Rachunek sumienia z przeżywania

Mszy św.

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy regularnie uczestniczę we Mszy św.?
 5. Czy nie spóźniam się na Mszę św.?
 6. Czy podczas Mszy św. nie stoję na zewnątrz kościoła, z dala od ołtarza?
 7. Czy nie traktuję Mszy św. jedynie jako obowiązku i tradycji?
 8. Czy moje gesty i postawy zewnętrzne podczas Mszy św. nie są niedbałe, lekceważące, bezmyślne (np. żegnanie się, uklęknięcie)?
 9. Czy podczas Mszy św. ulegam rozproszeniom i nie staram się skupić?
 10. Czy nie opuszczam Mszy św. z błahego powodu?
 11. Czy wierzę, że Eucharystia uobecnia Ofiarę Pana Jezusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie?
 12. Czy wierzę, że podczas Przeistoczenia, chleb i wino, przemieniają się w prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa?
 13. Czy wsłuchuję się w Liturgię Słowa?
 14. Czy wierzę, że czytane podczas Mszy św. teksty biblijne są Słowem, które Bóg kieruje do mnie?
 15. Czy aktywnie uczestniczę we Mszy św. (śpiew, modlitwa, itp.)?
 16. Czy staram się trwać w łasce uświęcającej?
 17. Czy regularnie się spowiadam?
 18. Czy przystępuję do Komunii Świętej?
 19. Czy nie przyjmuję Komunii Świętej świętokradzko?
 20. Jak wygląda moja modlitwa po Komunii Świętej? Czy staram się trwać w uwielbieniu?
 21. Czy wierzę, że przyjęta przeze mnie Komunia Święta to sam Jezus Chrystus, żywy Bóg i Człowiek? Czy sobie to uświadamiam?
 22. Czy przyjmuję Komunię Świętą w sposób nabożny, godny i spokojny, bez ostentacyjnego demonstrowania własnej pobożności?
 23. Czy zachowuję post eucharystyczny (niespożywanie posiłków godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej)?
 24. Czy pamiętam o godnym stroju w kościele?
 25. Czy nie przeszkadzam innym w uczestniczeniu we Mszy św.?
 26. Czy nie gorszę innych swoim zachowaniem podczas Mszy św.?
 27. Czy staram się uczestniczyć we Mszy św. także w tygodniu, kiedy nie jest to obowiązkowe?
 28. Czy staram się umożliwić uczestnictwo we Mszy św. osobom starszym, chorym (np. przez podwiezienie do kościoła)?
 29. Czy modlę się do Ducha Św. o łaskę dobrego przeżycia Eucharystii?
 30. Czy w skupieniu słucham homilii?
 31. Czy jeśli jestem rodzicem to zabieram swoje dzieci na Msze św.?
 32. Czy tłumaczę im znaczenie Mszy św. i to, co się podczas niej wydarza?
 33. Czy nie wychodzę przed zakończeniem Mszy św.?
 34. Czy składam ofiarę na tacę, która przeznaczona jest na potrzeby Kościoła?
 35. Czy zamiast skupić się na liturgii, nie zajmuję się obserwacją innych uczestników Mszy św. i co gorsza plotkowaniem?
 36. Czy podczas Mszy św. nie używam telefonu komórkowego?
 37. Czy moja relacja z Bogiem nie ogranicza się jedynie do Mszy św. raz w tygodniu?
 38. Czy w sytuacji, gdy nie mogę w sposób pełny uczestniczyć we Mszy św., staram się przyjmować Komunię św. duchową?
 39. Czy staram się o pogłębienie swojej wiary i życia duchowego?
 40. Czy pamiętam o codziennej modlitwie indywidualnej?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia córki

Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki? Czy szanuję moich rodziców? Czy nie urażam im przykrym słowem? Czy potrafię ugryźć się w język, aby ich nie urazić swoimi poglądami? Czy poświęcam im wystarczającą ilość czasu? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu na...

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

Rachunek sumienia bloggera

  Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie łamią przykazań i nie obrażają Boga? Czy treści zamieszczane na prowadzonym przeze mnie blogu nie obrażają innych ludzi i nie godzą w ich dobro? Czy nie dążyłem za wszelką cenę do wzrostu popularności...

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest