Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

Rachunek
sumienia według III cnót teologalnych

III cnoty teologalne:

Wiara

Nadzieja

Miłość

 

 1. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 2. Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa?
 3. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 4. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, złe towarzystwo, itp.?
 5. Czy ufałem Bogu nawet w trudnych sytuacjach?
 6. Czy nie zaprzeczałem jakiejś prawdzie wiary?
 7. Czy nie bluźniłem przeciwko Bogu?
 8. Czy nie narzekałem na Boże przykazania?
 9. Czy nie krytykowałem publicznie Boga, wiary lub Kościoła?
 10. Czy uczestniczyłem we Mszy św. w święta nakazane i niedziele?
 11. Czy modliłem się regularnie?
 12. Czy jako rodzic, dbałem o religijne wychowanie w wierze katolickiej moich dzieci?
 13. Czy nie wstydziłem się swojej wiary? Czy odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 14. Czy nie wierzyłem w różne zabobony? Czy nie przypisywałem magicznego znaczenia różnym znakom i praktykom religijnym?
 15. Czy nie zajmowałem się wróżbiarstwem i magią? Czy nie chodziłem do wróżki?
 16. Czy nie noszę amuletów lub posiadam rzeczy związanych z okultyzmem?
 17. Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 18. Czy wierzyłem w życie wieczne?
 19. Czy ufałem Bożym obietnicom i miałem nadzieję ich spełnienia?
 20. Czy nie grzeszyłem zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże, które wszystko wybacza?
 21. Czy nie rozpaczałem w przypływie braku nadziei? Czy nie trwałem dłużej w stanie beznadziei? Czy nie wątpiłem w miłosierdzie Boże?
 22. Czy byłem cierpliwy i wytrwały w dążeniu do świętości?
 23. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 24. Czy nie opierałem się tylko na własnych siłach, ale przede wszystkim na Bogu i Jego mocy?
 25. Czy nie jestem pyszny?
 26. Czy nie odbierałem innym nadziei swoim słowem albo czynem?
 27. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania?
 28. Czy cierpliwie znosiłem dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania?
 29. Czy nie byłem lekkomyślny, nierozsądny?
 30. Czy niosłem nadzieję innym, zwłaszcza chorym, słabym, potrzebującym?
 31. Czy nie zamykałem się na ludzi i świat? Czy nie byłem ciągłym pesymistą?
 32. Czy potrafiłem cieszyć się z tego, co mam?
 33. Czy nie planowałem samobójstwa lub nie podjąłem próby samobójczej?
 34. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Co przez to rozumiem? Czy staram się tę całkowitą miłość pogłębiać?
 35. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 36. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 37. Czy wybaczam?
 38. Czy spełniam uczynki miłosierdzia co do duszy?
 • wątpiącym dobrze radzę;
 • nieumiejących pouczam;
 • grzeszących upominam;
 • strapionych pocieszam;
 • urazy chętnie daruję;
 • przykrych cierpliwie znoszę;
 • za żywych i umarłych się modlę
 1. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 2. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 3. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 4. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 5. Czy realizowałem swoje powołanie?
 6. Czy nie zdradziłem fizycznie lub psychicznie swego współmałżonka (ile razy?)
 7. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały ? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 8. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy ?
 9. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach ? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 10. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 11. Czy dokonałam aborcji? Czy doradzałem lub spowodowałem aborcję?
 12. Czy starałem się pokonywać złe skłonności i namiętności? Szczególnie takie jak: zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest