Rachunek sumienia

osoby należącej do grupy biblijnej

Rachunek sumienia osoby należącej do grupy biblijnej

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy posiadam własny egzemplarz Pisma Świętego i regularnie je czytam?
 5. Czy modlę się do Ducha Świętego o światło i łaskę otwarcia się na Słowo Boże?
 6. Czy czytam i medytuję Pismo Święte systematycznie i w odpowiednich warunkach, które ułatwiają skupienie?
 7. Czy naprawdę wierzę Słowu Bożemu?
 8. Czy nie traktuję Biblii przedmiotowo? Czy jej nie nadinterpretuję, aby usprawiedliwić swoje wybory, zachowania, decyzje?
 9. Czy nie traktuję Biblii wybiórczo, tzn. przyjmuję tylko to, co wygodne i łatwe? Czy nie zaprzeczałem jakiejś prawdzie wiary?
 10. Czy nie poprzestaję na samym czytaniu, zapominając o tym, że jestem wezwany do realizowania Słowa Bożego w swoim życiu?
 11. Czy żyję Słowem Boga na co dzień?
 12. Czy zachęcam do czytania Pisma Świętego w swojej rodzinie, środowisku pracy, itp.? Czy daję świadectwo swoim życiem?
 13. Jakich słów używam na co dzień? Czy zdaję sobie sprawę, że z obfitości serca mówią usta?
 14. Czy przed podjęciem decyzji pytam Boga o zdanie?
 15. Czy ufałem Bożym obietnicą i miałem nadzieję ich spełnienia?
 16. Czy na spotkaniach grupy biblijnej oraz podczas indywidualnej modlitwy zostawiam miejsce na wyciszenie się i słuchanie Pana Boga?
 17. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczyłem we Mszy św.?
 18. Czy regularnie się spowiadam?
 19. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie książek i czasopism religijnych, itp.?
 20. Czy regularnie się modlę?
 21. Jak wygląda moja modlitwa? Czy nie jest ona bezmyślna i mechaniczna?
 22. Czy w swojej modlitwie nie jestem samolubny tzn. modlę się tylko we własnych intencjach?
 23. Czy nie jestem leniwy? Czy nie opuszczam modlitwy?
 24. Czy współpracuję z innymi członkami grupy biblijnej?
 25. Czy nie powoduję konfliktów?
 26. Czy troszczę się o swój rozwój duchowy?
 27. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, itp.?
 28. Czy nie wstydzę się swojej wiary, symboli religijnych np. różańca, medalika?
 29. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 30. Czy spełniam uczynki miłosierdzia co do duszy?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 32. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 33. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 34. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 35. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 36. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach ? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 37. Czy potrafiłem upomnieć innych z miłością?
 38. Czy nie odrzucam innych ze względu na ich poglądy, słabości, odmienność?
 39. Czy publicznie nie krytykowałem Boga, Maryi, wiary i Kościoła?
 40. Czy troszczę się o atmosferę wzajemnej miłości w rodzinie i w miejscach, gdzie przebywam?
 41. Czy cierpliwie znoszę prześladowania, dyskryminację, wyśmiewanie ze względu na wiarę?
 42. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 43. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 44. Czy potrafię służyć innym bez własnych zysków?
 45. Czy potrafię wybaczać i wyciągnąć rękę do pojednania?
 46. Czy jestem skromny, życzliwy i łagodny?
 47. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 48. Czy nie gorszyłem innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 49. Czy czyniłem innym to, co chciałbym, aby mi czyniono?
 50. Czy mogę powiedzieć, że znam Jezusa? („Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.” św. Hieronim)
 51. Czy aktywnie uczestniczę w spotkaniach grupy biblijnej?
 52. Czy uczestniczę w nabożeństwach i biorę udział w formacji duchowej członków grupy biblijnej?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia turysty

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i za wszystko, co posiadam? Czy uświadamiam...

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia chorego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

Rachunek sumienia pielęgniarki – bł. H. Chrzanowska

Czy swoją pracę traktuję jako powołanie do służy bliźnim? Jak wypełniam obowiązki zawodowe? Czy jestem punktualna i sumienna w wykonywaniu zleceń? Czy pracuję zgodnie z zasadami sztuki pielęgniarskiej? Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do...

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest