Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

 

Owoce Ducha Świętego:
1. Miłość.
2. Radość.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Łaskawość.
6. Dobroć.
7. Uprzejmość.
8. Cichość.
9. Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

 

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego:

 1. Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu?
 2. Czy kocham swoich bliźnich? Czy w relacjach z ludźmi kieruję się miłością?
 3. Czy potrafiłem wybaczyć?
 4. Czy byłem skłonny do poświęcenia dla innych? Czy kierowałem się tylko własnym dobrem?
 5. Czy właściwie realizowałem swoje życiowe powołanie?
 6. Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga?
 7. Czy jestem wdzięczny za wszystko, co posiadam?
 8. Czy nie popadałem w rozpacz w obliczu trudnych doświadczeń?
 9. Czy pocieszałem smutnych i pozbawionych nadziei?
 10. Czy nie zamartwiałem się, zapominając o Bożej Opatrzności i miłości?
 11. Czy nie zaniedbywałem modlitwy i życia sakramentalnego?
 12. Czy znajdywałem czas dla rodziny, przyjaciół, bliskich?
 13. Czy nie popadłem w pracoholizm?
 14. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?
 15. Czy nie trwałem w grzechu ciężkim, odkładając spowiedź?
 16. Czy byłem cierpliwy w stosunku do innych ludzi?
 17. Czy byłem cierpliwy w znoszeniu trudności?
 18. Czy potrafiłem znieść krytykę?
 19. Czy cierpliwie znosiłem przykrości, nie mszcząc się i nie chowając urazy?
 20. Czy cierpliwie dążyłem do poprawy i świętości, nie zniechęcając się upadkami i grzechami?
 21. Czy byłem miłosierny? Czy spełniałem uczynki miłosierdzia?
 22. Czy byłem wyrozumiały?
 23. Czy się nie mściłem?
 24. Czy łagodziłem konflikty i spory?
 25. Czy stawałem w obronie słabszych?
 26. Czy czyniłem innym to, co chciałbym, aby mi czyniono?
 27. Czy jestem darem dla innych?
 28. Czy modlę się za innych i za siebie?
 29. Czy nie mówię źle o innych? Czy nie obmawiam, oczerniam?
 30. Czy dbam o dobrą, życzliwą atmosferę w rodzinie, pracy, w gronie przyjaciół?
 31. Czy nie szydziłem z innych ludzi?
 32. Czy nie poniżałem innych?
 33. Czy nie używałem raniących słów, wyrażeń, aluzji?
 34. Czy nie manipulowałem innymi?
 35. Czy byłem delikatny i potrafiłem dochować tajemnicy?
 36. Czy byłem pokorny?
 37. Czy nie wszczynałem kłótni, awantur?
 38. Czy nie byłem wulgarny?
 39. Czy nie byłem opryskliwy?
 40. Czy nie byłem popędliwy i skłonny do wybuchów?
 41. Czy byłem wierny podjętemu powołaniu życiowemu?
 42. Czy byłem wiernym przyjacielem?
 43. Czy nie łamałem przyrzeczeń, obietnic?
 44. Czy byłem prawdomówny?
 45. Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 46. Czy nie byłem pyszny?
 47. Czy nie gorszyłem innych swoim słowem, czynem, strojem?
 48. Czy nie byłem rozrzutny?
 49. Czy nie pogardzałem innymi?
 50. Czy spełniałem dobre uczynki na pokaz, aby mnie chwalono i podziwiano?
 51. Czy zachowywałem umiar w jedzeniu i piciu?
 52. Czy zachowywałem nakazane posty?
 53. Czy wymagałem od siebie?
 54. Czy panowałem nad pożądliwością, namiętnością?
 55. Czy walczyłem z pokusami?
 56. Czy zachowywałem czystość przedmałżeńską?
 57. Czy nie popełniłem cudzołóstwa?
 58. Czy nie masturbowałem się?
 59. Czy panowałem nad swoją wyobraźnią, myślami?
 60. Czy dbałem o czystość serca? Czy regularnie się spowiadałem?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia turysty

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i za wszystko, co posiadam? Czy uświadamiam...

Codzienny rachunek sumienia według św. Ignacego Loyoli

(najlepiej jeśli modlitwa będzie trwała 15 minut) I. Podziękować Bogu, naszemu Panu za otrzymane dobrodziejstwa. Konkretne podziękowanie za dary, osoby, sytuacje, myśli, uczucia, itp. Co mnie dobrego dziś spotkało? W czym dostrzegłem obecność i miłość Boga? Jak On się...

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

Rachunek sumienia według myśli św. Tereski od Dzieciątka Jezus

  Cała moja nadzieja była w samym dobrym Bogu… właśnie doświadczyłam, że bardziej warto uciekać się do Niego, niż do Jego świętych. Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy w swoich wyborach świadomie liczę się z Bogiem?   Tak!!! Cóż to za...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest