Rachunek sumienia kosmetyczki/kosmetologa

Rachunek sumienia kosmetyczki/kosmetologa

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy prowadzona przeze mnie działalność ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia?
 5. Czy propaguję i zachęcam do działań prozdrowotnych?
 6. Czy posiadam należytą wiedzę w zachowaniu i przywracaniu urody ciała?
 7. Czy nie popadam w kult ciała, zapominając o trosce o duszę?
 8. Czy postępuję zgodnie ze swoim sumieniem i stanem wiedzy, tak, aby dobro Klienta było dobrem najwyższym?
 9. Czy nie jestem nastawiony/a tylko na zysk?
 10. Czy uczciwie przedstawiam klientom przeciwwskazania, informuję o możliwych działaniach niepożądanych i ewentualnych powikłaniach?

11.Czy świadczę swoje usługi w miejscu zapewniającym klientowi poczucie bezpieczeństwa? Czy dbam o odpowiedni stan sanitarny?

 1. Czy utrzymuję w tajemnicy informacje na temat stanu zdrowia klienta oraz przeprowadzonych lub planowanych przez niego zabiegach?
 2. Czy używam jedynie kosmetyków i narzędzi o odpowiedniej jakości i bezpiecznych?
 3. Czy posiadam wysoką kulturę osobistą?
 4. Czy jestem życzliwy/a i uprzejmy/a?
 5. Czy nikogo nie oszukuję?
 6. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania?
 7. Czy szanuję czas i pieniądze klienta?
 8. Czy dla swoich klientów wybieram zabiegi, które sama chciałabym, aby mi polecano?
 9. Czy nie dyskryminuję nikogo ze względu na płeć, wygląd, poglądy, itp.?
 10. Czy swoje obowiązki wypełniam rzetelnie i sumiennie?
 11. Czy dbam o życzliwą atmosferę w pracy? Czy nie powoduję konfliktów?
 12. Czy nie popadam w pracoholizm? Czy nie zaniedbuję rodziny, przyjaciół?
 13. Czy atrakcyjny wygląd nie staje się dla mnie miernikiem poczucia własnej wartości i wartości drugiego człowieka?
 14. Czy nie jestem uzależniona od perfekcyjnego wyglądu, makijażu? Czy nie popadam w obsesję na tym punkcie?
 15. Czy nikim nie pogardzam?
 16. Czy nie podążam ślepo za modą? Czy nie stała się ona moim bożkiem?
 17. Czy dbam o takie cnoty chrześcijańskie, jak skromność, czystość, wstydliwość?
 18. Czy nie jestem próżny/a i pyszny/a?
 19. Czy nie niszczę zdrowia swojego i innych poprzez nadmierne stosowanie kosmetyków, zabiegów kosmetycznych, itp.?
 20. Czy miałam odwagę przyznawania się do popełnionych błędów i pomyłek, czy odwrotnie – zatajałam, albo fałszowałam fakty, aby chronić swoją opinię?
 21. Czy jestem cierpliwy/a i wyrozumiały/a w stosunku do klientów?
 22. Czy nie dawałem/am odczuć klientom mojego zmęczenia, pośpiechu, znużenia?
 23. Czy stosowałem/am się do poleceń przełożonych?
 24. Czy nie byłem/am opryskliwy/a, wulgarny/a?
 25. Czy nie zagłuszam swojego sumienia?
 26. Czy byłem/am wdzięczny/a Bogu za posiadanie pracy?
 27. Czy pamiętam, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże?
 28. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 29. Czy regularnie się spowiadam?
 30. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 32. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 33. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 34. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 35. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 36. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 37. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 38. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 39. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

  Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary? Czy...

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia z przeżywania świąt/uroczystości kościelnych

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest