Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

 

VIII błogosławieństw:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe

na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

 

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw:

 1. Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i się o mnie troszczy? Czy nie uważam się za samowystarczalnego?
 2. Czy jestem pokorny?
 3. Czy nie jestem pyszny? Czy wynoszę się nad innych?
 4. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 5. Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i to, co posiadam?
 6. Czy potrafię dzielić się z innymi tym, co posiadam?
 7. Czy cierpliwie znoszę trudności i problemy?
 8. Czy nie obwiniam Boga o to, co złego i trudnego mnie spotyka?
 9. Czy nie popadam w rozpacz?
 10. Czy ufam Bogu? Czy nie wątpię w Jego istnienie, opiekę?
 11. Czy jestem wytrwały i podnoszę się po upadku?
 12. Gdzie i w czym szukam ratunku, gdy cierpię? Czy zwracam swe serce do Jezusa?
 13. Czy przynoszę innym umocnienie i pociechę, kiedy tego potrzebują?
 14. Czy nie pozostawałem obojętny na krzywdy i cierpienie innych ludzi?
 15. Czy jestem cierpliwy i wyrozumiały?
 16. Czy nie wybucham gniewem?
 17. Czy się nie mszczę? Czy nie chowam urazy?
 18. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 19. Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność?
 20. Czy nie powoduję konfliktów, awantur, sprzeczek? Czy je łagodzę?
 21. Czy umiem przebaczyć? Czy potrafię odpowiedzieć dobrem na zło i błogosławić tych, którzy mi źle życzą?
 22. Czy jestem uczciwy?
 23. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem?
 24. Czy nie krzywdzę innych słowem, czynem, zachowaniem?
 25. Czy dążę do świętości?
 26. Czy pragnę dobra i szczęścia dla innych, również dla tych, którzy mnie krzywdzą?
 27. Jak reaguję na zło? Czy staram się zwyciężać je dobrem?
 28. Czy potrafię stanąć w obronie słabszych?
 29. Czy w życiu kieruję się miłością, nawet jeśli to wymaga poświęcenia?
 30. Czy spełniam uczynki miłosierdzia?
 31. Czy w czynieniu dobra jestem bezinteresowny? Czy oczekuję podziwu, nagrody?
 32. Czy pamiętam o tym, że Bóg okazuje miłosierdzie najpierw mi, bym ja mógł okazywać je innym?
 33. Czy nikogo nie odrzucam, poniżam, wyśmiewam innych?
 34. Czy regularnie się spowiadam? Czy nie trwam w grzechu ciężkim?
 35. Czy nie przyjmowałem Komunii Świętej świętokradzko?
 36. Czy regularnie uczestniczę we Mszy św. i się modlę? Czy pogłębiam swoją wiarę?
 37. Czy jestem posłuszny woli Bożej? Czy realizuję swoje powołanie?
 38. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 39. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 40. Gdzie i w czym szukam pokoju? Jak traktuję ludzi wokół siebie? Czy widzę w innych braci, czy raczej rywali i przeciwników?
 41. Czy potrafię wyciągnąć rękę do pojednania?
 42. Czy potrafię przyznać się do błędu i przeprosić?
 43. Czy chcę mieć zawsze rację i uparcie do tego dążę?
 44. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 45. Czy nie obrażam się?
 46. Czy publicznie przyznaje się do swojej wiary? Czy się jej nie wstydzę?
 47. Czy swoim życiem daję świadectwo wiary?
 48. Czy cierpliwie znoszę prześladowania, dyskryminację, wyśmiewanie ze względu na wiarę?
 49. Czy nie dyskryminowałem innych ze względu na ich wiarę, przekonania, poglądy?
 50. Czy wspomagałem modlitwą oraz materialnie prześladowanych chrześcijan?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia siostry zakonnej

  Czystość – serce dla Boga Czy miałam żywą więź z Osobą Jezusa Chrystusa? Czy byłam zaangażowana w tę relację? Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg, czy jakaś osoba? Czy modliłam się z potrzeby serca, czy z przyzwyczajenia? Ile czasu poświęcałam na...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości? Czy dbam...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest