Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

 

5 przykazań kościelnych:

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych:

 1. Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczyłem we Mszy św.?
 2. Czy aktywnie uczestniczyłem we Mszy św. poprzez odpowiednie skupienie, słowa i gesty? Czy może zachowywałem bierną postawę obserwatora?
 3. Czy zakładałem odpowiedni strój do świątyni, zachowując szacunek dla tego miejsca?
 4. Czy nie spóźniałem się? Czy nie stałem na zewnątrz kościoła, gdzie aktywne uczestnictwo we Mszy św. jest utrudnione lub niemożliwe?
 5. Czy nie gorszyłem innych swoim niewłaściwym zachowaniem na Mszy św.?
 6. Czy nie przyjmowałem świętokradzko Komunii świętej?
 7. Czy nie wykonywałem prac niekoniecznych w niedziele i święta zakazane?
 8. Czy nie spędzałem Dnia Pańskiego na zakupach, w centrach handlowych, zamiast poświęcić czas Bogu, rodzinie i przyjaciołom?
 9. Czy nie wymagałem od innych, aby pracowali w niedziele i święta nakazane? Czy szanowałem prawo do odpoczynku?
 10. Czy tego dnia staram się pogłębić swoją wiarę i relację z Panem Bogiem poprzez np. prywatną modlitwę, lekturę religijną?
 11. Czy przynajmniej raz w roku przystąpiłem do Sakramentu Pokuty?
 12. Czy moje spowiedzi były ważne? Czy nie zataiłem jakiegoś grzechu lub kłamałem podczas spowiedzi?
 13. Czy nie odkładałem spowiedzi?
 14. Czy właściwie przygotowywałem się do spowiedzi (modlitwa do Ducha Świętego, rachunek sumienia, żal za grzechy)?
 15. Czy nie traktowałem spowiedzi jak „pralni”, w której chodzi tylko o pozbycie się grzechów?
 16. Czy nie bagatelizowałem grzechu, wiedząc że i tak Bóg mi je odpuści?
 17. Czy wykonywałem zadaną w czasie spowiedzi pokutę?
 18. Czy zadośćuczyniłem ludziom za wyrządzoną im krzywdę?
 19. Czy jako rodzic uczyłem dzieci praktyki regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty? Czy dawałem dobry przykład w tym względzie?
 20. Czy po spowiedzi staram się pracować nad sobą, aby się poprawić?
 21. Czy przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przystąpiłem do Komunii Świętej?
 22. Czy wierzę, że przyjmując Komunię Świętą przyjmuję Ciało Pana Jezusa?
 23. Czy nie przyjmowałem Komunii Świętej świętokradzko?
 24. Czy modliłem się przed i po przyjęciu Komunii Świętej?
 25. Czy nie przyjmowałem Komunii Świętej bezmyślnie, automatycznie?
 26. Czy oddawałem należną cześć i szacunek Ciału i Krwi Pana Jezusa?
 27. Czy nie przyjmowałem Komunii Świętej na pokaz, aby przypodobać się ludziom?
 28. Czy ofiarowałem przyjętą Komunię Świętą w intencji dusz czyśćcowych, grzeszników, bliskich mi osób?
 29. Czy nie „rozliczałem” bliźnich z przyjmowanych Komunii Świętych, wypominając im ich grzechy? Czy nie obmawiałem, wyśmiewałem ich?
 30. Czy jako rodzic uczyłem dzieci regularnego przystępowania do Komunii Świętej? Czy dawałem dobry przykład w tym względzie?
 31. Czy zachowywałem nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
 32. Czy nie szukałem wymówek i usprawiedliwień, aby nie pościć?
 33. Czy spowiadałem się z niezachowanych postów?
 34. Czy nie gorszyłem innych łamiąc post, unikając go lub wprost namawiając innych do rezygnacji z postu?
 35. Czy nie przesadzałem z postem, ignorując swój stan zdrowia, zapominając jaka jest istota postu?
 36. Czy w czasie Wielkiego Postu powstrzymywałem się od udziału w zabawach?
 37. Czy nie namawiałem innych do zabawy w czasie Wielkiego Postu?
 38. Czy spowiadałem się z udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu?
 39. Czy nie organizowałem zabaw i imprez dla innych w Wielkim Poście, nawet jeśli sam w nich nie uczestniczyłem?
 40. Czy pamiętałem o tym, że Wielki Post jest czasem pokuty i umartwienia?
 41. Czy aktywnie włączałam się w życie swojej parafii, wspólnoty, diecezji?
 42. Czy pomagałem w organizacji nabożeństw, spotkań modlitewnych, festynów parafialnych, jeśli zachodziła taka potrzeba?
 43. Czy wspomagałem finansowo swoją parafię, diecezję i różne dzieła Kościoła?
 44. Czy wspomagałem potrzebujących, chorych, ubogich, zwłaszcza tych którzy należą do mojej wspólnoty parafialnej? Czy nie byłem skąpy?
 45. Czy nie krytykowałem, obmawiałem, wyśmiewałem księży i innych osób działających we wspólnocie Kościoła?
 46. Czy czułem się odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła, której jestem członkiem?
 47. Czy jako rodzic uczyłem swoje dzieci odpowiedzialności i troski o potrzeby wspólnoty Kościoła?
 48. Czy troszczyłem się o budynki kościelne i szanowałem własność wspólnotową?
 49. Czy włączałem się w prace porządkowe i remontowe, jeśli zachodziła taka potrzeba?
 50. Czy dziękuję Panu Bogu za kapłanów, wspólnotę do której należę i świątynię jako miejsce, gdzie mogę się modlić i spotykać z Bogiem i bliźnimi?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Rachunek sumienia osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy ufałem Bożym obietnicom i miałem nadzieję ich spełnienia? Czy regularnie i z...

Rachunek sumienia kierowcy

  Czy przestrzegam przepisy drogowe? Czy nie jestem egoistą na drodze? Czy nie używam złych, obraźliwych słów, gestów w reakcji na sytuacje na drodze? Czy nie używam w czasie jazdy telefonu komórkowego? Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? Czy jestem życzliwy...

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest