Rachunek sumienia telewidza

Rachunek sumienia telewidza

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Ile czasu spędzam na oglądaniu telewizji? Czy nie zaniedbuję przez to swoich obowiązków?
 5. Czy oglądanie telewizji nie zastępuje rozmowy, spotkania, modlitwy, lektury, ruchu, życia towarzyskiego i rodzinnego?
 6. Jakie programy/filmy oglądam najczęściej? Dlaczego właśnie takie?
 7. Czy oglądam odpowiednie programy telewizyjne, czy też oglądam wszystko „jak leci”, bez zastanawiania się jaki to będzie miało na mnie wpływ?
 8. Czy rezygnuję z programów/filmów, które zawierają treści gorszące, niemoralne, obrażające Boga i wiarę?
 9. Czy potrafię wyłączyć odbiornik w dowolnym momencie programu ze względu na swoje obowiązki (np. praca, nauka, modlitwa) czy też swoje (innych) dobro duchowe (np. gdy wyświetlany jest niemoralny film)?
 10. Czy wyłączam telewizor, gdy przychodzą do mnie goście?
 11. Czy wyłączam telewizor, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi?
 12. Czy wyrażam protest wobec skandalicznych programów, np. obrażających uczucia religijne ludzi wierzących?
 13. Czy oglądam programy/filmy religijne, które wzbogacają moją wiarę?
 14. Czy nie przyjmuję bezkrytycznie wszystkiego, co usłyszę/zobaczę w telewizji? Czy nie traktuję jej jak wyrocznię?
 15. Czy moje życie rodzinne nie koncentruje się wokół telewizora?
 16. Czy nie jestem uzależniony od telewizji?
 17. Czy wzorów postępowania nie czerpię z seriali/filmów/programów telewizyjnych?
 18. Czy ulubionych aktorów/piosenkarzy/artystów nie traktuję jak bożków? Czy nie jestem ślepo zapatrzony w swoich idoli?
 19. Jeśli jestem rodzicem, czy sprawuję kontrolę nad tym, co ogląda moje dziecko?
 20. Czy zamiast poświęcać czas dziecku nie włączam mu telewizora, aby miało się czym zająć?
 21. Czy wybieram programy, które są odpowiednie dla wieku mojego dziecka?
 22. Czy rozmawiam z dzieckiem na temat oglądanego programu (filmu)?
 23. Czy nie przyzwalam na to, aby dziecko spędzało przed telewizorem zbyt dużo czasu?
 24. Czy kontroluję i reguluję swoje przyzwyczajenia telewizyjne?
 25. Czy nie niszczę sobie zdrowia przez nadmierne oglądanie telewizji w niesprzyjających warunkach (nieodpowiednie światło, pozycja)?
 26. Czy nie „zawłaszczam” telewizora tylko dla siebie, nie dopuszczając innych domowników?
 27. Czy nie naśladuję ślepo mód i trendów, które narzucają programy telewizyjne?
 28. Czy łatwo daję się zmanipulować przez reklamy? Czy nie trwonię pieniędzy na reklamowane produkty/towary?
 29. Czy celem mojego życia nie staje się konsumpcja i pogoń za modą?
 30. Czy potrafię zrezygnować z oglądania telewizji w ramach postu np. w Środę Popielcową czy w Wielki Piątek?
 31. Czy potrafię zamiast oglądać telewizję sięgnąć po wartościową książkę, czasopismo?
 32. Czy nie zagłuszam swojego sumienia?
 33. Czy nie przyzwalam na grzech tylko dlatego, że dane zachowanie jest promowane przez telewizję (np. współżycie przed ślubem, związki niesakramentalne, homoseksualizm)?
 34. Czy jestem zdyscyplinowany? Czy nie spóźniam się, tylko dlatego że oglądanie telewizji zbytnio mnie pochłonęło?
 35. Czy nie polecam innym programów/filmów, które są gorszące?
 36. Czy zdaję sobie sprawę, że telewizja jest także narzędziem ewangelizacji? Czy korzystam/używam tego narzędzia?
 37. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 45. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny/a i pyszny/a?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia przyjaciela

  Czy jestem wdzięczny Bogu za posiadanie przyjaciół? Czy byłem wierny w przyjaźni? Czy byłem lojalny wobec przyjaciela? Czy nie odmówiłem pomocy przyjacielowi? Czy nie byłem egoistą? Czy potrafiłem zrezygnować z siebie, przedkładając potrzeby przyjaciela ponad...

Rachunek sumienia siostry zakonnej

  Czystość – serce dla Boga Czy miałam żywą więź z Osobą Jezusa Chrystusa? Czy byłam zaangażowana w tę relację? Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg, czy jakaś osoba? Czy modliłam się z potrzeby serca, czy z przyzwyczajenia? Ile czasu poświęcałam na...

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest