Rachunek sumienia matki - wersja 2

Rachunek sumienia matki - wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?
2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?
3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?
4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt dużych wymagań?
5. Czy nie wymierzałam zbyt surowych kar?
6. Czy nie stwarzałam wokół niego atmosfery budzącej napięcie i lęk?
7. Czy nie stosowałam wobec niego przemocy fizycznej lub psychicznej?
8. Czy poświęcałam dziecku wystarczająco dużo czasu?
9. Czy znajdowałam czas na rozmowy, spacery, wycieczki z dziećmi?
10. Czy dbałam o stały klimat życzliwości, bezpieczeństwa, pogody i miłości w rodzinie?
11. Czy nie zaniedbywałam wprowadzania dziecka od najmłodszych lat w życie religijne (modlitwa, czytanie
12. Pisma Świętego, Kościół, katecheza)?
13. Czy zabierałam dziecko do kościoła?
14. Czy nie zmuszałam dzieci do praktyk religijnych, których sama nie wypełniałam?
15. Czy daję swoim życiem dobry przykład dziecku? Czy go nie gorsze słowem, czynem, zachowaniem?
16. Czy nie tolerowałam u dziecka kłamstwa, sprytu, cwaniactwa, oszustwa, kradzieży, egoizmu, lenistwa?
17. Czy nie pozwalałam swoim nieletnim dzieciom na picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
18. Czy nie pozwalałam dziecku na oglądanie programów, filmów, które nie są dla niego przeznaczone i mają negatywny wpływ?
19. Czy pomagałam dziecku w nauce, jednocześnie nie wykonując za niego jego prac szkolnych?
20. Czy wspierałam rozwój dziecka?
21. Czy mówiłam dziecku, że je kocham?
22. Czy uwrażliwiałam dziecko na miłość Boga oraz cierpienia i potrzeby ludzi?
23. Czy uczyłam dziecko sztuki przebaczania, ofiarności, grzeczności, poszanowania niepełnosprawnych, starszych, itp..?
24. Czy nie poniżałam i krytykowałam mojego dziecka?
25. Czy przyjmowałam przeprosiny i potrafiłam przebaczyć dziecku?
26. Czy interesowałam się z kim dziecko utrzymuje kontakty towarzyskie?
27. Czy pozwalałam dziecku na późne powroty, przebywanie w nieodpowiedzialnym towarzystwie?
28. Czy nie spożywałam alkoholu lub innych używek, mając pod opieką dziecko?
29. Czy nie faworyzowałam jednego ze swoich dzieci?
30. Czy pielęgnowałam miłość małżeńską, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie?
31. Czy dbałam o zdrowie dziecka?
32. Czy opiekowałam się swoim dzieckiem w chorobie?
33. Czy byłam cierpliwa i wyrozumiała w stosunku do dziecka?
34. Czy byłam konsekwentna i wymagająca w stosunku do swojego dziecka?
35. Czy nie podważałem autorytetu ojca w oczach dziecka?
36. Czy nie „kupowałam” uczuć dziecka przez prezenty i zbytnią pobłażliwość?
37. Czy nie byłam nadopiekuńcza?
38. Czy interesowałam się postępami w nauce dziecka i chodziłam na wywiadówki i zebrania szkolne?
39. Czy nie oddawałam dziecka pod opiekę osobom trzecim, zwłaszcza nie budzącym zaufania?
40. Czy nie narażałam dziecka na zagrożenie utraty zdrowia lub życia?
41. Czy dbałam o bezpieczeństwo dziecka?
42. Czy właściwie kształtowałam sumienie dziecka?
43. Czy dbałam o życie sakramentalne dziecka?
44. Czy nie rozpieszczałam swoich dzieci?
45. Czy nie walczyłem z ojcem o względy i uczucie dziecka?
46. Czy upominałam dziecko, kiedy zrobiło coś niewłaściwego?
47. Czy pocieszałam dziecko i pomagałam mu rozwiązać problemy?
48. Czy modliłam się za swoje dziecko?
49. Czy byłam wdzięczna Bogu za dar macierzyństwa?
50. Czy nie przeklinałam dziecka, nie obrzucałam je nieprzyzwoitymi wyzwiskami?
51. Czy nie wywierałam na dziecko presji przy wyborze szkoły, zainteresowań, pasji?

Rachunek sumienia urzędnika

  Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze? Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy? Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy? Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do...

Rachunek sumienia organisty/organistki

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy bycie organistą...

Rachunek sumienia matki – wersja 1

Czy solidnie i rzetelnie spełniam swoje obowiązki matki? Czy szanuję uczucia swojego dziecka? Czy słucham swoje dziecko, gdy mówi? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu mojemu dziecku? Czy dbam o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych mojego dziecka? Czy sprawiedliwie...

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

Rachunek sumienia według myśli św. Tereski od Dzieciątka Jezus

  Cała moja nadzieja była w samym dobrym Bogu… właśnie doświadczyłam, że bardziej warto uciekać się do Niego, niż do Jego świętych. Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy w swoich wyborach świadomie liczę się z Bogiem?   Tak!!! Cóż to za...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest