Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

 

 1. Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”?
 2. Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu?
 3. Czy za uzyskane wykształcenie, doświadczenie i dary dziękuję Bogu, w myśl słów „Cóż masz, czego byś nie otrzymał”?
 4. Czy zachowuję pokorę względem osiągnięć zawodowych?
 5. Czy nie obwiniam się niesłusznie z powodu nieudanego procesu leczenia (nie z mojej obiektywnej winy)?
 6. Czy ufam Bogu w codziennych trudnościach, przeciwnościach i niepowodzeniach życiowych?
 7. Czy modlę się za osoby powierzone mojej opiece?
 8. Czy szanuję godność, prywatność pacjenta? Czy jestem dyskretny, kulturalny?
 9. Czy zachowuję tajemnice lekarską, zawodową?
 10. Czy nie przekazuję informacji o pacjencie, nie plotkuję o życiu prywatnym?
 11. Czy wypełniam przysięgę Hipokratesa, czy kieruję się wyłącznym dobrem pacjenta zgłaszającego się po pomoc?
 12. Czy nie uzależniam zaangażowania w pomoc pacjentowi od jego wieku (szczególnie osoby starsze), płci, wykształcenia, pochodzenia, zamożności, pozycji społecznej?
 13. Czy respektuję prawo pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia?
 14. Czy przekazuję informacje w sposób zrozumiały dla pacjenta?
 15. Czy okazuję pacjentowi cierpliwość, wyrozumiałość, wysłuchuję chorego?
 16. Czy poświęcam pacjentowi wystarczającą ilość czasu?
 17. Czy proponuję rozwiązania zgodne z nauką Kościoła? Czy chronię życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci?
 18. Czy nie zalecam rozwiązań typu: antykoncepcja, aborcja, eutanazja „cicha”, „in vitro”, nieuczciwe zwolnienia lekarskie, medycyna alternatywna?
 19. Czy nie dyskryminuję, osądzam pacjentów, którzy postąpili niezgodnie z nauką Kościoła?
 20. Czy nie traktuję gorzej pacjentów z tzw. „marginesu społecznego”, lub tych, którzy w sposób rażący niszczą swoje zdrowie np. przez nałogi?
 21. Czy nie wychodzę poza krąg odpowiedzialności (np. pielęgniarka wchodzi w kompetencje lekarza)? Czy nie wykraczam poza swoje umiejętności?
 22. Czy korzystam z możliwości stosowania „klauzuli sumienia” nawet wobec nacisków pracodawcy, czy „niepopularności” wśród części pacjentów?
 23. Czy odstępując od leczenia (w uzasadnionych przypadkach) wskazuję inne możliwości uzyskania pomocy medycznej?
 24. Czy sumiennie wypełniam obowiązki? Czy postępuję zgodnie z najlepszą wiedzą?
 25. Czy nie „eksperymentuję”. Czy proponuję leczenie potwierdzone przez naukę?
 26. Czy nie zaniedbuję obowiązków pielęgnacyjnych przy pacjencie na rzecz obowiązków administracyjnych?
 27. Czy szczególnie traktuję pacjenta umierającego, staram się mu ulżyć, przygotować na moment śmierci, a w przypadku braku obecności rodziny towarzyszyć?
 28. Czy swój wpływ na pacjenta nie rozszerzam na inne sfery poza leczeniem?
 29. Czy dzielę się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami?
 30. Czy daję dobry przykład swoją postawą i zachowaniem?
 31. Czy dokształcam się, poszerzam swoją wiedzę?
 32. Czy nie traktuję pacjenta przedmiotowo, rutynowo, oschle?
 33. Czy oprócz dbania o fizyczność, dbam też o psychikę chorego przez rozmowę i życzliwość?
 34. Czy z życzliwością traktuję pytania i wizyty rodziny chorego w szpitalu?
 35. Czy oczekuję od pacjentów wdzięczności lub „wyrazów wdzięczności’? Czy nie przyjmuję nieuczciwie pieniędzy?
 36. Czy wykazuję dla celów podatkowych wszystkie otrzymywane dochody?
 37. Czy tworzę w pracy atmosferę współpracy, życzliwości, szacunku?
 38. Czy wybaczam przykrości?
 39. Czy szanuję mienie szpitala?
 40. Czy nie przywłaszczam mienia szpitala?
 41. Czy nie zaniedbuję obowiązków względem rodziny na rzecz obowiązków zawodowych?
 42. Czy dbam o własne zdrowie, nie przemęczam się?
 43. Czy nie zaniedbuję życia duchowego?
 44. Czy nie wykorzystuję swojej pozycji zawodowej do korzyści osobistych?
 45. Czy nie wywyższam się z powodu pozycji zawodowej, osiągnięć?
 46. Czy nie jestem zazdrosny o osiągnięcia innych lekarzy, pielęgniarek lub ich „popularność” wśród pacjentów?
 47. Czy nie wyrażam się niepochlebnie o innych lekarzach, pielęgniarkach, personelu medycznym?
 48. Czy nie kłamię, ukrywając własne błędy, pomyłki?
 49. Czy nie narzekam na grafik lub godziny pracy w służbie zdrowia?
 50. Czy mimo zmęczenia, podejmuję świadomy wysiłek, by okazać każdemu pacjentowi równą troskę?
 51. Czy traktuję z należytym szacunkiem personel pomocniczy, fizyczny w placówce?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia młodej dziewczyny

  Czy robię każdego dnia robię chociaż krótki rachunek sumienia? Czy każdego dnia dziękuję Panu Bogu za dany dzień ? Czy jestem wdzięczny za każdy dzień ? Czy każdego wieczoru proszę Go o spokojną noc? Co staram się, by Pan Bóg był w moim życiu na pierwszym...

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest