Rachunek sumienia

według VII grzechów głównych

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

 

Pycha

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 5. Czy nie poniżałem i wyśmiewałem innych?
 6. Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność?
 7. Czy nie dyskryminowałem innych ze względu na ich wiarę, przekonania, poglądy?

 

Chciwość

 1. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 2. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 3. Czy potrafię dzielić się z innymi tym, co posiadam?
 4. Czy nie wzbogacam się kosztem innych?
 5. Czy zadośćuczyniłem ludziom za wyrządzoną im krzywdę?
 6. Czy kocham swoją ojczyznę? Czy jestem patriotą, który dba o dobro ojczyzny?
 7. Czy nie traktowałem ludzi, świata jako swoją własność?

 

Nieczystość

 1. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 2. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 3. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, itp.?
 4. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 5. Czy nie gorszyłem innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 6. Czy w życiu nie kieruję się nieuporządkowanymi upodobaniami i przywiązaniami?
 7. Czy nie popieram aborcji, in vitro, eutanazji, które są sprzeczne z prawem do życia i nauką Kościoła?
 8. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?

 

Zazdrość

 1. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 2. Jak traktuję ludzi wokół siebie – jak braci, czy jak rywali i przeciwników?
 3. Czy chcę mieć zawsze rację i uparcie do tego dążę?
 4. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 5. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem?
 6. Czy nie manipuluję innymi dla własnej korzyści?
 7. Czy udzielałem rad innym zgodnie z własnym sumieniem, kierując się prawem Bożym i dobrem bliźniego?

 

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

 1. Czy starałem się pokonywać złe skłonności i nałogi np. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 2. Czy nie niszczyłem sobie zdrowia?
 3. Czy zachowywałem nakazane posty?
 4. Czy w czasie Wielkiego Postu powstrzymywałem się od udziału w zabawach?
 5. Czy nie spędzałem Dnia Pańskiego na zakupach, w centrach handlowych, zamiast poświęcić czas Bogu, rodzinie i przyjaciołom?
 6. Czy dbam o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne?
 7. Czy dbam o środowisko?

 

Gniew

 1. Czy nie wybucham gniewem?
 2. Czy się nie mszczę? Czy nie chowam urazy?
 3. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 4. Jak reaguję na zło? Czy staram się zwyciężać je dobrem?
 5. Czy wybaczam?
 6. Czy potrafię przeprosić i wyciągnąć rękę do zgody?
 7. Czy nie obrażam się?

 

Lenistwo

 1. Jak wygląda moje życie sakramentalne? Czy regularnie uczestniczę we Mszy św. i spowiadam się?
 2. Czy nie popadam w lenistwo duchowe? Czy regularnie się modlę?
 3. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 4. Czy uczciwie pracuję na utrzymanie własne i mojej rodziny?
 5. Czy jestem posłuszny woli Bożej? Czy realizuję swoje powołanie?
 6. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 7. Czy nie wykonywałem prac niekoniecznych w niedziele i święta zakazane?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości? Czy dbam...

Rachunek sumienia osoby należącej do róży różańcowej/kółka różańcowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia kolejarza

  Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków? Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują? Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy? Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję? Czy jestem miła dla podróżnych? Czy jestem opanowana...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest