Rachunek sumienia parafianina

Rachunek sumienia parafianina

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej?
 5. Czy interesuję się życiem mojej parafii?
 6. Czy szanuję kapłanów, duszpasterzy z mojej wspólnoty parafialnej? Czy jestem wdzięczny Bogu za ich posługę?
 7. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy staram się jak najczęściej czynić to w swojej parafii?
 8. Czy się spowiadam? Czy nie trwam w grzechu ciężkim?
 9. Czy włączam się w przygotowywanie liturgii i nabożeństw?
 10. Czy jestem gotowy do pełnienia różnych posług w swojej wspólnocie parafialnej?
 11. Czy włączam się w prace porządkowe lub remontowe w swoim kościele, jeśli zachodzi taka potrzeba?
 12. Czy wspieram finansowo parafię?
 13. Czy potrafię współpracować z innymi członkami wspólnoty parafialnej oraz duszpasterzami?
 14. Czy nie stwarzam podziałów?
 15. Czy nie wynoszę się nad innych, z racji pełnienia jakiejś posługi w parafii?
 16. Czy nie zazdroszczę innym pełnionych w parafii posług?
 17. Czy nie krytykuję i obmawiam swojej parafii na zewnątrz?
 18. Czy modlę się za swoją parafię i kapłanów w niej pracujących?
 19. Czy włączam się w pomoc ubogim parafianom?
 20. Czy biorę udział w rekolekcjach, dniach skupienia, organizowanych w mojej wspólnocie parafialnej?
 21. Czy troszczę się o jedność wspólnoty parafialnej?
 22. Czy staram się uczestniczyć w organizowanych przez parafię pielgrzymkach, wyjazdach do miejsc kultu religijnego?
 23. Jak wypełniam swoje obowiązki wynikające z przynależności do grupy parafialnej (np. róża różańcowa, koło biblijne)?
 24. Czy sięgam po prasę katolicką dostępną w mojej parafii?
 25. Czy posiadam szczególny kult do patrona/ów swojej parafii? Czy biorę udział w uroczystościach odpustowych?
 26. Czy zamawiam Msze św. w ważnych dla mnie intencjach oraz za zmarłych z mojej rodziny?
 27. Czy odwiedzam groby bliskich zmarłych na cmentarzu parafialnym i modlę się za nich?
 28. Czy dbam o kultywowanie tradycji parafialnych (np. konkurs palm, lampiony roratnie, itp.)?
 29. Czy jeśli jestem rodzicem uczę swoje dziecko aktywnego włączania się w życie parafii?
 30. Czy chodzę z dzieckiem na Msze św. i inne nabożeństwa?
 31. Czy dbam o odpowiedni strój w świątyni?
 32. Czy jestem życzliwy i uprzejmy?
 33. Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 34. Czy cierpliwie znoszę dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania np. wyśmiewanie z powodu zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej?
 35. Czy pamiętam, że modlitwa wspólnotowa nie zwalnia mnie od modlitwy indywidualnej?
 36. Czy swoim życiem daję świadectwo także poza moją wspólnotą parafialną?
 37. Czy wspieram takie dzieła Kościoła jak: Caritas, pomoc misjonarzom, itp.?
 38. Czy identyfikuję się także ze swoją diecezją?
 39. Czy traktuję Kościół jak rodzinę, a nie instytucję?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 45. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny i pyszny?
 49. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia bloggera

  Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie łamią przykazań i nie obrażają Boga? Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie obrażają innych ludzi i nie godzą w ich dobro? Czy nie dążyłem za wszelką cenę do wzrostu popularności...

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem...

Rachunek sumienia posiadacza telefonu komórkowego / smartfona

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia kolejarza

  Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków? Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują? Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy? Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję? Czy jestem miła dla podróżnych? Czy jestem opanowana...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest