Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

 

Owoce Ducha Świętego:
1. Miłość.
2. Radość.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Łaskawość.
6. Dobroć.
7. Uprzejmość.
8. Cichość.
9. Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

 

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego:

 1. Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu?
 2. Czy kocham swoich bliźnich? Czy w relacjach z ludźmi kieruję się miłością?
 3. Czy potrafiłem wybaczyć?
 4. Czy byłem skłonny do poświęcenia dla innych? Czy kierowałem się tylko własnym dobrem?
 5. Czy właściwie realizowałem swoje życiowe powołanie?
 6. Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga?
 7. Czy jestem wdzięczny za wszystko, co posiadam?
 8. Czy nie popadałem w rozpacz w obliczu trudnych doświadczeń?
 9. Czy pocieszałem smutnych i pozbawionych nadziei?
 10. Czy nie zamartwiałem się, zapominając o Bożej Opatrzności i miłości?
 11. Czy nie zaniedbywałem modlitwy i życia sakramentalnego?
 12. Czy znajdywałem czas dla rodziny, przyjaciół, bliskich?
 13. Czy nie popadłem w pracoholizm?
 14. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?
 15. Czy nie trwałem w grzechu ciężkim, odkładając spowiedź?
 16. Czy byłem cierpliwy w stosunku do innych ludzi?
 17. Czy byłem cierpliwy w znoszeniu trudności?
 18. Czy potrafiłem znieść krytykę?
 19. Czy cierpliwie znosiłem przykrości, nie mszcząc się i nie chowając urazy?
 20. Czy cierpliwie dążyłem do poprawy i świętości, nie zniechęcając się upadkami i grzechami?
 21. Czy byłem miłosierny? Czy spełniałem uczynki miłosierdzia?
 22. Czy byłem wyrozumiały?
 23. Czy się nie mściłem?
 24. Czy łagodziłem konflikty i spory?
 25. Czy stawałem w obronie słabszych?
 26. Czy czyniłem innym to, co chciałbym, aby mi czyniono?
 27. Czy jestem darem dla innych?
 28. Czy modlę się za innych i za siebie?
 29. Czy nie mówię źle o innych? Czy nie obmawiam, oczerniam?
 30. Czy dbam o dobrą, życzliwą atmosferę w rodzinie, pracy, w gronie przyjaciół?
 31. Czy nie szydziłem z innych ludzi?
 32. Czy nie poniżałem innych?
 33. Czy nie używałem raniących słów, wyrażeń, aluzji?
 34. Czy nie manipulowałem innymi?
 35. Czy byłem delikatny i potrafiłem dochować tajemnicy?
 36. Czy byłem pokorny?
 37. Czy nie wszczynałem kłótni, awantur?
 38. Czy nie byłem wulgarny?
 39. Czy nie byłem opryskliwy?
 40. Czy nie byłem popędliwy i skłonny do wybuchów?
 41. Czy byłem wierny podjętemu powołaniu życiowemu?
 42. Czy byłem wiernym przyjacielem?
 43. Czy nie łamałem przyrzeczeń, obietnic?
 44. Czy byłem prawdomówny?
 45. Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 46. Czy nie byłem pyszny?
 47. Czy nie gorszyłem innych swoim słowem, czynem, strojem?
 48. Czy nie byłem rozrzutny?
 49. Czy nie pogardzałem innymi?
 50. Czy spełniałem dobre uczynki na pokaz, aby mnie chwalono i podziwiano?
 51. Czy zachowywałem umiar w jedzeniu i piciu?
 52. Czy zachowywałem nakazane posty?
 53. Czy wymagałem od siebie?
 54. Czy panowałem nad pożądliwością, namiętnością?
 55. Czy walczyłem z pokusami?
 56. Czy zachowywałem czystość przedmałżeńską?
 57. Czy nie popełniłem cudzołóstwa?
 58. Czy nie masturbowałem się?
 59. Czy panowałem nad swoją wyobraźnią, myślami?
 60. Czy dbałem o czystość serca? Czy regularnie się spowiadałem?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia osoby należącej do wspólnoty chrześcijańskiej (duszpasterstwa)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek wspólnoty chrześcijańskiej wzrastam w przyjaźni, serdeczności,...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest