Rachunek sumienia nauczyciela

Rachunek
sumienia nauczyciela

 1. Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe?
 2. Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem?
 3. Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji?
 4. Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów?
 5. Czy byłem wyrozumiały i cierpliwy?
 6. Czy miałem czas dla uczniów?
 7. Czy szanowałem przedmioty, których używałem podczas spełniania swoich obowiązków?
 8. Czy nie poniżałem uczniów?
 9. Czy równo traktowałem i interesowałem się wszystkimi uczniami?
 10. Czy nie faworyzowałem zdolniejszych uczniów?
 11. Czy nie osądzałem i nie piętnowałem?
 12. Czy moje postępowanie i zachowanie było zgodne z głoszonymi ideami?
 13. Czy dawałem uczniom dobry przykład?
 14. Czy byłem otwarty na problemy uczniów i starałem się im pomóc?
 15. Czy potrafiłem z życzliwością upomnieć kolegę z pracy widząc jego niewłaściwe zachowanie?
 16. Czy przyznawałem się do swojej wiary, czy może się jej wstydziłem?
 17. Czy nie traktowałem swojej pracy tylko jako źródło dochodu zamiast jako powołanie?
 18. Czy dbałem o właściwą atmosferę w gronie nauczycielskim?
 19. Czy byłem dyskretny?
 20. Czy łagodziłem konflikty?
 21. Czy nie stosowałem przemocy psychicznej lub fizycznej wobec uczniów?
 22. Czy nie plotkowałem i intrygowałem?
 23. Czy w kontaktach byłem kulturalny i życzliwy?
 24. Czy szanowałem prywatność uczniów?
 25. Czy czułem się odpowiedzialny za swoich podopiecznych?
 26. Czy nie karałem uczniów zbyt surowo?
 27. Czy nie krytykowałem i wyśmiewałem uczniów przy wszystkich?
 28. Czy nie ignorowałem złych zachowań uczniów?
 29. Czy modliłem się za swoich uczniów?
 30. Czy nie traktuję z obojętnością uczniów rzeczywiście biednych i potrzebujących wsparcia?
 31. Czy spotykając się z krzywdą człowieka (ucznia, nauczyciela), staję w jego obronie wbrew wszystkim, czy też tchórzliwie wycofuję się dla „świętego spokoju”?
 32. Czy się wywyższam? Czy przechwalam się tym, co mam, co wiem, co umiem?
 33. Czy potrafię cieszyć się z sukcesów innych nauczycieli?
 34. Czy potrafiłem łagodzić konflikty wśród pracowników?
 35. Czy potrafiłem przebaczyć kiedy ktoś zachował się w stosunku do mnie niewłaściwie?
 36. Czy jestem opanowany?
 37. Czy uczciwie sporządzam sprawozdania szkolne?
 38. Czy publicznie krytykowałem prawdy wiary?
 39. Czy byłem wdzięczny Bogu za posiadanie pracy?
 40. Czy dbam o rozwój swojej wiedzy?
 41. Czy nie dopuszczam niezdrową rywalizację wśród uczniów?
 42. Czy doceniałem sukcesy swoich uczniów?
 43. Czy oprócz wiedzy starałem się przekazać uczniom także wartości moralne?
 44. Czy nie traktowałem uczniów przedmiotowo?
 45. Czy zapobiegałem demoralizacji i przemocy wśród uczniów?
 46. Czy byłem stanowczy i konsekwentny?
 47. Czy nie wymagałem od uczniów zbyt dużo?
 48. Czy szanowałem własność szkoły?
 49. Czy nie zdobywałem zwolnień lekarskich nieuczciwie?
 50. Czy nie żądałem wygórowanych honorariów za swoją pracę?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia świadomego katolika

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się...

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest