Rachunek sumienia bloggera

Rachunek sumienia bloggera

 

 1. Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie łamią przykazań i nie obrażają Boga?
 2. Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie obrażają innych ludzi i nie godzą w ich dobro?
 3. Czy nie dążyłem za wszelką cenę do wzrostu popularności mojego bloga?
 4. Czy nie publikowałem treści niezgodnych z prawdą?
 5. Czy nie ośmieszałem, poniżałem, oczerniałem innych na swoim blogu?
 6. Czy nie szkalowałem, prześladowałem kogoś na swoim blogu?
 7. Czy starałem się dzielić z innymi przydatnymi i wartościowymi informacjami znalezionymi w sieci?
 8. Czy nie ukrywałem własnych poglądów, aby zdobyć uznanie, szacunek, aprobatę?
 9. Czy nie wstydziłem się i ukrywałem swojej wiary, tylko po to, aby nie stracić na popularności?
 10. Czy nie oczekiwałem ciągłych pochwał i uwielbienia ze strony innych?
 11. Czy okradałem innych ściągając nielegalnie z Internetu muzykę, filmy, programy?
 12. Czy używałem nielegalnego oprogramowania?
 13. Czy szanowałem przekonania i poglądy innych?
 14. Czy nie używałem wulgaryzmów?
 15. Czy treściami swojego bloga nie gorszyłem innych?
 16. Czy umyślnie nie kreowałem siebie na lepszego, zdolniejszego, bogatszego, przystojniejszego?
 17. Czy nie zaniedbywałem swoich obowiązków, rodziny, praktyk religijnych kosztem wielogodzinnej pracy nad

blogiem?

 1. Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzej pracy?
 2. Czy nie przekazywałem informacji z niesprawdzonych, niepewnych źródeł?
 3. Czy nie wprowadzałem ludzi w błąd?
 4. Czy potrafiłem przyznać się do błędu?
 5. Czy potrafiłem sprostować swój błąd i pomyłkę?
 6. Czy potrafiłem naprawić krzywdę wyrządzoną drugiemu człowiekowi poprzez treści zawarte w blogu, tzn.

przywrócić jej dobre imię?

 1. Czy w świecie wirtualnym dawałem chrześcijańskie świadectwo?
 2. Czy modliłem się za siebie i czytelników mojego bloga? Czy prosiłem Ducha Świętego o pomoc?
 3. Czy nie publikowałem gorszących grafik i zdjęć?
 4. Czy czuję się odpowiedzialny za treści i ich przesłanie?
 5. Czy publikowane przeze mnie treści były wartościowe?
 6. Czy nie wdawałem się w słowne przepychanki i kłótnie?
 7. Czy potrafiłem cierpliwie znosić krytykę?
 8. Czy nie mściłem się?
 9. Czy potrafiłem wybaczyć?
 10. Czy zdawałem sobie sprawę, że wolność słowa ma swoje zasady i granice?
 11. Czy nie stosowałem nieuczciwych metod i chwytów, aby przyciągnąć więcej czytelników?
 12. Czy nie popełniłem plagiatu?
 13. Czy nie zazdrościłem innym bloggerom popularności i sukcesów?
 14. Czy nie psułem wizerunku innych bloggerów, aby im zaszkodzić?
 15. Czy byłem wiarygodny i rzetelny?
 16. Czy jeśli polecałem na swoim blogu jakiś produkt czy usługę, to byłem przy tym uczciwy?
 17. Czy nie byłem nastawiony tylko na zysk z blogowania?
 18. Czy nie dopuściłem się dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, narodowość, wykształcenie, status, poglądy

religijne?

 1. Czy potrafiłem dochować tajemnicy, pamiętając że informacje uzyskane od czytelnika lub firmy

współpracującej są poufne?

 1. Czy nie osądzałem?
 2. Czy łagodziłem konflikty?
 3. Czy publicznie nie krytykowałem Boga i prawd wiary? Czy nie wyśmiewałem się z religii?
 4. Czy zapobiegałem demoralizacji?
 5. Czy kierowałem się dobrem czytelników?
 6. Czy żyję zgodnie z tym, co głoszę?
 7. Czy kierowałem się prawdą?
 8. Czy dziękowałem Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie pozostaję w niesakramentalnym związku? Czy zrobiłem/am wszystko, aby ratować swoje...

Rachunek sumienia sprzedawcy

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie...

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

Rachunek sumienia pielęgniarki – bł. H. Chrzanowska

Czy swoją pracę traktuję jako powołanie do służy bliźnim? Jak wypełniam obowiązki zawodowe? Czy jestem punktualna i sumienna w wykonywaniu zleceń? Czy pracuję zgodnie z zasadami sztuki pielęgniarskiej? Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest