Rachunek sumienia

osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości?
 4. Czy dbam nieustannie o swój duchowy wzrost? Czy czytam Słowo Boże?
 5. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam?
 6. Czy nie ograniczam troski o pogłębianie wiary tylko do życia wspólnotowego? Czy nie zapominam, że muszę również indywidualnie dbać o swoją wiarę?
 7. Czy jest we mnie zgoda na inność, wyrozumiałość, a obok tego na akceptację dla pozostałych członków KSM?
 8. Czy nie narzucam swojej woli innym?
 9. Czy propaguję naukę Kościoła oraz wprowadzam ją w życie?
 10. Czy angażuję się w rozwój życia kulturalnego?
 11. Czy regularnie uczestniczę w spotkaniach KSM?
 12. Jak spędzam wolny czas? Czy wybieram wartościowe formy spędzania wolnego czasu?
 13. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 14. Czy spełniając jakąś szczególną posługę we wspólnocie nie wynoszę się nad innych?
 15. Czy nie wymagam ciągłego podziwu i pochwał?
 16. Czy nie zazdroszczę innych spełnianych funkcji, talentów, zdolności, itp.?
 17. Czy nie gniewam się i nie obrażam?
 18. Czy nie powoduję konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 19. Czy dbam o życzliwą atmosferę? Jak przyjmuję nowych członków KSM?
 20. Czy nie jestem egoistą? Czy nie forsuję własnego zdania za wszelką cenę?
 21. Czy nie tworzę podziałów wewnątrz KSM?
 22. Czy nie pogardzam i nie poniżam innych?
 23. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 24. Czy nie podważałem autorytetu pasterzy Kościoła i liderów KSM?
 25. Czy nie traktuję wspólnoty jako miejsca ucieczki przed rodziną, środowiskiem, społecznością?
 26. Czy przynależność do KSM traktuję jak powołanie?
 27. Czy troszczę się o pozostałych członków KSM i służę im pomocą, gdy tego potrzebują? Czy chętnie podejmuję pracę charytatywną?
 28. Czy potrafię wybaczać?
 29. Czy potrafię przeprosić i przyznać się do błędu?
 30. Czy troszczę się o jedność KSM?
 31. Czy uczestniczę w rekolekcjach, dniach skupienia w ramach formacji prowadzonej przez KSM?
 32. Czy nie gorszę innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 33. Czy walczę z pokusami?
 34. Czy unikam programów telewizyjnych, filmów, miejsc i towarzystwa, które osłabiają moją wiarę?
 35. Czy angażuję się w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny?
 36. Czy starałem się odczytać wolę Bożą dla mojego życia?
 37. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 38. Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność?
 39. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 40. Jak wypełniam swoje zadania i obowiązki w ramach KSM? Czy się z niej wywiązuję? Czy niczego nie zaniedbałem?
 41. Czy szanuję prawo do własności prywatnej własnej i bliźnich? Czy nie przywłaszczyłem sobie własności bliźniego?
 42. Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu?
 43. Czy kocham swoją Ojczyznę, troszczę się o Naród i Państwo?
 44. Czy walczyłem z pożądliwością cielesną w myślach i pragnieniach?
 45. Czy troszczyłem się o czystość intencji i czystość spojrzenia? Czy czuwałem nad uczuciami i wyobraźnią? Czy dbałem o odpowiedni strój?
 46. Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 47. Czy cierpliwie znosiłem dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania?
 48. Czy dziękuję Panu Bogu za kapłanów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i świątynię jako miejsce, gdzie mogę się modlić i spotykać z Bogiem i bliźnimi?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia telewidza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Ile...

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest