Rachunek sumienia nauczyciela

Rachunek
sumienia nauczyciela

 1. Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe?
 2. Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem?
 3. Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji?
 4. Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów?
 5. Czy byłem wyrozumiały i cierpliwy?
 6. Czy miałem czas dla uczniów?
 7. Czy szanowałem przedmioty, których używałem podczas spełniania swoich obowiązków?
 8. Czy nie poniżałem uczniów?
 9. Czy równo traktowałem i interesowałem się wszystkimi uczniami?
 10. Czy nie faworyzowałem zdolniejszych uczniów?
 11. Czy nie osądzałem i nie piętnowałem?
 12. Czy moje postępowanie i zachowanie było zgodne z głoszonymi ideami?
 13. Czy dawałem uczniom dobry przykład?
 14. Czy byłem otwarty na problemy uczniów i starałem się im pomóc?
 15. Czy potrafiłem z życzliwością upomnieć kolegę z pracy widząc jego niewłaściwe zachowanie?
 16. Czy przyznawałem się do swojej wiary, czy może się jej wstydziłem?
 17. Czy nie traktowałem swojej pracy tylko jako źródło dochodu zamiast jako powołanie?
 18. Czy dbałem o właściwą atmosferę w gronie nauczycielskim?
 19. Czy byłem dyskretny?
 20. Czy łagodziłem konflikty?
 21. Czy nie stosowałem przemocy psychicznej lub fizycznej wobec uczniów?
 22. Czy nie plotkowałem i intrygowałem?
 23. Czy w kontaktach byłem kulturalny i życzliwy?
 24. Czy szanowałem prywatność uczniów?
 25. Czy czułem się odpowiedzialny za swoich podopiecznych?
 26. Czy nie karałem uczniów zbyt surowo?
 27. Czy nie krytykowałem i wyśmiewałem uczniów przy wszystkich?
 28. Czy nie ignorowałem złych zachowań uczniów?
 29. Czy modliłem się za swoich uczniów?
 30. Czy nie traktuję z obojętnością uczniów rzeczywiście biednych i potrzebujących wsparcia?
 31. Czy spotykając się z krzywdą człowieka (ucznia, nauczyciela), staję w jego obronie wbrew wszystkim, czy też tchórzliwie wycofuję się dla „świętego spokoju”?
 32. Czy się wywyższam? Czy przechwalam się tym, co mam, co wiem, co umiem?
 33. Czy potrafię cieszyć się z sukcesów innych nauczycieli?
 34. Czy potrafiłem łagodzić konflikty wśród pracowników?
 35. Czy potrafiłem przebaczyć kiedy ktoś zachował się w stosunku do mnie niewłaściwie?
 36. Czy jestem opanowany?
 37. Czy uczciwie sporządzam sprawozdania szkolne?
 38. Czy publicznie krytykowałem prawdy wiary?
 39. Czy byłem wdzięczny Bogu za posiadanie pracy?
 40. Czy dbam o rozwój swojej wiedzy?
 41. Czy nie dopuszczam niezdrową rywalizację wśród uczniów?
 42. Czy doceniałem sukcesy swoich uczniów?
 43. Czy oprócz wiedzy starałem się przekazać uczniom także wartości moralne?
 44. Czy nie traktowałem uczniów przedmiotowo?
 45. Czy zapobiegałem demoralizacji i przemocy wśród uczniów?
 46. Czy byłem stanowczy i konsekwentny?
 47. Czy nie wymagałem od uczniów zbyt dużo?
 48. Czy szanowałem własność szkoły?
 49. Czy nie zdobywałem zwolnień lekarskich nieuczciwie?
 50. Czy nie żądałem wygórowanych honorariów za swoją pracę?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia matki – wersja 1

Czy solidnie i rzetelnie spełniam swoje obowiązki matki? Czy szanuję uczucia swojego dziecka? Czy słucham swoje dziecko, gdy mówi? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu mojemu dziecku? Czy dbam o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych mojego dziecka? Czy sprawiedliwie...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest