Rachunek sumienia kierowcy

Rachunek sumienia kierowcy

 

 1. Czy przestrzegam przepisy drogowe?
 2. Czy nie jestem egoistą na drodze?
 3. Czy nie używam złych, obraźliwych słów, gestów w reakcji na sytuacje na drodze?
 4. Czy nie używam w czasie jazdy telefonu komórkowego?
 5. Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę?
 6. Czy jestem życzliwy dla pieszych i respektuję ich prawa?
 7. Czy dbam o stan techniczny pojazdu?
 8. Czy brawurą nie stwarzam zagrożenia życia swojego i innych?
 9. Czy zapinam pasy bezpieczeństwa?
 10. Czy zatrzymuję się do kontroli drogowych?
 11. Czy nie popisuję się swoimi umiejętnościami?
 12. Czy dostosowuję prędkość do panujących na drodze warunków?
 13. Czy jestem kulturalny w stosunku do innych uczestników dróg?
 14. Czy modlę się przed jazdą?
 15. Czy dziękuję Bogu za bezpieczne podróże i powroty do domu?
 16. Czy płacę ubezpieczenie OC samochodu?
 17. Czy dokonuję obowiązkowych przeglądów samochodu?
 18. Czy zachowuję rozsądek na drodze?
 19. Czy nie siadam za kierownicę niewyspany, przemęczony, chory?
 20. Czy nie uzyskałem prawa jazdy poprzez znajomości czy łapówki?
 21. Czy nie spowodowałem wypadku?
 22. Czy nie uciekłem z miejsca wypadku?
 23. Czy będąc świadkiem wypadku udzieliłem poszkodowanym pomocy?
 24. Czy uczestnicząc w kolizji bądź innym wypadku z mojej winy potrafiłem przyznać się do błędu i przeprosić?
 25. Czy uczestnicząc w kolizji bądź innym wypadku nie z mojej winy potrafiłem wybaczyć i zachować spokój?
 26. Czy jako kierowca pomagałem innym poprzez podwiezienie do lekarza, na zakupy, zwłaszcza w przypadku osób samotnych, potrzebujących, którzy nie posiadają własnego samochodu?
 27. Czy uczciwie zakupiłem swój pojazd?
 28. Czy szanuję pojazd swój i innych użytkowników dróg?
 29. Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie prawa jazdy i samochodu?
 30. Czy nie narzekam, nie krytykuję innych kierowców i pieszych?
 31. Czy naprawiam wyrządzone szkody?
 32. Czy przewożę dzieci w specjalnych fotelikach?
 33. Czy nie zabieram więcej pasażerów niż jest to dopuszczalne?
 34. Czy podczas kontroli drogowych odnoszę się z szacunkiem i kulturą do policjantów?
 35. Czy płacę mandaty?
 36. Czy potrafię przyznać się do błędu?
 37. Czy jestem cierpliwy i wyrozumiały dla osób które uczą się prowadzić samochód?
 38. Czy modlę się do św. Krzysztofa, patrona kierowców?
 39. Czy oszczędzam paliwo i dbam o środowisko?
 40. Czy zachowuję skupienie na drodze?
 41. Czy daję innym kierowcom dobry przykład swoim zachowaniem?
 42. Czy pamiętam, że jestem chrześcijaninem także na drodze?
 43. Czy pamiętam o potrzebach polskich misjonarzy i misjonarek i ich współpracownikach na misjach i wspieram ich w zakupie środków transportu?
 44. Czy czułem się odpowiedzialny za pasażerów, których zabrałem?
 45. Czy potrafiłem ustąpić innemu uczestnikowi drogi, nawet kiedy miałem pierwszeństwo?
 46. Czy nie wsiadałem za kierownicę wzburzony i zdenerwowany?
 47. Czy nie wsiadałem za kierownicę po zażyciu leków, które mają wpływ na prowadzenie samochodu?
 48. Czy nie parkowałem w miejscach niedozwolonych?
 49. Czy nie parkowałem na miejscach dla osób niepełnosprawnych?
 50. Czy widząc kierowcę, który wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków, chciałem go powstrzymać? Czy nie pozostałem obojętny?

Opracował: Tomek

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest