Rachunek sumienia teściowej / teścia

Rachunek sumienia teściowej / teścia

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa?
 3. Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia?
 4. Czy nie traktuję syna/córki jako swoją własność?
 5. Czy pozwalam się mu/jej usamodzielnić?
 6. Czy nie jestem nadopiekuńcza?
 7. Czy akceptuję powołanie syna/córki do małżeństwa?
 8. Czy nadmiernie nie ingeruję w życie syna/córki i w jego/jej małżeństwo?
 9. Czy dbam o stały klimat życzliwości, bezpieczeństwa, pogody i miłości w rodzinie?
 10. Czy nie wytwarzam zależności emocjonalnej pomiędzy sobą, a swoim dorosłym dzieckiem, nie pozwalając mu na samodzielne życie?
 11. Czy akceptuję i szanuję wybory syna/córki?
 12. Czy z miłością i życzliwością przyjąłem/am do rodziny synową/zięcia?
 13. Czy nie krytykuję synowej/zięcia?
 14. Czy nie poniżam i wyśmiewam synowej/zięcia?
 15. Czy nie stwarzam podziałów i skłócam rodziny?
 16. Czy nie powoduję konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 17. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem w stosunku do synowej/zięcia?
 18. Czy nie kontroluję życia córki/syna i synowej/zięcia?
 19. Czy nie wymagam od mojego dorosłego dziecka podporządkowania się swojemu zdaniu?
 20. Czy nie walczę z synową/zięciem o względy i uczucie syna/córki?
 21. Czy troszczę się o odpowiednią relację z synową/zięciem?
 22. Czy nie traktuję synowej/zięcia jak rywala?
 23. Czy jestem wsparciem dla swojego dorosłego dziecka i jego małżonka?
 24. Czy w sytuacji konfliktu w małżeństwie syna/córki nie staję zawsze po stronie swojego dziecka, nawet jeśli wiem, że nie ma ono racji?
 25. Czy nie próbuję pouczać?
 26. Czy potrafię dobrze doradzać, kierując się dobrem małżeństwa swojego dziecka? Czy jestem obiektywny/a?
 27. Czy nie jestem wścibski/a i natrętny/a? Czy się nie narzucam ze swoją pomocą?
 28. Jaki jest mój stosunek do wnuków? Czy ich nie rozpieszczam?
 29. Czy nie neguję metod wychowawczych syna/córki i jego/jej współmałżonka?
 30. Czy nie rozpieszczam nadmiernie wnuków?
 31. Czy nie nastawiam wnuków przeciwko synowej/zięciowi?
 32. Czy potrafię być asertywny/a, kiedy syn/córka i jego/jej współmałżonek zrzucają na mnie zbyt dużo obowiązków/odpowiedzialności związanych z wychowaniem dzieci?
 33. Czy nie podważam autorytetu ojca/matki w oczach wnuków?
 34. Czy nie „psuję” wnuków? Czy nie jestem nadopiekuńcza?
 35. Czy nie zaniedbuję własnego małżeństwa, skupiając się na synu/córce, wnukach?
 36. Czy pamiętam, że jestem przede wszystkim mężem/żoną, a dopiero później rodzicem/teściem oraz dziadkiem/babcią?
 37. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 45. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny/a i pyszny/a?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia nauczyciela

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji? Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów? Czy byłem...

Rachunek sumienia siostry zakonnej

  Czystość – serce dla Boga Czy miałam żywą więź z Osobą Jezusa Chrystusa? Czy byłam zaangażowana w tę relację? Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg, czy jakaś osoba? Czy modliłam się z potrzeby serca, czy z przyzwyczajenia? Ile czasu poświęcałam na...

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

Rachunek sumienia pielęgniarki – bł. H. Chrzanowska

Czy swoją pracę traktuję jako powołanie do służy bliźnim? Jak wypełniam obowiązki zawodowe? Czy jestem punktualna i sumienna w wykonywaniu zleceń? Czy pracuję zgodnie z zasadami sztuki pielęgniarskiej? Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do...

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

  Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary? Czy...

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest