Rachunek sumienia katechety

Rachunek sumienia katechety

 

 1. Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu?
 2. Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu?
 3. Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych?
 4. Czy nie wymuszam niczego na Bogu?
 5. Czy szukam różnych form modlitwy?
 6. Czy ubogacam swoją modlitwę o lekturę Pisma Świętego, teksty świętych i pisarzy religijnych?
 7. Czy codziennie „tracę swój czas” dla Pana Boga – czy ciągle modlę się „w drodze” lub w pośpiechu?
 8. Czy znajduję czas na adorację i Mszę św. w ciągu tygodnia?
 9. Jak przeżywam niedzielną Eucharystię? Czy nie traktuję jej jako obowiązku ze względu na dzieci, które katechizuję?
 10. Czy należę do jakiejś wspólnoty? Czy wypełniam podjęte zobowiązania?
 11. Czy mam pragnienie i modlę się, by być świętym katechetą?
 12. Czy jestem radosnym czy zgorzkniałym katechetą?
 13. Czy modlę się o rozwój swej wiary?
 14. Czy jestem gotów cierpieć za wiarę w Jezusa?
 15. Czy modlę się za swoich uczniów?
 16. Czy nie przekreślam uczniów „trudnych”?
 17. Czy należycie dbam o życie sakramentalne moich uczniów?
 18. Czy modlę się za rodziców moich uczniów?
 19. Czy modlę się za nauczycieli i pracowników szkoły, w której pracuję?
 20. Czy modlę się za tych, którzy nie rozumieją mojego posłannictwa w szkole?
 21. Czy bycie katechetą jest dla mnie powołaniem czy przypadkowym zawodem?
 22. Czy dbam o to, aby nauczanie Kościoła kształtowało moje myśli?
 23. Jak przeżywam rekolekcje katechetyczne?
 24. Czy rozwijam swoje życie duchowe? Czy korzystam z różnych form rekolekcji: ignacjańskich, lectio divina, ….?
 25. Czy umiem podejmować umartwienia? Jak wyglądają moje piątki? Jak przeżywam Wielki Post?\
 26. Czy widzę działanie Opatrzności Bożej w moim życiu? Czy moje życie jest „dowodem” na istnienie Boga?
 27. Czy jestem otwarty na pomoc ludziom chorym, cierpiącym? Czy umiem ofiarować im swój czas?
 28. Jaki jest mój stosunek do najbliższych, z którymi dzielę codzienność?
 29. Czy mam czas dla swego współmałżonka i czy rozmawiam z nim?
 30. Czy dbam o rozwój miłości małżeńskiej?
 31. Czy mam czas dla swoich dzieci i czy rozmawiam z nimi?
 32. Czy dbam o życie sakramentalne mojej rodziny?
 33. Czy nie żyję „na pokaz”?
 34. Czy umiem odróżnić czyn od osoby? Czy nie mówię źle o innych ludziach?
 35. Czy umiem milczeć?
 36. Czy umiem przebaczać, tak jak wybacza mi Bóg?
 37. Czy chowam urazy?
 38. Czy umiem się z siebie śmiać?
 39. Czy umiem mówić: „przepraszam”?
 40. Czy umiem przyznać się do winy?
 41. Czy wpadam w rozpacz?
 42. Czy akceptuję siebie, czy też ciągle porównuje się z innymi?
 43. Czy jestem zazdrosny?
 44. Czy wykorzystuję otrzymane od Boga talenty i uzdolnienia?
 45. Czy modlę się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne?
 46. Czy nie mówię źle o kapłanach? Czy nie mówię źle o Kościele?
 47. Czy nie podważam autorytetu proboszcza mojej parafii?
 48. Czy modlę się za swoich rodziców? Czy mam dla nich czas, na rozmowę i pomoc?
 49. Czy prowadzę dodatkowe zajęcia duszpasterskie w szkole?
 50. Czy prowadzę spotkania formacyjne na terenie parafii?
 51. Czy potrafię być bezinteresowny? Czy nie uważam, że za każde moje działanie na terenie parafii muszę otrzymać wynagrodzenie?
 52. Czy umiem z pokorą przyjąć uwagę na swój temat?
 53. Czy spowiadam się co miesiąc?
 54. Czy dotrzymuję danego sobie słowa?
 55. Czy planuje dobre wykorzystanie dnia, tygodnia, miesiąca, roku?
 56. Czy marnuję czas?
 57. Czy jestem leniwy?
 58. Co czytam? Co oglądam? Co słucham? Czy nie jest to grzeszne lub nieprawidłowe?
 59. Czy nie wstydzę się tego, że jestem katechetą?
 60. Czego jestem najbardziej chciwy: pieniędzy, pochwał…?
 61. Czy jestem gotowy na śmierć?
 62. Czy modlę się za zmarłych ( kapłanów, katechetów, uczniów, nauczycieli…)
 63. Czy nie gorszę ludzi, a szczególnie uczniów i nauczycieli swoją postawą?
 64. Czy umiem dziękować? Czy dziękuję Bogu i ludziom?
 65. Czy dbam o swoje życie i zdrowie? Czy nie niszczę go przez brak snu i wypoczynku?
 66. Jaka jest moja odpowiedzialność za słowo?
 67. Czy rady, jakie udzielam innym są zawsze zgodne z nauką Kościoła?

Opracowała: Iwona Śliżewska

Rachunek sumienia organisty/organistki

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy bycie organistą...

Rachunek sumienia osoby należącej do grupy biblijnej

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

Rachunek sumienia osoby zaangażowanej w Caritas i inne dzieła miłosierdzia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy ufałem Bożym obietnicom i miałem nadzieję ich spełnienia? Czy regularnie i z...

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest