie świątecznym pamiętam także o zmarłych? Czy odwiedzam ich groby?
 35. Czy pamiętam i obchodzę także pozostałe święta, np. maryjne, wspomnienia świętych i błogosławionych?
 36. Czy świadomie przeżywam swoją wiarę, nie skupiając się jedynie na zewnętrznych symbolach i obrzędach?
 37. Czy jeśli jestem rodzicem to tłumaczę dzieciom prawdziwy sens i znaczenie świąt?
 38. Czy troszczę się o właściwe przygotowanie się do świąt swoich dzieci, rodziny?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św., nie tylko od święta?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

Maryjny rachunek sumienia

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaka jest moja...

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

Rachunek sumienia według myśli św. Tereski od Dzieciątka Jezus

  Cała moja nadzieja była w samym dobrym Bogu… właśnie doświadczyłam, że bardziej warto uciekać się do Niego, niż do Jego świętych. Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy w swoich wyborach świadomie liczę się z Bogiem?   Tak!!! Cóż to za...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest