Rachunek sumienia organisty/organistki

Rachunek sumienia organisty/organistki

 

 1. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 2. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 3. Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył?
 4. Czy bycie organistą traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego?
 5. Czy sumiennie wykonuję swoje obowiązki?
 6. Czy doskonalę swój warsztat muzyczny?
 7. Czy jako pracownik kościelny odnoszę się do wszystkich z należytą kulturą, życzliwością i uprzejmością?
 8. Czy interesuję się przepisami wydawanymi przez Kościół?
 9. Czy stosuję się – w ramach przyjętych obowiązków – do poleceń swojego przełożonego?
 10. Czy stosuję się do ustalonego porządku celebracji liturgicznych i nabożeństw?
 11. Czy się nie spóźniam?
 12. Czy sumiennie przygotowuję się do publicznych wystąpień poprzez odpowiedni poziom wykonywanej muzyki i dobór pieśni?
 13. Czy sumiennie przygotowuję się do publicznych wystąpień poprzez kulturę osobistą (strój, higiena, godne zachowanie)?
 14. Czy troszczę się o bibliotekę muzyczną, zawierającą nuty, śpiewniki, sprzęt muzyczny i inne pomoce, będące własnością parafii lub kościoła?
 15. Czy utrzymuję je w należytym porządku i poszanowaniu?
 16. Czy jeśli prowadzę chór parafialny, scholę lub inny muzyczny zespól kościelny, jestem odpowiedzialny za: właściwy dobór członków tych zespołów, ich odpowiednie zachowanie się w kościele, dobór i poziom artystyczny wykonywanych śpiewów?
 17. Czy jestem autorytetem dla swoich podopiecznych?
 18. Czy dbam o właściwy stan organów?
 19. Czy troszczę się o porządek w chórze i w sali prób?
 20. Czy biorę udział w rekolekcjach, konferencjach, dniach skupienia, sympozjach, kursach i spotkaniach formacyjno – szkoleniowych dla organistów?
 21. Czy troszczę się o dobrą współpracę z duszpasterzami, o dobre imię parafii?
 22. Czy czynnie uczestniczę w parafialnych spotkaniach liturgicznej służby ołtarza, dotyczących przygotowania liturgii?
 23. Czy zdaję sobie sprawę, że zadaniem muzyki liturgicznej jest przede wszystkim chwała Boża i uświęcenie wiernych?
 24. Czy nie szukam własnej chwały? Czy nie oczekuję ciągłego podziwu i pochwał ze strony innych?
 25. Czy nie jestem próżny? Czy nie wynoszę się nad innych z racji pełnionej funkcji?
 26. Czy publicznie nie krytykowałem Boga, wiary, Kościoła i mojej parafii?
 27. Czy prowadzę życie godne chrześcijanina?
 28. Czy nie gorszę innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 29. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 30. Czy nie traktuję Mszy św. jedynie jako czas pracy, skupiając się tylko na swoich obowiązkach?
 31. Czy modlę się regularnie?
 32. Czy regularnie się spowiadam?
 33. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 34. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, itp.?
 35. Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 36. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 37. Czy potrafiłem przyjąć i znieść krytykę?
 38. Czy potrafiłem przyznać się do błędu i go naprawić?
 39. Czy wybaczam?
 40. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 41. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 42. Czy wspomagałem potrzebujących, chorych, ubogich, zwłaszcza tych którzy należą do mojej wspólnoty parafialnej? Czy nie byłem skąpy?
 43. Czy nie krytykowałem, obmawiałem, wyśmiewałem księży i innych osób działających we wspólnocie Kościoła?
 44. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 45. Czy potrafiłem stanąć w obronie bliźnich, zwłaszcza słabszych?
 46. Czy byłem prawdomówny?
 47. Czy nie jestem uzależniony od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 48. Czy byłem skromny i powściągliwy?
 49. Czy nikomu nie odmówiłem pomocy?
 50. Czy walczyłem z pokusami?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia księdza

  Czy staram się mieć dobrą relację z Jezusem? Czy systematycznie pogłębiam moją więź z Jezusem? Czy modlę się systematycznie brewiarzem? Czy dbam o rozwój duchowy? Czy czytam Pismo święte poza liturgią? Czy czytam duchowe książki? Czy z szacunkiem odprawiam Mszę...

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

Rachunek sumienia młodej dziewczyny

  Czy robię każdego dnia robię chociaż krótki rachunek sumienia? Czy każdego dnia dziękuję Panu Bogu za dany dzień ? Czy jestem wdzięczny za każdy dzień ? Czy każdego wieczoru proszę Go o spokojną noc? Co staram się, by Pan Bóg był w moim życiu na pierwszym...

Rachunek sumienia według VIII błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest