Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

 

 1. Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”?
 2. Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu?
 3. Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie i dary dziękuję Bogu, w myśl słów „Cóż masz, czego byś nie otrzymał”?
 4. Czy zachowuję pokorę względem osiągnięć zawodowych?
 5. Czy nie obwiniam się niesłusznie z powodu nieudanego procesu leczenia (nie z mojej obiektywnej winy)?
 6. Czy ufam Bogu w codziennych trudnościach, przeciwnościach i niepowodzeniach życiowych?
 7. Czy modlę się za osoby powierzone mojej opiece?
 8. Czy szanuję godność, prywatność pacjenta? Czy jestem dyskretny, kulturalny?
 9. Czy zachowuję tajemnice lekarską, zawodową?
 10. Czy nie przekazuję informacji o pacjencie, nie plotkuję o życiu prywatnym?
 11. Czy wypełniam przysięgę Hipokratesa, czy kieruję się wyłącznym dobrem pacjenta zgłaszającego się po pomoc?
 12. Czy nie uzależniam zaangażowania w pomoc pacjentowi od jego wieku (szczególnie osoby starsze), płci, wykształcenia, pochodzenia, zamożności, pozycji społecznej?
 13. Czy respektuję prawo pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia?
 14. Czy przekazuję informacje w sposób zrozumiały dla pacjenta?
 15. Czy okazuję pacjentowi cierpliwość, wyrozumiałość, wysłuchuję chorego?
 16. Czy poświęcam pacjentowi wystarczającą ilość czasu?
 17. Czy proponuję rozwiązania zgodne z nauką Kościoła? Czy chronię życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci?
 18. Czy nie zalecam rozwiązań typu: antykoncepcja, aborcja, eutanazja „cicha”, „in vitro”, nieuczciwe zwolnienia lekarskie, medycyna alternatywna?
 19. Czy nie dyskryminuję, osądzam pacjentów, którzy postąpili niezgodnie z nauką Kościoła?
 20. Czy nie traktuję gorzej pacjentów z tzw. „marginesu społecznego”, lub tych, którzy w sposób rażący niszczą swoje zdrowie np. przez nałogi?
 21. Czy nie wychodzę poza krąg odpowiedzialności (np. pielęgniarka wchodzi w kompetencje lekarza)? Czy nie wykraczam poza swoje umiejętności?
 22. Czy korzystam z możliwości stosowania „klauzuli sumienia” nawet wobec nacisków pracodawcy, czy „niepopularności” wśród części pacjentów?
 23. Czy odstępując od leczenia (w uzasadnionych przypadkach) wskazuję inne możliwości uzyskania pomocy medycznej?
 24. Czy sumiennie wypełniam obowiązki? Czy postępuję zgodnie z najlepszą wiedzą?
 25. Czy nie „eksperymentuję”. Czy proponuję leczenie potwierdzone przez naukę?
 26. Czy nie zaniedbuję obowiązków pielęgnacyjnych przy pacjencie na rzecz obowiązków administracyjnych?
 27. Czy szczególnie traktuję pacjenta umierającego, staram się mu ulżyć, przygotować na moment śmierci, a w przypadku braku obecności rodziny towarzyszyć?
 28. Czy swój wpływ na pacjenta nie rozszerzam na inne sfery poza leczeniem?
 29. Czy dzielę się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami?
 30. Czy daję dobry przykład swoją postawą i zachowaniem?
 31. Czy dokształcam się, poszerzam swoją wiedzę?
 32. Czy nie traktuję pacjenta przedmiotowo, rutynowo, oschle?
 33. Czy oprócz dbania o fizyczność, dbam też o psychikę chorego przez rozmowę i życzliwość?
 34. Czy z życzliwością traktuję pytania i wizyty rodziny chorego w szpitalu?
 35. Czy oczekuję od pacjentów wdzięczności lub „wyrazów wdzięczności’? Czy nie przyjmuję nieuczciwie pieniędzy?
 36. Czy wykazuję dla celów podatkowych wszystkie otrzymywane dochody?
 37. Czy tworzę w pracy atmosferę współpracy, życzliwości, szacunku?
 38. Czy wybaczam przykrości?
 39. Czy szanuję mienie szpitala?
 40. Czy nie przywłaszczam mienia szpitala?
 41. Czy nie zaniedbuję obowiązków względem rodziny na rzecz obowiązków zawodowych?
 42. Czy dbam o własne zdrowie, nie przemęczam się?
 43. Czy nie zaniedbuję życia duchowego?
 44. Czy nie wykorzystuję swojej pozycji zawodowej do korzyści osobistych?
 45. Czy nie wywyższam się z powodu pozycji zawodowej, osiągnięć?
 46. Czy nie jestem zazdrosny o osiągnięcia innych lekarzy, pielęgniarek lub ich „popularność” wśród pacjentów?
 47. Czy nie wyrażam się niepochlebnie o innych lekarzach, pielęgniarkach, personelu medycznym?
 48. Czy nie kłamię, ukrywając własne błędy, pomyłki?
 49. Czy nie narzekam na grafik lub godziny pracy w służbie zdrowia?
 50. Czy mimo zmęczenia, podejmuję świadomy wysiłek, by okazać każdemu pacjentowi równą troskę?
 51. Czy traktuję z należytym szacunkiem personel pomocniczy, fizyczny w placówce?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości? Czy dbam...

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest