Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

Msze gregoriańskie

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO:

 1. Dar Mądrości
 2. Dar Rozumu
 3. Dar Rady
 4. Dar Męstwa
 5. Dar Umiejętności
 6. Dar Pobożności
 7. Dar Bojaźni Bożej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego:

 1. Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu?
 2. Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec Boga?
 3. Czy dbałem o relację z Bogiem i ją pogłębiałem poprzez modlitwę, życie sakramentalne, czytanie Pisma Świętego?
 4. Czy swoim życiem świadczyłem o Bogu?
 5. Czy podejmując decyzję prosiłem o pomoc Ducha Świętego?
 6. Czy pamiętałem, że ostatecznym celem doczesności jest życie wieczne?
 7. Czy byłem posłuszny woli Bożej?
 8. Czy starałem się odczytać wolę Bożą dla mojego życia?
 9. Czy regularnie się spowiadałem?
 10. Czy nie zaniedbywałem modlitwy?
 11. Czy ufałem Bogu, zwłaszcza w trudnym czasie?
 12. Czy nie popadałem w rozpacz?
 13. Czy modliłem się do Ducha Świętego o dar mądrości i rozumu?
 14. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 15. Czy byłem roztropny?
 16. Czy udzielałem rad innym zgodnie z własnym sumieniem, kierując się prawem Bożym i dobrem bliźniego?
 17. Czy starałem się słuchać głosu Ducha Świętego i kierować się Jego natchnieniami?
 18. Czy nie byłem pyszny i próżny?
 19. Czy nie działałem pochopnie, lekkomyślnie, nie licząc się z innymi?
 20. Czy szukając rady, pomocy udawałem się do ludzi z autorytetem moralnym, wierzących?
 21. Czy byłem pokorny?
 22. Czy byłem wytrwały w dążeniu do świętości?
 23. Czy w obliczu trudności, problemów poddawałem się?
 24. Czy wątpiłem w Bożą miłość i opiekę?
 25. Czy przeciwstawiałem się kłamstwu i niesprawiedliwości?
 26. Czy przyznawałem się do wiary w Boga?
 27. Czy potrafiłem stanąć w obronie bliźnich, zwłaszcza słabszych?
 28. Czy starałem się jak najlepiej realizować swoje życiowe powołanie?
 29. Czy walczyłem z pokusami?
 30. Czy zachowuję Boże przykazania i naukę?
 31. Czy utożsamiałem się z nauczaniem Kościoła?
 32. Czy modlę się do Ducha Świętego o dar męstwa i dar wiedzy?
 33. Czy nie jestem uzależniony od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 34. Czy w życiu nie kieruję się nieuporządkowanymi upodobaniami i przywiązaniami?
 35. Czy nie traktowałem ludzi, świata jako swoją własność?
 36. Czy potrafiłem wybaczyć?
 37. Czy oddawałem Bogu należną Mu chwałę i cześć?
 38. Czy nie krytykowałem, wyśmiewałem się z Boga i wiary? Czy nie bluźniłem przeciwko Bogu?
 39. Czy pobożnie uczestniczyłem we Mszy św. i innych nabożeństwach?
 40. Czy zachowywałem się odpowiednio w kościele i innych miejscach kultu?
 41. Czy nie gorszyłem innych swoim zachowaniem?
 42. Czy byłem skromny i powściągliwy?
 43. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?
 44. Czy mówiłem prawdę?
 45. Czy jako rodzic dbałem o religijne wychowanie swoich dzieci?
 46. Czy budowałem wspólnotę? Czy angażowałem się w życie swojej wspólnoty parafialnej?
 47. Czy walczyłem ze zniechęceniem?
 48. Czy byłem otwarty na pomoc innym?
 49. Czy byłem wdzięczny Bogu i uwielbiałem Go w każdym położeniu?
 50. Czy modliłem się do Ducha Świętego o dar bojaźni Bożej i dar pobożności?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia osoby śpiewającej w chórze parafialnym/kantora

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy śpiewanie w...

Rachunek sumienia osoby należącej do grupy biblijnej

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia świadomego katolika

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się...

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według X przykazań

  Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest