Rachunek sumienia czytelnika

(książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy czytane przeze mnie treści rozwijają mnie duchowo i wzbogacają?
 5. Czy sięgam po wartościową literaturę?
 6. Czy Biblia jest na pierwszym miejscu tego, co czytam?
 7. Czy sięgam po literaturę chrześcijańską?
 8. Czy pamiętam, że obok uczestniczenia we Mszy św., życia sakramentalnego i modlitwy, konieczna jest lektura książek oraz czasopism katolickich, które rozwijają moją wiarę?
 9. Czy nie sięgam po literaturę/blogi/strony internetowe, które zawierają treści obrażające Boga, Kościół i wiarę?
 10. Czy nie sięgam po literaturę/blogi/strony internetowe, które zawierają treści sprzeczne z nauką Kościoła?
 11. Czy nie zaniedbuję modlitwy przez zbyt dużą ilość czasu poświęcanego na czytanie?
 12. Czy nie zaniedbuję rodziny, przyjaciół i swoich obowiązków przez zbyt dużą ilość czasu poświęcanego na czytanie?
 13. Czy nie uciekam od życia, swoich obowiązków i problemów w czytanie?
 14. Czy szanuję książki?
 15. Czy nie niszczę książek, zwłaszcza tych pożyczonych, które nie są moją własnością?
 16. Czy terminowo zwracam pożyczone książki?

17.Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzej własności?

 1. Czy nie wydaję zbyt dużo pieniędzy na książki? Czy potrafię zachować umiar?
 2. Czy moje komentarze dotyczące przeczytanych treści, nie obrażają innych? Czy nie są plotką, obmową, oszczerstwem?
 3. Czy polecane przeze mnie książki/czasopisma/strony internetowe nie są gorszące?
 4. Czy przeczytane przeze mnie treści dotyczące rozwoju duchowego staram się wcielać w życie? Czy poprzestaję jedynie na samym czytaniu?
 5. Ile czasu w minionym roku przeznaczyłem na pobożną lekturę?
 6. Czy nie karmię się plotką, kłamstwem, sensacją?
 7. Czy nie przekazuję dalej niepewnych lub nieprawdziwych informacji?
 8. Jak przeżywam Liturgię Słowa podczas Mszy św.? Czy jestem skupiony?
 9. Jaka jest moja relacja ze Słowem Bożym?
 10. Czy posiadam Biblię i regularnie ją czytam?
 11. Czy staram się na co dzień żyć Ewangelią?
 12. Czy staram się sięgać także po żywoty świętych i błogosławionych, czyli zapisane historie ich życia?
 13. Czy wspieram katolickie wydawnictwa? Czy przynajmniej od czasu do czasu kupuję czasopisma religijne?
 14. Czy szanuję pracę innych?
 15. Jakie jest moje własne słownictwo? Czy nie posługuje się wulgaryzmami?
 16. Czy okradałem innych ściągając nielegalnie z Internetu ebooki, itp.?
 17. Czy zdaję sobie sprawę, że wolność słowa ma swoje zasady i granice?
 18. Czy nie przyjmuję bezkrytycznie wszystkiego, co przeczytam w prasie/Internecie?
 19. Czy w świecie wirtualnym dawałem chrześcijańskie świadectwo?
 20. Czy jako rodzic zachęcam swoje dziecko do czytania, zwłaszcza literatury chrześcijańskiej, która wpływa na rozwój jego wiary?
 21. Czy jako rodzic sprawuję kontrolę nad tym, co czyta moje dziecko?
 22. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 23. Czy regularnie się spowiadam?
 24. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 25. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 26. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 27. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 28. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 29. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 30. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 31. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 32. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 33. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według VIII błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą...

Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy bycie kościelnym traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego? Czy z...

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Patriotyczny rachunek sumienia z miłości do ojczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest