Patriotyczny rachunek sumienia

z miłości do ojczyzny

Patriotyczny rachunek sumienia z miłości do ojczyzny

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czym jest dla mnie moja ojczyzna?
 5. Czy szanuję i posiadam narodowe symbole? Czy znam ich historię, znaczenie i symbolikę? Czy się z nimi utożsamiam?
 6. Czy znam historię swojej ojczyzny, rodziny?
 7. Czy biorę aktywny udział w świętach narodowych?
 8. Czy biorę udział w wyborach? Czy korzystam ze swoich praw obywatelskich? Czy ich nie lekceważę i nie odrzucam?
 9. Czy odwiedzam ważne dla ojczyzny miejsca (np. Jasna Góra, Wawel w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu)?
 10. Czy troszczę się o kulturę narodową?
 11. Czy kultywuję w swojej rodzinie tradycje narodowe? Czy jestem z nich dumny?
 12. Czy nie przyjmuję bezkrytycznie mód i trendów świata, zatracając swoją polską i chrześcijańską tożsamość?
 13. Czy zdaję sobie sprawę, że moja ojczyzna jest miejscem, w którym jestem zobowiązany budować królestwo Boże zgodnie z zasadami Ewangelii? Czy faktycznie je buduję i rozszerzam?
 14. Czy zdaję sobie sprawę z tego, że ojczyzna to nie idea, ale konkretni ludzie wokół mnie?
 15. Czy moja miłość do ojczyzny nie kończy się jedynie na pustych deklaracjach?
 16. Czy modlę się za swoją ojczyznę?
 17. Co robię dla swojej ojczyzny?
 18. Czy uczciwie płacę podatki? Czy nie unikam ich płacenia?
 19. Czy uczciwie zarabiam na utrzymanie własne i swojej rodziny?
 20. Czy włączam się w akcje charytatywne, zwłaszcza te dotyczące pomocy moim ubogim, poszkodowanym rodakom?
 21. Czy godnie reprezentuję swoją ojczyznę w kraju i za granicą? Czy daję swoim życiem chrześcijańskie świadectwo?
 22. Czy interesuję się na bieżąco sprawami swojej ojczyzny?
 23. Czy przestrzegam obowiązującego prawa?
 24. Czy szanuję prezydenta i osoby, które sprawują władzę w mojej ojczyźnie, nawet jeśli nie zgadzam się z ich poglądami?
 25. Czy współdecydując o sprawach dotyczących ojczyzny poprzez udział w wyborach, podejmuje decyzje zgodnie ze swoim chrześcijańskim sumieniem?
 26. Czy dbam o środowisko naturalne? Czy nie niszczę przyrody i jej zanieczyszczam?
 27. Czy szanuję dobro wspólne? Czy nie niszczę mienia, które należy do wspólnoty obywateli?
 28. Jakie jest moje słownictwo? Czy dbam o język ojczysty?
 29. Czy pamiętam o „miejscach pamięci”? Czy odwiedzam groby osób zasłużonych, poległych w obronie ojczyzny?
 30. Czy wspieram rodzimy przemysł i handel?
 31. Czy dbam o zdobycie wykształcenia i pracę, pamiętając że tym samym działam dla dobra ojczyzny?
 32. Czy nie korzystam bezprawnie z pomocy państwa, która w rzeczywistości mi się nie należy?
 33. Czy dbam o jedność i solidarność w swoim środowisku? Czy nie tworzę podziałów?
 34. Czy nie popadam w bałwochwalcze uwielbienie swojego narodu?
 35. Czy nie jestem wrogo nastawiony do innych narodowości?
 36. Czy nie jestem rasistą?
 37. Czy jestem tolerancyjny wobec odmienności innych narodów, kultur?
 38. Czy jestem gotowy poświęcić się dla ojczyzny, gdyby zaszła taka potrzeba?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia osoby należącej do róży różańcowej/kółka różańcowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia według myśli św. Jana Bosko

  Polecam, by formować jedno serce i jedną duszę, by kochać Boga i służyć Mu, przyczyniać się do Jego chwały przez czynną miłość. W tym celu sugeruję wam zrezygnować z własnej woli. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym...

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

Rachunek sumienia dziennikarza

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył? Czy regularnie i z...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest