Rachunek sumienia świadomego katolika

Rachunek sumienia świadomego katolika

 

 1. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 2. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 3. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 4. Czy regularnie się spowiadam i dbam o stan łaski uświęcającej?
 5. Czy modlę się regularnie? Czy nie zaniedbuję modlitwy lub modlę się bezmyślnie?
 6. Czy pogłębiam swoją wiarę poprzez czytanie i medytowanie Słowa Bożego?
 7. Czy czytam prasę i literaturę chrześcijańską?
 8. Czy korzystam ze stron internetowych, które pogłębiają moją wiedzę religijną i wiarę?
 9. Czy uczestniczę w rekolekcjach, dniach skupienia?
 10. Czy w życiu kieruję się zasadami Ewangelii?
 11. Czy nie popieram aborcji, in vitro, eutanazji, które są sprzeczne z prawem do życia i nauką Kościoła?
 12. Czy nie wybieram sobie z nauki Kościoła tylko niektórych prawd wiary i przykazań, a resztę odrzucam i neguję?
 13. Czy nie wierzę w horoskopy, magię, zabobony?
 14. Czy nie korzystałem z bioenergoterapii?
 15. Czy nie noszę amuletów, wisiorków „na szczęście”?
 16. Czy swoim życiem daję świadectwo wiary?
 17. Czy nie gorszę innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 18. Czy publicznie nie krytykowałem Boga, wiary i Kościoła? Czy nie zaparłem się swojej wiary?
 19. Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 20. Czy byłem cierpliwy i wytrwały w dążeniu do świętości?
 21. Czy nie opierałem się tylko na własnych siłach, ale przede wszystkim na Bogu i Jego mocy?
 22. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 23. Czy pamiętam i realizuję w życiu wezwanie do ciągłego nawracania się i wiary w Ewangelię?
 24. Czy rozeznałem swoje powołanie? Czy nie uciekam od niego?
 25. Czy właściwie realizuję swoje powołanie?
 26. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 27. Czy spełniam uczynki miłosierdzia wobec bliźnich?
 28. Czy angażuję się w życie Kościoła, wspólnoty parafialnej?
 29. Czy troszczę się o potrzeby Kościoła, wspólnoty parafialnej? Czy wspieram ją finansowo?
 30. Jak przechodzę trudne chwile, próby wiary? Czy nie wykazuję sie w momentach kryzysu brakiem zaufania względem Boga?
 31. Czy ufam Bogu i Jego Słowu?
 32. Czy walczę z pokusami?
 33. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 34. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 35. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 36. Czy jeśli jestem rodzicem, dbam o religijne wychowanie swoich dzieci, pamiętając o przyrzeczeniu złożonym podczas ich Chrztu Świętego?
 37. Czy unikam programów telewizyjnych, filmów, miejsc i towarzystwa, które osłabiają moją wiarę?
 38. Czy zachowuję nakazane posty?
 39. Czy modlę się za innych? Czy ofiaruję w ich intencji Komunię Świętą?
 40. Czy powstrzymuję się w niedziele i święta od pracy?
 41. Czy nie robię zakupów w niedzielę?
 42. Czy nie popadam w nałogi i uzależnienia? (alkohol, papierosy, praca, pieniądze, Internet, itp.)?
 43. Czy dbam o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne?
 44. Czy dbam o środowisko?
 45. Czy nie wyrzucam jedzenia?
 46. Czy pamiętam o modlitwie za zmarłych? Czy odwiedzam groby bliskich?
 47. Czy nie łamię przepisów drogowych?
 48. Czy kocham swoją ojczyznę? Czy jestem patriotą, który dba o dobro ojczyzny?
 49. Czy w czasie Wielkiego Postu powstrzymywałem się od udziału w zabawach?
 50. Czy wybaczałem doznane krzywdy i nie odpłacałem złem za zło?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

 

Rachunek sumienia turysty

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i za wszystko, co posiadam? Czy uświadamiam...

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

Rachunek sumienia osoby śpiewającej w chórze parafialnym/kantora

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy śpiewanie w...

Rachunek sumienia nauczyciela

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji? Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów? Czy byłem...

Rachunek sumienia właściciela zwierząt (psa/kota/inne)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Rachunek sumienia pracownika administracyjnego/biurowego

  Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami? Czy przy spełnianiu swoich obowiązków nie przekraczałem...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest