Rachunek sumienia według X przykazań

Rachunek sumienia według X przykazań

 

Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.

 1. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy regularnie się modlę?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania ludzi, zwierząt, władzy, pieniądza, rzeczy materialnych lub szatana?
 4. Czy nie zajmowałem się wróżbiarstwem i magią? Czy nie chodziłem do wróżki? Czy nie noszę amuletów lub posiadam rzeczy związanych z okultyzmem?
 5. Czy nie popełniłem grzechu świętokradztwa?

 

Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie.

 1. Czy nie popadłem w grzech przeciw imieniu Boga przez bluźnierstwo, przekleństwo i niewierność przyrzeczeniom składanym w imię Boga?
 2. Czy nie przysięgałem fałszywie?
 3. Czy nie nadużywałem imienia Boga z przyzwyczajenia, do błahych spraw, bezmyślnie?
 4. Czy spełniłem dane słowo i obietnicę, zwłaszcza jeśli obiecywałem coś pod przysięgą albo brałem Boga na świadka?
 5. Czy nie mówiłem źle o Bogu?

 

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 1. Czy świętuję niedziele i święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii?
 2. Czy powstrzymuję się od wykonywania prac lub zajęć w niedziele i święta nakazane?
 3. Czy troszczę się o pogłębianie życia rodzinnego i religijnego w niedziele i święta?
 4. Czy przystąpiłem do spowiedzi św. przynajmniej raz w roku i do Komunii św. w okresie wielkanocnym?
 5. Czy zachowuję nakazane posty?

 

Czyj ojca swego i matkę swoją.

 1. Czy szanuję i kocham swoich rodziców? Czy okazuję im wdzięczność i posłuszeństwo?
 2. Czy swym rodzicom świadczę pomoc w ich starości, chorobie, samotności lub potrzebie?
 3. Czy jako rodzic troszczę się o chrześcijańskie wychowanie swych dzieci i o przekazanie im wiary przez dobry przykład, modlitwę, katechezę rodzinną i uczestnictwo w życiu Kościoła?
 4. Czy kocham i szanuję swoje dzieci i zaradzam ich potrzebom duchowym i materialnym?
 5. Czy służę ojczyźnie przez udział w wyborach, płacenie podatków, gotowość jej obrony w niebezpieczeństwie, itp.?

 

Nie zabijaj.

 1. Czy nie popełniłem grzechu przeciw życiu przez zabójstwo, albo czy nie współdziałałem w popełnieniu tego grzechu? Czy nie spowodowałem aborcji lub czy nie współdziałałem w niej?
 2. Czy nie niszczyłem życia swojego i innych przez uzależnienia i nałogi? Czy dbałem o swoje zdrowie?
 3. Czy wobec innych nie stosowałem przemocy fizycznej lub psychicznej?
 4. Czy swą postawą albo zachowaniem nie gorszyłem innych? Czy nie doprowadziłem bliźniego do popełnienia grzechu ciężkiego?
 5. Czy dobrze traktowałem zwierzęta, jako stworzenia Boże? Czy nie niszczyłem przyrody?

 

Nie cudzołóż.

 1. Czy troszczę się o czystość i wstrzemięźliwość, a jeśli jestem związany małżeństwem, czy żyję w czystości małżeńskiej?
 2. Czy nie popełniłem grzechów przeciw małżeństwu: cudzołóstwa, rozwodu, poligamii, kazirodztwa, konkubinatu, aktów seksualnych przed zawarciem małżeństwa lub poza małżeństwem?
 3. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 4. Czy w stosowaniu regulacji poczęć zachowałem naukę Kościoła?
 5. Czy współżycie małżeńskie traktuję jako wzajemne obdarowanie i czy jestem otwarty na przekazywanie życia?

 

Nie kradnij.

 1. Czy szanuję prawo do własności prywatnej własnej i bliźnich? Czy nie przywłaszczyłem sobie własności bliźniego?
 2. Czy uczciwie zdobywam swój majątek? Czy rzetelnie wykonywałem swą pracę zawodową?
 3. Czy umiem dzielić się tym, co posiadam z potrzebującymi?
 4. Czy spełniałem uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała?
 5. Jeśli jestem pracodawcą, czy szanowałem pracowników i czy nie wykorzystywałem ich praw? Czy sprawiedliwie wynagradzałem pracę?

 

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 1. Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu?
 2. Czy nie popadłem w grzechy osądzania, obmowy, zniesławiania i oszczerstwa?
 3. Czy nie manipuluję innymi dla własnej korzyści?
 4. Czy daję swoim życiem świadectwo prawdzie?
 5. Czy zachowałem tajemnice zawodowe oraz tajemnice powierzone mi przez innych?

 

Nie pożądaj żony bliźniego swego

 1. Czy walczyłem z pożądliwością cielesną w myślach i pragnieniach?
 2. Czy troszczyłem się o czystość intencji i czystość spojrzenia? Czy czuwałem nad uczuciami i wyobraźnią?
 3. Czy dbałem o odpowiedni strój?
 4. Czy nie rozbudzałem i podtrzymywałem nieskromnych myśli przez lekturę, oglądanie filmów, czasopism lub stron internetowych o treści erotycznej lub pornograficznej?
 5. Jak postępowałem, gdy widziałem, że inni grzeszą nieczystą mową lub czynami z kimś?

 

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Czy nie poddawałem się grzechom chciwości?
 2. Czy nie zgrzeszyłem zazdrością i zawiścią?
 3. Czy nie jestem nadmiernie przywiązany od dóbr doczesnych?
 4. Czy wziąłem lub pożyczyłem coś od kogoś, i nie oddałem?
 5. Czy zwróciłem dług?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia osoby należącej do wspólnoty chrześcijańskiej (duszpasterstwa)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek wspólnoty chrześcijańskiej wzrastam w przyjaźni, serdeczności,...

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą....

czytaj dalej

Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego: 1. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.   Rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego: Czy kocham Boga i...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest